CURTEA DE A P E L B U C U R E í…ž T I
    SECí…¢IA A II A PENALÄ”š í…žI PENTRU CAUZE CU MINORI í…žI FAMILIE
    DOSAR NR...
    (1655/2009)
    DECIZIA PENALÄ”š NR. 173/A
    í…žedința publică de la data de 06 august 2009
   

Domenii: infracțiuni privind comerțul electronic: falsificarea instrumentelor de plată electronică.


   Pe rol soluționarea apelurilor formulate de PARCHETUL DE PE L탔šNGÄ”š T R I B U N A L U L B U C U R E í…ž T I și inculpatul B. J. O., împotriva sentinței penale nr. 640 din data de 10 iunie 2009 pronunțată de T R I B U N A L U L B U C U R E í…ž T I - Secția I Penală în dosarul nr....


    La apelul nominal făcut în ședință publică răspund: apelantul inculpat B. J. O. în stare de arest și asistat de avocat ales cu delegație la dosar fila 20 și intimatul inculpat E. D. în stare de libertate și asistat de avocat ales cu delegație la dosar fila 21.


    Procedura legal îndeplinită.


    S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, după care Curtea constatând că nu sunt cereri prealabile, apreciază apelurile în stare de judecată și acordă cuvântul în susținerea motivelor.


    Reprezentantul Parchetului, arată că apelul formulat în cauză de către T R I B U N A L U L B U C U R E í…ž T I în motivele scrise vizează greșita individualizare a pedepsei aplicate celor doi inculpați, iar în ceea ce privește pe inculpatul E. D. și sub aspectul greșitei modalități de executare a pedepsei aplicate, impunându-se executarea acesteia în regim de detenție.


    Astfel, fără a detalia motivele scrise depuse la dosarul cauzei, în esență, se critică hotărârea instanței de fond pentru faptul că nu a dat în mod corect eficiență atât circumstanțelor personale cât și celor reale ale faptelor comise de către cei doi inculpați. Sub aspectul circumstanțelor personale, inculpatul B. J. O. a comis faptele reținute în sarcina sa în stare de recidivă postexecutorie atrasă de 3 ani închisoare aplicată anterior , iar inculpatul E. D. acesta anterior a mai comis o altă infracțiune în stare de minorat, condamnat pentru furt calificat la 1 an închisoare, care însă trebuie avută în vedere la stabilirea individualizării pedepsei. De asemenea, trebuie avut în vedere, poziția oscilantă la urmărirea penală a celor doi inculpați, inculpații fiind prinși în flagrant în momentul în care încercau să sustragă în mod fraudulos bani de la bancomat cu cărți de credit falsificate, numărul mare de card-uri falsificate aflate în deținerea lor, precum și actele materiale repetate comise de către aceștia ce se întind pe o perioadă îndelungată de timp .


    Având în vedere și prejudiciul cauzat, consideră că s-ar impune o individualizare a pedepselor aplicate inculpaților, în sensul sporirii pedepselor iar sub aspectul modalității de executare pentru inculpatul E. D., în stare de deținere.


    Apărătorul apelantului inculpat B. J. O., solicită respingerea apelului formulat de Parchet, ca fiind nefondat.


    Solicită a se observa faptul că hotărârea pronunțată de instanța de fond este legală și temeinică, s-au apreciat în mod corect circumstanțele reale de comitere a faptei precum și circumstanțele personale ale clientului său, care a recunoscut săvârșirea faptei, a avut o atitudine cooperantă pe parcursul procesului penal. Arată că, legea penală nu face diferența cu privire la momentul recunoașterii săvârșirii faptelor, important fiind faptul că a recunoscut și regretat sincer și a învățat multe din această experiență.


    Apărătorul intimatului inculpat E. D., solicită, de asemenea, în principal, în ceea ce privește clientul său, respingerea apelului Parchetului, ca fiind nefondat. Apreciază că soluția pronunțată de instanța de fond este legală și temeinică, nu numai sub aspectul cuantumului pedepsei, dar și al modalității de executare. Este adevărat că în antecedența penală a clientului său în urmă cu cca. 14 ani, acesta ar fi săvârșit o infracțiune de furt pentru care a fost condamnat la pedeapsa de 1 ani închisoare cu suspendare, însă, apreciază că această sancțiune nu trebuie să conducă la concluzia că inculpatul este unul dintre aceia care dau dovadă de perseverență infracțională, în contextul în care, la momentul când a fost arestat a avut o atitudine corectă față de organele judiciare, iar parcursul procesului penal a produs înscrisuri pe care le-a depus în favoarea sa la momentul pronunțării pedepsei.


    Concluzionând, în raport de datele ce îl caracterizează pe clientul său ca și circumstanțiere personală, în prezent având un loc de muncă stabil unde realizează un venit de 7,5 milioane lei pe zi, apreciază că lăsat în stare de libertate scopul preventiv educativ al pedepsei poate să fie foarte bine atins și prin aplicarea pedepsie cu suspendare. în subsidiar, vis-a-vis de apelul Parchetului, în condițiile în care se va aprecia că acesta este întemeiat, numai din considerentul cuantumului pedepsei, solicită menținerea aceleiași modalități de executate a pedepsei cu suspendare sub supraveghere.


    Apărătorul apelantului inculpat B. J. O., cu privire la apelul acestuia, solicită admiterea, și rejudecând în fond, prin reaprecierea probatoriilor, coborârea cuantumului pedepsei aplicate, în raport de circumstanțele reale de comitere a faptei, precum și circumstanțele personale ale inculpatului.


    Reprezentantul Parchetului, în ceea ce privește apelul inculpatului B. J. O., solicită respingerea, ca fiind nefondat, având în vedere propriile motive de apel expuse anterior.


    Având pe rând ultimul cuvânt, apelantul inculpat B. J. O. și intimatul inculpat E. D., arată că regretă faptele și se raliază la concluziile puse de apărătorii lor.


    C U R T E A,


    Asupra apelurilor penale de față.


    Prin sentința penală nr.640 din 10.06.2009, pronunțată de T R I B U N A L U L B U C U R E í…ž T I - secția I penală, în baza disp.art.24 alin.2 din Legea nr.365/2002 cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal și art.37 lit.b Cod penal, art.74 lit.c, art.80 cu referire la art.76 lit.c Cod penal, a fost condamnat inculpatul B. J. O., la pedeapsa de 2 ani închisoare.


    S-a făcut aplicarea art.71,64 lit.a teza II și b Cod penal.


    în baza art.350 alin.1 Cod procedură penală s-a menținut starea de arest a inculpatului.


    în baza art.88 Cod penal s-a dedus prevenția de la 17.02.2009 l azi.


    în baza disp.art.24 alin.2 din Legea nr.365/2002 cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal și art.37 lit.b Cod penal, art.74 lit.c, art.80 cu referire la art.76 lit.c Cod penal, a fost condamnat inculpatul E. D., la pedeapsa de 2 ani închisoare.


    S-a făcut aplicarea art.71,64 lit.a teza II și b Cod penal.


    în baza art.861 alin.2 și art.862 Cod penal, s-a dispus suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 2 ani închisoare pe un termen de încercare de 5 ani.


    în baza art.863 alin.1 și 3 Cod penal, pe durata termenului de încercare, inculpatul se va supune următoarelor măsuri de supraveghere:
    a) să se prezinte, în ultima zi a fiecărei luni, la judecătorul desemnat cu supravegherea lui;
    b) să anunțe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare care depășește 8 zile, precum și întoarcerea;
    c) să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă;
    d) să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existență.


    Potrivit disp. art.71 alin. ultim din Codul penal, pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei, pedepsele accesorii se suspendă.
   

în baza disp. art.359 Cod de procedură penală s-a atras atenția inculpatului cu privire la disp. art.864 din Codul penal a căror nerespectare atrage revocarea suspendării sub supraveghere.


    în baza disp. art.350 alin.3 lit.b Cod de procedură penală, s-a dispus punerea de îndată în libertate a inculpatului dacă nu este arestat în altă cauză.


    în baza disp. art.88 din Codul penal s-a dedus prevenția de la 17.02.2009 la punerea efectivă în libertate a inculpatului.


    în baza disp. art.118 lit.e Cod penal s-a dispus confiscarea de la inculpatul B. J. O. a următoarelor:
    - suma de 2620 lei consemnată pe numele acestuia cu recipisa de consemnare CEC nr..../1 din data de 18.02.2009;
    - suma de 1040 euro și 1 dolar depuse la Camera de Corpuri Delicte cu dovada seria ... nr. ... din 23.02.2009;
    - suma de 13 euro consemnată cu dovada seria ... nr. ... din 16.04.2009 emisă de AGPMB-T. T.;


    S-a dispus confiscarea de la inculpatul E. D. a următoarelor:
    - suma de 2880 lei consemnată pe numele acestuia prin recipisa de consemnare CEC nr. .../1 din 18.02.2009;
    - suma de 80 euro și 8 eurocenți depuse la Camera de Corpuri Delicte cu dovada seria ... nr. ... din 23.02.2009;
    - suma de 2 euro și 86 de cenți consemnată cu dovada seria ... nr. ... din 16.04.2009 emisă de AGPMB-T. T..


    în baza art.118 lit.b și c Cod penal s-a confiscat de la inculpatul B. J. O.:
    - 4 carduri E. având seriile identice:..., având inscripționate pe ele cu pixul fiecare câte un număr și anume: 2073,92941,13209,42148
    - 3 carduri inscripționate N. având toate aceeași serie, si anume:5412 3456 7890 1234, fiind inscripționat pe fiecare cu pixul cate un număr, si anume ... ;...;27426;
    -1 card inscripționat E. V. cu seria ...;
    -1 card inscriptionat E. cu seria 4758 6510 1242 2495;
    -1 card inscriptionat G. D.;
    -1 card inscriptionat T. ;
    -1 card inscriptionat G-N.;
    -1 card N. cu seria 6769 0925 4639 5199 pe numele B. J. O.;
    -1 card N. cu seria 6762 1007 4122 6727 pe numele B. J. O.;
    -12 cartele PVC cu E. magnetica inscripționate CHASE pe care se afla înscrise coduri de câte 4 si 5 cifre, 10 cartele pvc au înscris numărul ..., iar 2 dintre ele au înscris numărul ...;
    - 5 carduri după cum urmează:
    -card H. cu seria 6030 9913 0124 7581;
    -card G market cu seria 6030 9913 0125 2041;
    -card CHASE cu seria 4748 9647 2147 4547;
    -card E. cu seria 5412 3456 7890 1234;
    -card N. cu numărul 0902 9003 7008 pe numele E. E., consemnate potrivit dovezii seria H ... din 15.04.2009 emisă de DGPMB-T. T..


    în baza art. 357 alin. 2 lit. e C.p.p. s-a dispus restituirea către inculpatul B. J. O. a următoarelor bunuri depuse la Camera de Corpuri Delicte cu dovada seria H nr. 0...:
    - telefon mobil inscripționat Nokia model 1200 de culoare albastră cu gri cu seria ... ...;
    - telefon mobil inscripționat Nokia model 6070 de culoare argintie cu seria ... ...;
    - telefon mobil inscripționat Nokia model O. de culoare negru cu crem cu seria ... ...;
    - telefon mobil inscripționat Nokia model 1112 cu seria ... ...;
    - telefon mobil inscripționat Nokia model 8600D cu seria ... ...;
    - o cartela de acces metrou cu seria 0191 1226 36958;
    - 1 card inscripționat Carta Regionale del T. cu seria 803 800 00 30 ... pe numele B. J. O.;
    - o cartela inscripționată P. V., cu seria 01486 ...;


    S-a dispus ridicarea sechestrului asigurător instituit prin ordonanța din 18.02.2009 asupra autoturismului marca BMW cu nr. de înmatriculare BP 336 DE și restituirea acestuia către inculpatul B. J. O..


    S-a dispus restituirea către inculpatul E. D. a următoarelor bunuri depuse la Camera de Corpuri Delicte cu dovada seria H nr. ...:
    - telefon mobil inscripționat Nokia model O. cu seria ... ....


    în baza disp. art.191 alin.1 Cod de procedură penală, au fost obligați inculpații să plătească fiecare suma de 1500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat.


    Pentru a pronunța această hotărâre, instanța de fond a reținut următoarea situație de fapt:


    Astfel, în dimineața zilei de 17.02.2009, în jurul orelor 02.25, lucrătorii de poliție din cadrul Secției 21 Politie, aflați în executarea atribuțiilor de serviciu pe B-dul ... ..., nr.75-79, au observat la un B. aparținând E. Bank două persoane de sex masculin, în vârstă de aproximativ 30 ani, ambii având glugile hainelor trase pe cap și un comportament suspect.


    Astfel, cele două persoane au fost oprite de către organele de politie, legitimate și identificate în persoana inculpaților B. J. O., fiul lui J. și T., născut la 20.08.1978, în T Cărbunești, jud. G, domiciliat în mun.T J,..., jud.G, cu CNP ... și E. D., fiul lui O. și T., născut la data de 28.07.1979, în mun. T J, str. ..., .7, .1, .2, .9, jud. G, cu CNP ....


    Cu ocazia percheziției corporale efectuate asupra inculpatului B. J. O. au fost găsite, într-un portofel de culoare maro, sumele de 2620 lei, 1040 euro, 4 card-uri E., având seriile identice și purtând inscripționate, cu pixul combinații de câte 4 și 5 cifre, reprezentând PIN-urile: 3 carduri inscripționate N., având seriile identice si purtând inscripționate, cu pixul, combinații de cifre, reprezentând PIN-urile; 3 card-uri N. și Carta Regionale del T., al căror titular este inculpatul; 3 card-uri de fidelitate și un cârd E., o hârtie de culoare maro având inscripționată două numere, o hârtie albă inscripționată cu două numere, chei, acte de identitate și telefoane mobile.


    Asupra inculpatului E. D. au fost găsite, de asemenea, într-un portofel, sumele de 2.880 Ron, 80 euro și mai mulți eurocenți, 4 card-uri putând serii diferite, o cartelă, acte de identitate, un stick de memorie marca LG, un briceag metalic.


    De asemenea, asupra inculpatului B. J. O. a fost găsită o cheie de la un autoturism marca BMW, despre care inculpatul a declarat că se află parcat în apropierea Benzinăriei B., de pe B-dul ... ..., împrejurare în care percheziția a fost extinsă și asupra bunurilor inculpaților.


    în interiorul autoturismului marca BMW model 320, cu numărul de înmatriculare BP 336DE, despre care inculpatul B. J. O. a declarat că îi aparține, au fost descoperite: în torpedo, 12 cartele PVC cu bandă magnetică, inscripționate CHASE, purtând combinații de câte 4 și 5 cifre; 10 cartele PVC purtând același număr de identificare și alte 2 cartele purtând un număr identic; 2 telefoane mobile; pe bancheta din spate a autoturismului a fost găsit laptop-ul marca B. seria ..., de culoare gri; în portbagajul autoturismului a fost găsit un al doilea laptop, tot marca B., într-o geantă de culoare neagră, seria acestuia fiind M....F.; de asemenea au fost găsite și ridicate o carte de identitate și un pașaport pe numele inculpatul B. O., precum și 4 documente referitoare la proveniența autoturismului.


    Cele două laptop-uri și stick-ului de memorie au fost sigilate cu sigiliul MI 50140, în vederea percheziționării lor ulterioare.


    Astfel, potrivit susținerilor celor doi inculpați, în data de 14.02.2009 au plecat din Italia, respectiv orașul P., regiunea E., după ce tocmai sustrăseseră dintr-un autoturism, despre care știau că este folosit de persoane ce se ocupau cu fraudarea cărților de credit, mai multe carduri falsificate, un laptop și o foaie de hârtie pe care se aflau scrise mai multe numere reprezentând codri PIN. De precizat este faptul că, în timp ce inculpatul B. J. O. săvârșea furtul, inculpatul E. D. asigura paza zonei.


    în continuare, cei doi inculpați au plecat spre România, la bordul autoturismului marca BMW model 320, cu numărul de înmatriculare BP 336DE, pe drum luând cu ei încă două persoane, a căror identitate nu poate fi stabilită cu precizie, dar nici nu prezintă interes pentru cauză, de vreme ce aceștia nu au participat la niciuna dintre acțiunile ce intră în conținutul infracțiunilor reținute în sarcina inculpaților.


    în ziua de 15.02.2009, după ce au petrecut câteva ore în municipiul Tîrgu J, inculpații B. J. O. și E. D. au plecat, cu același autoturism, spre B, ajungând aici, potrivit acelorași declarații, în jurul orelor 22:00-24:00 și s-au cazat la Hotelul E. de V..


    După ce au dormit la hotel până după-amiaza, în seara zilei de 16.02.2009, cei doi inculpați s-au deplasat prin B efectuând mai multe retrageri frauduloase cu ajutorul cardurilor falsificate pe care le aveau asupra lor.


    Intru-cât cu 5 dintre cardurile contrafăcute nu au reușit să efectueze operațiuni, inculpații le-au aruncat într-un tomberon, aflat în apropierea parcării Hotelului E. de V., de aici fiind apoi ridicate de organele de poliție.


    Inculpatul B. J. O. a apreciat la 5000 lei suma totală retrasă fraudulos de pe cardurile falsificate.


    Ulterior, cei doi au hotărât să părăsească orașul B, însă nu înainte de a mai încerca să mai extragă bani de la anumite bancomate.


    Astfel, au oprit autoturismul în apropierea Benzinăriei B., apoi s-au deplasat în zona bancomatelor Pro Credit Bank și Credit Europe Bank. La aceste B.-uri inculpatul B. J. O. a efectuat retrageri de numerar, în timp ce inculpatul E. D. supraveghea zona, la rândul lor fiind captați de camerele de luat vederi ale instituțiilor bancare.


    în aceeași împrejurare au fost observați și de organele de poliție din cadrul Secției 21, care au intervenit și i-au imobilizat.


    Potrivit verificărilor efectuate de polițiștii din cadrul E. de Combatere a D. Organizate B, 9 dintre cele 17 cartele PVC prevăzute cu bandă magnetică găsite asupra inculpatului B. J. O. sunt contrafăcute si conțin informații bancare; cele 12 cartele cu bandă magnetică descoperite în autoturismul marca BMW cu numărul E. sunt, de asemenea, cârduri contrafăcute și conțin informații bancare; cele 5 cartele PVC cu bandă magnetică găsite într-un tomberon, lângă Hotelul E. De V., sunt contrafăcute și conțin informații bancare.


    De asemenea, potrivit procesului verbal de percheziție informatică, pe stick-ul marca LG, a fost descoperit un fișier L2.txt ce conține numere de carduri și codurile PIN aferente, constatându-se că acestea sunt identice cu cele inscripționate pe cartelele PVC găsite asupra inculpaților.


    Pe harddisck-ul marca I. seria ..., aparținând laptop-ului marca B. seria ..., ridicat de pe bancheta din spate a autoturismului, au fost descoperite un număr de 24 de fișiere componente ale unei aplicații „Cip E.”, precum și un nr. de 5 fișiere, cu extensia K. (fotografii), reprezentând imagini ale unor E.-uri.


    De asemenea, au fost evidențiate convorbiri purtate prin intermediul aplicației Z. N., iar pe de altă parte au fost recuperate arhive Z. N. care fuseseră șterse.


    Potrivit specialiștilor care au efectuat percheziția informatică, această aplicație „Cip E.” a fost folosită la conectarea unui calculator personal la diferite dispozitive, printre care si dispozitivele de copiere card-urilor prin „port D.”, în timp ce fotografiile cu E.-uri găsite în hard-urile percheziționate prezentau bancomate în care se puteau monta cip-uri de copiere a cârdurilor, iar aceste fotografii sunt în strânsă legătură cu discuțiile purtate pe messenger identificate în calculator.


    Coroborându-se discuțiile purtate pe messenger, discuții evidențiate de percheziția informatică, cu bunurile găsite asupra inculpaților, cu fotografiile personale găsite în calculatoare și chiar cu declarațiile lor ulterioare, în care își recunosc identitățile sub care purtau aceste discuții (ID-uri), rezultă că inculpatul E. D. este „catalinmadi” și totodată proprietarul laptop - ului marca B., cu seria ..., în timp ce inculpatul B. J. O. este utilizatorul ID-ului „eu N.”.
   

Aceste aspecte s-au coroborat cu declarațiile de recunoaștere date de inculpați care au recunoscut în cele din urmă săvârșirea infracțiunilor în modalitatea reținută prin actul de inculpare.


    Dintre instituțiile bancare avute în vedere de organele de poliție, numai E. Bank a comunicat faptul că în zilele de 16.02.2009 și 17.02.2009 au fost tranzacționate în sistemul său un număr de 5 carduri dintre cele găsite la inculpați, fiind efectuate retrageri de numerar de pe acestea în valoare de 2050 lei.


    în drept faptele inculpatului B. J. O. de a pune în circulație un număr de 9 de carduri false (mărcile E. și N., purtând serii identice și având inscripționate combinații de numere reprezentând cod-uri PIN, găsite de organele de poliție asupra sa, cu ocazia percheziției corporale), 12 card-uri false (cartele PVC cu bandă magnetică pe care era aplicat un autocolant cu banca Chase E., purtând pe ele și combinații de cifre corespunzătoare codurilor PIN, bunuri ridicate din autoturism), 5 carduri false (cartele PVC cu bandă magnetică pe care era aplicat un autocolant cu banca Chase E., purtând pe ele și combinații de cifre corespunzătoare codurilor PIN, bunuri ridicate de organele de poliție din parcarea hotelului „E. de V.”), fapte comise prin interogare de solduri și retrageri de numerar, deținere de cârduri false în vederea punerii lor în circulație, potrivit aceleiași rezoluții infracționale, întrunesc elementele constitutive ale unei singure infracțiuni de punere în circulație a instrumentelor de plata electronică falsificate sau deținerea lor în vederea punerii în circulație, faptă prevăzută și pedepsită de art.24 al.2 din Legea 365/2002, cu aplic. art.41 alin.2 Cod penal.


    Fapta a fost reținută în sarcina inculpatului și cu aplic. disp. art.37 lit.b Cod penal, având în vedere condamnările anterioare ale acestuia la 3 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art.312 alin.1 Cod penal, pedeapsă rămasă definitivă prin decizia penală nr.2912 din 06.06.2001 a C.S.J., precum și 2 ani închisoare cu aplic. art.81 Cod penal, pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art.208 Cod penal, pedeapsă rămasă definitivă, prin nerecurare la data de 02.03.2000.


    Faptele inculpatului E. D. de a deține în vederea punerii în circulație card-urile falsificate utilizate de inculpatul B. J. O., precum și date informatice referitoare la utilizarea acestor card-uri (cod-uri PIN și numere de card) stocate pe memory stick-ul descoperit asupra inculpatului, întrunesc elementele constitutive ale unei singure infracțiuni de punere în circulație a instrumentelor de plata electronică falsificate sau deținerea lor în vederea punerii în circulație, faptă prevăzută și pedepsită de art.24 al.2 din Legea 365/2002, cu aplic. art.41 alin.2 Cod penal.


    La individualizarea pedepselor aplicate inculpaților, instanța a avut în vedere limitele de pedeapsă stabilite prin legea specială, modalitatea concretă în care cei doi inculpați au acționat, circumstanțele personale ale acestora dar și atitudinea procesuală manifestată de cei doi.


    Astfel, s-a apreciat că aplicarea unor pedepse cu închisoarea reduse sub minimul special prevăzut de lege peste aceste fapte este în măsură să satisfacă cerințele dispozițiilor art.52 Cod penal, reținând ca și circumstanțe atenuante dispozițiile art.74 lit.c Cod penal respectiv atitudinea procesuală a inculpaților care a fost una sinceră, per ansamblu.


    Deși sunt aplicabile dispozițiile art.80 Cod penal, în raport de împrejurarea că s-au reținut și circumstanțe atenuante dar și cauze de agravare, respectiv starea de recidivă, instanța apreciază că se impune reducerea pedepselor sub minimul special prevăzut de lege, întrucât pedepsele într-un cuantum ridicat pentru fapte cu un grad de pericol social mediu, cum sunt cele deduse judecății, aduc atingere demersului de reeducare și fac dificilă reintegrarea ulterioară în societate a inculpaților, care printr-o detenție îndelungată are consecințe negative asupra șanselor inculpatului de a-și găsi un loc de muncă și de a se readapta în realitatea social-economică în continuă schimbare.


    Totodată constatând că în privința inculpatului E. D. sunt întrunite condițiile prev. de art.86l Cod penal și apreciind că față de persoana inculpatului pronunțarea unei hotărâri de condamnare, constituie un avertisment și chiar fără executarea pedepsei acesta nu va mai săvârși și alte infracțiuni, a dispus suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei aplicate inculpatului pe durata unui termen de încercare de 5 ani, stabilit conform art.86 Cod penal. Pe durata termenului de încercare a fost obligat inculpatul să se supună măsurilor de supraveghere prev. de art.86 al.1 Cod penal reintegrarea socială a acestuia este necesară înlăturarea factorilor negativi asupra comportamentului antisocial relevat prin săvârșirea faptei, urmează a-1 obliga pe inculpat să desfășoare o activitate și să urmeze un curs de consiliere stabilit de Serviciul de Probațiune de pe lângă T R I B U N A L U L B U C U R E í…ž T I, precum și să se supună unui tratament în scopul dezintoxicării.


    împotriva sentinței penale nr.640/10.06.2009 au declarat apel Parchetul de pe lângă T R I B U N A L U L B U C U R E í…ž T I și inculpatul B. J. O. criticînd-o pentru netemeinicie.


    în motivarea apelului, Parchetul a solicitat majorarea pedepselor aplicate inculpaților, avându-se în vedere circumstanțele reale în care au fost comise faptele și circumstanțele personale ale inculpaților.


    Apelantul inculpat B. J. O. a solicitat reducerea pedepsei, avându-se în vedere circumstanțele personale ce îl caracterizează.


    Analizând apelurile declarate în cauză în raport de motivele invocate, cât și din oficiu, Curtea constată că sunt nefondate și le va respinge în baza art.379 pct.1 lit.b Cod procedură penală.


    Pedepsele aplicate inculpaților au fost bine individualizate, ținându-se cont de criteriile prevăzute de art.72 Cod penal.


    Potrivit art.72 Cod penal la individualizarea pedepselor se ține cont de limitele de pedeapsă prevăzute de lege, de pericolul social al faptei, de atitudinea inculpatului și de circumstanțele reale și personale ale inculpatului.
   

Inculpații au avut o atitudine sinceră de recunoaștere și regret a faptelor comise, iar prin aplicarea unor pedepse în cuantum redus există șanse mai mari de reintegrare în societate a acestora, după executarea pedepselor.
   

în ceea ce privește pe inculpatul E. D. reeducarea acestuia se poate realiza și prin suspendarea executării pedepsei în baza art.861 Cod penal, având în vedere că are un loc de muncă, o locuință stabilă, iar de la data când a fost condamnat în minoritate a făcut eforturi pentru reintegrarea socială.


    Prin aplicarea unor măsuri de supraveghere instanța de fond a asigurat un cadru de urmărire și reeducare a inculpatului, să contribuie la asigurarea scopului pedepsei.


    Inculpații au posibilitatea să dea dovadă că s-au îndreptat și că au înțeles clemența pedepselor aplicate, iar în situația în care vor persevera în activitatea infracțională această clemență se va întoarce împotriva lor și nu va mai fi justificată nicio reținere a circumstanțelor atenuante.


    Apelantul inculpat B. J. O. va fi obligat la cheltuieli judiciare statului.


    Se va menține starea de arest și se va deduce durata reținerii preventive.

    PENTRU ACESTE MOTIVE
    îN NUMELE LEGII
    DECIDE


    Respinge, ca nefondat, apelul declarat de Parchetul de pe lângă T R I B U N A L U L B U C U R E í…ž T I și apelul inculpatului B. J. O. împotriva sentinței penale nr.640 din 10.06.2009, pronunțată de T R I B U N A L U L B U C U R E í…ž T I - secția I penală.


    Obligă apelantul inculpat la 200 lei cheltuieli judiciare către stat.


    Menține starea de arest a inculpatului B. J. O. și deduce prevenția de la 17.02.2009 la zi.


    Cu recurs.


    Pronunțată în ședință publică azi, 6 august 2009.