CURTEA DE  A P E L   C O N S T A N í…¢ A
SECTIA PENALÄ”š í…žI PENTRU CAUZE PENALE CU MINORI í…žI DE FAMILIE
DECIZIA PENALÄ”š Nr. 77/P
í…žedința publică de la 24 T. 2009


Domenii: Penal - Infracțiuni privind comerțul electronic - falsificarea instrumentelor de plată electronică, deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos.

 

S-au luat în examinare apelurile penale declarate de PARCHETUL DE PE L탔šNGÄ”š  T R I B U N A L U L   C O N S T A N í…¢ A și inculpatul E. í…ž. D. - domiciliat în C,(...), (...)  .D,  . 2  . 42, împotriva sentinței penale nr.  164 din 22 aprilie 2009, pronunțată de  T r i b u n a l u l   C o n s t a n ț a în dosarul penal nr(...), având ca obiect infracțiuni privind comerțul electronic (Legea nr. 365/2002).


în conformitate cu disp. art. 297 cod pr. penală, la apelul nominal făcut în ședința publică, se prezintă apelantul inculpat și intimat E. í…ž. D., personal și asistat de avocat ales D. T. în baza împuternicirii avocațiale nr. 46082/2009, emisă de  B a r o u l   C o n s t a n ț a - cabinet individual.


Procedura este legal îndeplinită, părțile fiind citate cu respectarea disp. art. 176-181 cod pr. penală.


în conformitate cu disp. art. 318 cod pr. penală, se verifică identitatea apelantului inculpat și intimat E. í…ž. D., care prezintă cartea de identitate seria (...) nr. (...) - CNP. (...).


Curtea aduce la cunoștința apelantului inculpat  și intimat E. í…ž. D., dispozițiile prev. de art. 70 al. 2 cod pr. penală, în sensul că are dreptul de a nu da nici o declarație în fața instanței de apel și i se pune în vedere că ceea ce declară poate fi folosit în împotriva  sa, acesta precizând că nu dorește să dea nici o declarație, aspect consemnat în procesul verbal atașat la dosar.


în conformitate cu disp. art. 301 cod pr. penală, părțile prezente, arată că nu au excepții de ridicat și nici cereri de formulat.


Curtea, nu are de ridicat excepții din oficiu, potrivit disp. art. 302 cod pr. penală, constată îndeplinite cerințele art. 375-376 cod pr. penală, și acordă cuvântul pentru dezbateri, în ordinea prev. de art. 377 cod pr. penală.
Procurorul având cuvântul, arată că, critică sentința pronunțată de instanța de fond, cu privire la individualizarea pedepsei aplicate inculpatului. F. oral situația de fapt reținută prin actul de inculpare și, apreciază că, in mod corect instanța de fond a reținut vinovăția inculpatului in raport de actele dosarului, de rapoartele de constatare tehnico -științifică, însă,  apreciază că, fapta comisă de inculpat prezintă un grad sporit de pericol social concret, sens în care, solicită majorarea cuantumului pedepsei aplicate, menținând aplicabilitatea dispozițiilor art. 81 cod penal.


Avocat D. T. având cuvântul pentru apelantul inculpat și intimat E. í…ž. D., in conformitate cu disp. art. 379 alin. 1 lit. b cod pr. penală, solicită respingerea apelului declarat de Parchet ca fiind nefondat. Apelul inculpatului vizează în principal nelegalitatea condamnării inculpatului, în sensul greșitei condamnări a acestuia. La fila 6 a sentinței de condamnare se reține greșit de către instanța de fond faptul că, sarcina probei să dovedească că nu el a fost cel care a clonat cardurile îi revine inculpatului. Conținutul infracțiunii se referă la deținerea echipamentelor în scopul falsificării cardurilor, aparatul, fiind singura condiție. Nu s-a făcut de către organul de urmărire penală dovada scopului ilicit al acestor programe. La inculpat ar fi trebuit să se găsească cel puțin carduri goale, insă nu s-a găsit nimic. A solicitat la instanța de fond să fie înlăturat procesul verbal de percheziție informatică și toate probele subsecvente care au fost administrate in mod neloial. Toate datele din calculator au fost stocate pe un suport CD însă, dispozițiile art. 107 alin. 1 cod pr. penală, ne arată că bunurile ridicate se etichetează se sigilează pentru neschimbare, iar din actele dosarului, nu rezultă in nici un fel acest mod de lucru. O. se referă la faptul că nu a fost sigilat mijlocul de probă și există un mare semn de întrebare cu privire la administrarea acestei probe.
Pentru motivele arătate, solicită ca in principal să se dispună achitarea inculpatului in conformitate cu disp. art. 10 lit. d cod pr. penală, iar în subsidiar, raportat la activitatea infracțională, la momentul la care se săvârșește infracțiunea, solicită respingerea apelului declarat de Parchet întrucât nu se impune agravarea pedepsei aplicate.


Procurorul având cuvântul cu privire la apelul declarat de inculpat, arată că, deținerea programului este în scopul realizării instrumentelor de plată falsificate ( art. 25 din lege ). In mod corect instanța de fond a apreciat că inculpatul se face vinovat de săvârșirea acestei infracțiuni, analizând în mod corect declarația martorului S. B. și declarațiile celuilalt coparticipant, N. D.. Apreciază că, sunt îndeplinite elementele constitutive ale infracțiunii.
Apelantul inculpat și intimat E. í…ž. D. în ultimul cuvânt arată că, cineva i-a folosit calculatorul, el este nevinovat.

 

CURTEA:

 

 Asupra apelurilor penale de față;


  T r i b u n a l u l   C o n s t a n ț a, prin sentința penală nr. 164 din 22 aprilie 2009,           a respins ca nefondate excepția nulității absolute invocate de inculpat privind Raportul de constatare tehnico-științifică  întocmit la 9.03.2007 de Institutul de Tehnologii B. și cererea inculpatului de înlăturare a acestei probe.

în baza art. 25 din Legea 365/2002 privind comerțul electronic :

A condamnat pe inculpatul E. í…ž. D. , fiul lui í…ž. și E., născut la data de 26.12.1974, domiciliat în C, bd.(...) nr.56, (...)S,  .D,  .2,  .42, județ C, la pedeapsa de 6 (șase) luni închisoare .

în baza art. 81 Cod penal, a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei .

în baza art. 82 Cod penal, a fixat termen de încercare de 2 ( doi) ani și 6 (șase) luni .

A atras atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 83 Cod penal .

în baza art. 71 alin.1,5 Cod penal, a interzis inculpatului exercițiul dreptului prevăzute de art. 64 alin.1 lit. a teza a II-a , lit. b Cod penal.

Pe durata suspendării condiționate a executării pedepsei s-a suspendat și executarea pedepsei accesorii.

în baza art. 118 lit. d  Cod proc.pen., a dispus confiscarea hard-disk-ului marca T. ,S/N 6DB1KP0V aparținând inculpatului .

în baza art.348 Cod proc.pen, a dispus desființarea (ștergerea electronică ) a datelor și programelor care interesează cauza și care au fost enumerate în procesul-verbal de la fila 25-26 , vol.I  dosar urmărire penală.
 

în baza art. 191 Cod proc.pen. a obligat pe inculpatul E. í…ž. D. la suma de 1800 lei , cu titlul de cheltuieli judiciare către stat.

Pentru a pronunța această hotărâre, instanța de fond a reținut următoarele:

Prin rechizitoriul 46D/P/2006  din 18.09.2007 al Direcției de Investigare de Criminalitate  Organizată și Terorism - Serviciul  T e r i t o r i a l   C o n s t a n ț a , au fost trimiși în judecată inculpații  N. N. H. și E. E. pentru săvârșirea infracțiunilor de deținere de instrumente  de plată  electronică  falsificate în vederea  punerii în circulație și efectuării de retrageri  de numerar cu instrumente de plată  electronică  falsificate , fapte prevăzute de art. 24 alin.2 și art. 27 alin.1 din Legea 365/2002 privind comerțul electronic .

Prin  același rechizitoriu s-a dispus disjungerea cauzei și continuarea cercetărilor față de inculpatul E. í…ž. D. pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 25 din Legea 365/ 2002 , considerându-se că acesta se sustrăgea urmăririi penale .

în privința primilor doi inculpați se reținuse că în noaptea de 12 mai 2006 aceștia au fost prinși în timp ce sustrăgeau bani de la un bancomat , cu ajutorul a 18 carduri contrafăcute .

Inculpatul N. N. H.  a susținut că cele 18 carduri îi aparțineau inculpatului E. E. care la rândul său le primise de la sora sa , acesteia fiindu-i predate de numitul „ D.” iar inculpatul E. E. a afirmat că instrumentele de plată electronică contrafăcute aparțineau inculpatului N.  N. H. , care le procurase de la un anume  „ D. „ , ce locuiește în C , pe b-dul (...)  și conduce autoturismul  marca „Audi” , cu număr de înmatriculare CT-…- T. .

 La domiciliul inculpatului E. í…ž. D. s-a efectuat o percheziție ( având în vedere autorizația 33/12.05.2006), acesta fiind prezent la ridicarea mai multor aparete electronice  ( calculator , hard-disk, compact-disk)  precum și înscrisuri și nefăcând nici un fel de obiecțiuni.

T r i b u n a l u l   C o n s t a n ț a a autorizat la data de 24.05.2006 efectuarea percheziției informatice cu efectuarea de copii ,astfel că la data de 15.06.2006 , în prezența inculpatului E. í…ž. s-a procedat la copierea  hard-disk-ului marca „ T. S/N 6DB1KPOV” ,capacitate 10 GB iar la data de 23.06.2006 i s-a prezentat  inculpatului rezultatul percheziției informatice , conform proceselor- verbale întocmite la dosar , semnate fără obiecțiuni de inculpatul E.  cât și de martorul asistent .

Copia hard-disk-ului înregistrată pe un CD a fost pusă de organele de cercetare penală la dispoziția Institutului de Tehnică B. al Serviciului Român de Informații  cu solicitarea efectuării unui raport de constatare  tehnico-științifică înregistrat ulterior sub nr.(...)/15.03.2007.

Printre datele informatice  ce se aflau în hard-disk-ul exista și aplicația „N. 206” ce este destinată  realizării interfaței grafice  pentru utilizatorul  unui dispozitiv de tip  „ N. 206”  cu ajutorul căruia pot fi citite , șterse ,copiate sau înscrise carduri magnetice .

Pe CD au mai fost identificate mai multe categorii de date  referitoare la carduri bancare prezentate în anexele 2,3,4 ale raportului și date de tip bancar structurate pe mai multe  categorii .

în urma percheziționării hard-disk-ului au mai fost identificate următoarele date informatice : E.-uri -date de identificare a băncilor emitente  după primele 6 cifre inscripționate pe fața cărții de credit ; fișiere cu extensia „htm” ( ce reprezintă e-mailuri primite sau transmise și date din spațiul nealocat ce conțin date privind cărți de credit ; fișiere cu extensia „ htm” reprezentând pagini web  vizitate pe Internet privind programe utilizate  la inscripționarea datelor pe bandă magnetică a cardului ; date privind cărți de drept în fișierul „ E..T.” ; fișiere „txt”  ce reprezintă mesaje în limba enegleză către clienții „ Credit V. National B.” ; programul „ G. F. F.” care reprezintă un extractor de adrese de e-mail ; programul „ N.”  care reprezintă un program de trimitere mesaje în masă , cu mențiunea că în folderul N. din directorul  N. T.  se află cele două fișiere „txt” ce reprezintă  mesaje în limba engleză către clienții „ Credit V. National B. „ ( conform procesului-verbal de la fila 25 , vol. I dosar urmărire penală ).

Din anexele raportului rezultă că utilizatorul pc-ului urmărea e-mailurile trimise clienților  unor bănci , a primit răspunsuri de la aceștia care cuprindeau datele de identificare ale clienților : nume , adrese , inclusiv codul PIN .    
 

Toate aceste date pot fi folosite   pentru a fi înscrise pe E. a doua a cardurilor magnetice ,creând astfel carduri cu conținut similar  celor folosite în cadrul sistemelor de plată electronică.

S-a arătat în raportul de constatare tehnico- științifică destinația  aplicației „ G. F. F.” constând în crearea de baze de date cu  adrese de email valide , prin extragerea acestora  din memoria  unor servere de e-mail í…¤. .

Cu ajutorul  programului „ B. N. T. „ se pot tranasmite  în masă mesaje  electronice predefinite , precum cele de atenționare identificate pe CD-ul analizat , către numeroase adrese de e-amil . în acest scop pot fi folosite  adresele de e-mail  obținute  prin programul „ G. F. F.” .

Aplicația „ 206DAX21” este destinată utilizării unui dispozitiv electronic de tipul N. 206 .Prin intermediul   acesteia se pot citi , șterge , copia , înscrie carduri magnetice.

Singurul program prin intermediul căruia se poate executa în mod corect o operație de cloanre carduri  bancare este N. 206 ,acestea fiind trecute prin fanta  dedicată dispozitivului N. 206 , care se află conectat la un port serial al calculatorului  pe care rulează această aplicație. Acest program este destinat așadar utilizării  împreună cu un dispozitiv hardwere.
 

Aceste aspecte au fost reiterate în suplimentul de expertiză solictat de apărare .S-a mai arătat că  numele unui deținător  de căsuță de e-mail  aflată la o anumită  adresă  nu se poate preciza deoarece informațiile  introduse  în momentul creării  contului  nu sunt garantate ca fiind reale  ,dar chiar și așa ,aceste informații sunt confidențiale și nu se pot afla decât de la proprietarul serverului  de e-mail care găzduiește acea căsuță. Programele „ G. F. F.”, „ B. N. T.” se pot copia liber de pe internet . Acestea sunt adeseori  folosite în activități de fraudare bancară ce utilizează  metode de tip „ fishing „ cu scopul de colectare  de date bancare. Aceste date pot fi ulterior  înscrise pe bandă magnetică  a unor carduri bancare prin intermediului unui dispozitiv N. 206 sau echivalent , conectat la un calculator personal  pe care se află instalat programul „ 206DAX21”.

Având în vedere că inculpatul E. a fost plecat din țară , după întoarcerea acestuia și contactarea organelor judiciare , i s-a prezentat rezultatul percheziției informatice , dar inculpatul a susținut că programele i-au fost introduse în PC de N.  N. H. , cu care s-a aflat în relații de amiciție, cu ocazia vizitelor pe care cel din urmă le făcea inculpatului .

Inculpatul S. B.  a mai fost cercetat în același an în dosarul 26D/P/2006 al Serviciului  T e r i t o r i a l   C o n s t a n ț a , trimis în judecată și condamnat pentru săvârșirea infracțiunii de deținere și folosire de instrumente de plată electronică contrafăcute , faptă prevăzută de art. 24 alin.2 și art. 27 alin.1 din Legea 365/2002 , în fapt reținându-se că a fost prins la data de 9.04.2006 având asupra sa 10 carduri contrafăcute  despre care a susținut că le avea de la un anume „ D.”  care le inscripționase   cu un aparat de scriere- citire carduri  N. 206 și care locuia în blocul de deasupra cinematografului „ Republica” și folosea numărul de telefon (...) ( fila 30 , vol. I ).

în declarația dată ( fila 58 vol. I dosar urmărire penală) inculpatul afirmă că în anul 2006 folosea acest număr de telefon.

într-o altă declarație din dosarul 26D/P/2006 al Serviciului  T e r i t o r i a l   C o n s t a n ț a ,dată de S.  B. acesta mai susține că pentru cardurile primite de la numitul D. nu a plătit acestuia nici o sumă de bani , fiind de fapt serviciu contra serviciu , având în vedere că anterior S.  i-a transportat pe D. și pe numitul I. până la B unde au sustras suma de 700.000.000 lei ROL cu ajutorul a 50 de carduri ,plătindu-i pentru serviciul de taximetrie și suma de 10.000.000 lei ROL.

S. B. a mai susținut cu aceeași ocazie că inițial a încercat să acceseze un B. al Băncii Transilvania care nu avea lichidități iar după ce l-a informat pe D. despre impediment , acesta la scurt timp , după ce a accesat on line banca pentru informații suplimentare l-a sfătuit să mai încerce o dată.

Cu privire la fapta  cercetată în prezentul dosar , S. B. a susținut în faza urmăririi penale  că inculpatul E. i-a fost recomandat de numitul N.  care se ocupa de carduri false și extrageri cu ajutorul acestora de sume de bani de la bancomate și care vroia să iasă din afacere urmând a fi înlocuit de inculpatul  E.. Cu cardurile primite de la acesta a scos suma de  45.000.000 lei ROL de la bancomat.

Cu prilejul audierii de instanță inculpatul S. B. a manifestat o atitudine recalcitrantă , explicată prin supărarea pe care i-au produs-o organele judiciare , transferându-l în scopul audierii în prezentul dosar dar refuzând transferul pentru audierea în alt dosar unde are calitatea de parte vătămată . Acesta a afirmat  că nu menține declarațiile anterioare pentru că nu are nici un câștig și pentru că nu este adevărat ce a declarat atunci, susținerile fiind făcute în urma unei promisiuni  a procurorului că nu va fi trimis în judecată într-un alt dosar.Nu îl cunoaște pe inculpatul E. .
 

Inculpatul N. N. H. a susținut că îl cunoștea pe inculpatul E. din vedere și că a discutat cu acesta doar de câteva ori dar că nu i-a folosit calculatorul niciodată. A fost abordat de inculpat pe internet , după declanșarea cercetărilor , interesându-se care este mersul anchetei. Inculpatul N. mai susține că auzise  zvonuri în oraș sau pe internet că informațiile cărților de credit pe care le deținea E. í…ž. proveneau din Canada și că inculpatul S. B. deținea cărți de credit de la inculpatul E..
 

în fața instanței , N. N. H. a avut o poziție contradictorie susținând în același timp că menține declarațiile anterioare dar  că afirmația potrivit căreia inculpatul S. B. deținea cărți de credit de la inculpatul E. nu-i aparține , putând afirma doar că ar fi auzit  prin oraș acel fapt. Personal nu a primit nici o carte de credit de la E. í…ž..
 

în declarația dată în cursul urmăririi penale , inculpatul E. í…ž. a susținut că nu a deținut nicodată echipamente  de falsificat instrumente de plată electronică  și nu cunoaște nici o persoană cu numele S. B. sau  E.  E.. L-a cunoscut pe inculpatul N.  N. în primăvara anului 2006 ,ocazie cu care a cumpărat de la acesta 2 perechi de adidași și l-a auzit pe acesta lăudându-se că utiliza carduri  false   pentru a cumpăra diverse bunuri .Inculpatul mai susține că programele și datele găsite cu prilejul percheziției informatice , în computerul său , i-au fost introduse de N.  N. H. , cu care s-a aflat în relații de amiciție, cu ocazia vizitelor pe care cel din urmă le făcea inculpatului .Locuiește pe b-dul (...) , deasupra cinematografului Republica , folosește autoturismul Audi A6 cu număr de înamtriculate (...) și a avut în copilărie porecla „ D.”.

Instanța apreciază că revenirile apărute în declarațiile inculpaților din cauza disjunsă , S. B. și N. D. sunt nejustificate de aspecte logice sau dovedite în vreun mod , rămânând simple susțineri.

Astfel deși inculpatul S. afirmă că nu îl cunoștea pe E. í…ž. și că toate datele i-au fost furnizate de procuror care dorea obținerea  unei declarații incriminatorii , se constată că S. indică numărul de telefon al lui E. í…ž. ( informație cât se poate de corectă)  în 11.04.2006 în timp ce inculpatul E. abia în 25.10.2008 aducea la cunoștința organelor judiciare numărul de telefon folosit în anul 2006.
 

în plus ,așa cum rezultă din toată declarația dată de S. B. în fața instanței , toate susținerile acestuia se fac potrivit „ câștigului” pe care acesta îl poate obține în mod conjunctural , astfel că instanța nu poate reține decât ceea ce se coroborează cu alte probe ,respectiv doar primele declarații.

 

Apărarea a susținut că nu s-a făcut dovada că inculpatul E. í…ž. deținea echipamente hardwere constând în dispozitivul N. 206 ,că acesta era  utilizatorul virtual iar datele găsite în computerul acestuia cu prilejul percheziției informatice nu erau introduse de inculpat.

Instanța apreciază că acuzarea a dovedit că pe calculatorul deținut de inculpat în apartamentul bunicii sale se desfășura activitate ilegală constând în existența de programe cât și date care dovedeau o activitate de colectare de informații având drept scop clonarea de carduri electronice de plată.
       

Chiar dacă tehnic nu se poate dovedi că inculpatul E. í…ž. era utilizatorul virtual al căsuțelor de email  precum și vizitatorul paginilor web privind bănci și clienți ai acestora , instanța apreciază că sarcina probei că nu inculpatul desfășura acea activitate ilegală aparține acestuia , câtă vreme este implicat computerul său.
       

Instanța constată mai departe că afirmațiile inculpatului E. referitor la accesarea computerului de către N. D. apar neverosimile întrucât activitaea desfășurată cu aplicațiile „ G. F. F.”, „ B. N. T.” „ 206DAX21” era de durată , necesitând o prezența îndelungată a lui N. la pc-ul aparținând inculpatului E.. în plus acesta ar fi trebuit să observe că N. atașa un dispozitiv N. 206 pentru a copia acele carduri trecându-le prin fantă  și ar mai fi trebuit să observe fișiere cuprinzând o multitudine de date ce priveau Banca „ Credit V. National B. „ precum și clienții acesteia. Ori inculpatul nu a făcut vreo referire de acest gen , nu a avut nici o reacție la vremea respectivă care să dovedească faptul că nu era de acord .Este greu de crezut că nu știa ce fișiere are în calculator dacă ar fi real că N. pierdea destul timp în fața pc-ului aparținând lui E. .
         

Din contră declarațiile inițiale date de N. N. și S. B. îl indică pe E. í…ž. ca fiind sursa ,cel care clona cardurile într-o afacere preluată de la un alt individ , N. care plecase în străinătate.
       

în plus , în cursul anului 2006 inculpatul E. í…ž. D. nu jusrtifica realizarea unor venituri licite , la T. Radio lucrând până la data de  14.08.2005.
      

Inculpatul E. í…ž. a mai solicitat prin apărătorul său înlăturarea din materialul probator a raportului de constatare  tehnico-științifică înregistrat ulterior sub nr.(...)/15.03.2007 , lovit în opinia sa de nulitate absolută, având în vedere că acest mijloc de probă este nelegal  administrat pentru că:  datele colectate în urma percheziției informatice  au fost stocate pe un suport CD   care nu a fost sigilat pentru neschimbare conform art. 107 alin1 Cod proc.pen , dispoziție legală ce completează art.  56 alin.4 din Legea 161/ 2003 ; raportul de constatare s-a făcut după un an  de la realizarea percheziției informatice  ceea ce încalcă art. 211 Cod proc.pen., care prevede ca efectuarea constatării să se facă la o dată recentă sau apropiată percheziției.
       

 E. informatică s-a autorizat la data de  la data de 24.05.2006 , pentru o perioadă de 30 de zile , respectiv intervalul 25.05.2006 - 23.06.2006 și în fapt s-a realizat la data de 15.06.2006 , prin desigilarea cutiei sigilate ci sigiliul intact M.I. nr. 11081, în care se afla hard-disk-ul marca H. , S/N 6DB1KPOV , un floppy- disk și un CD , iar cu ajutorul programului „ En Case G.” s-a efectuat copierea , procedându-se la o nouă sigilare. Inculpatul nu a formulat la acel moment nici o obiecție cu privire la procedura urmată de organele judiciare.
       

La data de 23.06.2006 , conform procesului-verbal aflat la fila 25 , vol. I dosar urmărire penală ,în prezența martor asistent, i-au fost prezentate inculpatului rezultatele percheziției informatice , constând în datele și fișierele aflate pe copia hard-disk-ul marca H. , S/N 6DB1KPOV ce-i aparținea lui E. í…ž. . Nici de această dată inculpatul nu a formulat vreo obiecție cu privire la modul  de efectuare a activităților menționate și nici cu privire la  cele consemnate în procesul-verbal semnându-l.
         

Raportul de constatare tehnico-științifică  s-a întocmit de Institutul pentru Tehnologii B.  la data de 9.03.2007, dar acesta fapt a fost determinat de volumul de activitate al respectivei instituții și fără să reprezinte o încălcare a dispozițiilor reglementate de Secțiunea a IX-a , Volumul II din  C o d u l   d e Procedură Penală.
         

Se constată că a fost respectată perioada de 30 de zile în care  judecătorul autorizase efectuarea percheziției , toate datele informatice fiind prelevate în acest interval , luându-se măsuri de securizare  prin sigilarea hard-disk-ului , astfel că nu se poate specula în vreun fel ideea că s-au introdus în mod ilegal acele date și programe pe hardul ridicat de la inculpat sau copia hardului .Semnarea proceselor-verbale de către inculpat la momentul efectuării operațiunilor descrise , dovedesc faptul că acesta nu a constatat vreo neregulă.
        

Ceea ce a întârziat a fost doar redactarea raportului de constatare , dar acest fapt nu însemnă că datele nu au fost extrase imediat după constatarea infracțiunii , în conținutul raportului formulându-se aprecieri de specialitate cu privire la programele și datele informatice care au fost prelevate în timp util așa cum prevede art. 112 Cod proc.pen.
       

Instanța mai remarcă ineficiența din perspectiva apărării , a înlăturării aceste probe , având în vedere că și în situația în care instanța ar fi apreciat că raportul este lovit de nulitate , oricum concluziile  cuprinse în acest mijloc de probă , erau reiterate în cuprinsul suplimentului de expertiză efectuate în faza cercetării judecătorești ,  ce răspundea lămuririlor solicitate tot de apărare.
       

Cât privește îndeplinirea conținutului constitutiv al infracțiunii pentru care inculpatul este cercetat - infracțiunea prevăzută de art. 25 din Legea 365/2002 privind comerțul electronic , instanța constată că potrivit acestei infracțiuni , este sancționată deținerea de echipamente și programe software  ori hardwere , în scopul de a le folosi la falsificarea  instrumentelor de plată electronică .
         

Chiar dacă nu s-a găsit în locuința inculpatului E. í…ž.  dispozitivul N. 206 = echipament hardwere , fără de care nu puteau fi inscripționate  carduri , în computerul inculpatului s-au descoperit programe și aplicații precum „ 206DAX21”, „ G. F. F.”, „ B. N. T.”  ,deci progame softwere , care foloseau la colectarea de date de identificare a clienților unor bănci și la clonarea cardurilor , inculpatul nu a dovedit că nu are legătură cu existența acelor programe și date informatice din computerul personal ,  aspecte care se coroborează cu declarațiile inițiale ale coinculpaților din cauza disjunsă N. N. H. și S. B. , potrivit cărora inculpatul E. í…ž. era cel care crea cardurile falsificate și le plasa mai departe pentru a fi extrași bani din B. -urile băncilor.
          

Instanța apreciază ca dovedită vinovăția inculpatului E. í…ž. privind deținerea de echipamente și programe software în scopul de a le folosi la falsificarea  instrumentelor de plată electronică , faptă ce întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute de art. 25 din Legea 365/2002 privind comerțul electronic.
         

La alegerea și individualizarea sancțiunii aplicate , instanța va avea în vedere criteriile prevăzute de Partea Generală a Codului Penal , limitele de pedeapsă prevăzute de legea specială , pericolul social concret raportat atât la circumstanțele reale ale cauzei așa cum reies din situația de fapt descrisă , la atingerea adusă de inculpat prin fapta sa securității depozitelor financiare pe care persoanele îl dețin prin carduri bancare și implicit sentimentul de temere indus colectivității prin comiterea acestui gen de fapte, la persoana inculpatului E. í…ž. care are 35 de ani , nu posedă antecedente , a absolvit cursuri liceale , provine dintr-o familie organizată ,fiind format într-un mediu familial fără conflicte majore , criterii față de care va orienta cuantumul pedepsei aplicate la minimul special prevăzut de lege.
        

 Având în vedere că inculpatul este la primul conflict cu legea penală , că a avut în trecut și are și la momentul de față un loc de muncă stabil , care să-i asigure obținerea de mijloace licite de trai , instanța apreciază că scopul educativ al pedepsei poate fi atins și prin suspendarea condiționată a executării pedepsei , conform art. 81 Cod penal.
 în termen legal împotriva acestei sentințe au declarat apel Parchetul de pe lângă  T r i b u n a l u l   C o n s t a n ț a și inculpatul E. í…ž. D..
 

Apelul Parchetului critică hotărârea apelată sub aspectul netemeiniciei, apreciind pedeapsa aplicată ca fiind prea redusă în raport de dispozițiile art. 72 cod penal.
 

Apelul inculpatului critică hotărârea apelată pentru nelegalitate, apreciind că fapta dedusă judecății și reținută în sarcina inculpatului, nu întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prev. de art. 25 din Legea nr. 365/2002, întrucât, nu se poate reține scopul specific al deținerii echipamentelor și programelor informatice, respectiv acelea de folosire ulterioară la falsificarea instrumentelor de plată electronice.
 

Verificând hotărârea apelată, potrivit art. 371 cod pr. penală, curtea consideră ambele apeluri ca fiind nefondate.
 

Astfel, în ce privește apelul inculpatului, curtea reține, cum de altfel s-a menționat și în sentința apelată și cum rezultă și din probatoriile administrate că, asupra inculpatului ( la domiciliul său ) s-au identificat echipamente hardware și în memoria acestora stocate fișiere de date din care rezultă că echipamentele erau adaptate scopului prevăzut de norma penală incriminatoare, în special prin stocarea pe hard - disk a aplicației N. - 206, aplicație ce servește specific la citirea, scrierea, copierea sau inscripționarea unor carduri cu bandă magnetică de natura celor folosite de unitățile bancare ca instrumente de plată electronică.
 

Această situație de fapt, arată aceea că, scopul descărcării și stocării aplicației era specifică scopului prevăzut de norma incriminatoare, inculpatul neputând justifica care a fost mobilul obținerii și stocării acestei aplicații câtă vreme nu desfășoară nici o activitate licită care să aibă in obiect citirea sau modificarea unor carduri cu bandă magnetică.
 

Ca atare, curtea ca instanță de apel apreciază că in mod legal prima instanță a constatat întrunite elementele constitutive ale infracțiunii prev. de art. 25 din Legea nr. 365/2002, pronunțând o hotărâre legală de condamnare a inculpatului E. í…ž. D. pentru săvârșirea acestei infracțiuni.
 

în ce privește apelul declarat de procuror, curtea apreciază că, pedeapsa a fost just individualizată, dându-se eficiență corectă prevederilor art. 72 cod penal, orientarea pedepsei la minimul special, fiind justificată de modificările comportamentale ale inculpatului pe timpul judecății în primă instanță, de rezultatele încercărilor sale de reinserție socială și profesională și de concluziile raportului de evaluare psiho - socială.
 

í…ži aplicarea art. 81 cod penal se apreciază ca fiind justificată întrucât in raport de aceleași elemente de mai sus se consideră că, scopul pedepsei poate fi atins și fără executarea efectivă a acesteia, dispozițiile art. 83 cod penal, constituind o garanție suficientă că inculpatul a conștientizat gravitatea faptei și că nu va mai săvârși alte infracțiuni.
 

întrucât din examinarea globală a hotărârii apelate nu rezultă vreo neregularitate aptă să impună reformarea acesteia, iar criticile apelanților sunt neîntemeiate, curtea va respinge ca nefondate ambele apeluri declarate in cauză făcând aplicarea corespunzătoare a disp. art. 192 cod pr. penală.

PENTRU ACESTE MOTIVE
îN NUMELE LEGII
DECIDE:

 

 în temeiul art. 379 pct. 1 lit. b cod pr. penală;


 Respinge ca nefondate apelurile penale declarate de PARCHETUL DE PE L탔šNGÄ”š  T R I B U N A L U L   C O N S T A N í…¢ A și inculpatul E. í…ž. D. - domiciliat în C,(...), (...)  .D,  . 2  . 42, împotriva sentinței penale nr.  164 din 22 aprilie 2009, pronunțată de  T r i b u n a l u l   C o n s t a n ț a în dosarul penal nr(...).


 Dispune plata din fondurile MJ a onorariului av. oficiu av. T. N.a, în sumă de 50 lei.


 Obligă apelantul inculpat la plata către stat a cheltuielilor judiciare avansate în procesul penal, în sumă de 200 lei.


 Cu recurs în 10 zile de la pronunțare pentru părțile prezente și de la comunicare pentru cele lipsă.


 Pronunțată în ședință publică astăzi 24 T. 2009.