CURTEA DE  A P E L   C L U J
SECí…¢IA PENALÄ”š í…žI DE MINORI
DECIZIA PENALÄ”š NR. 99/A/2008
í…žedința publică din 01 octombrie 2008

 

Domenii: Penal - Inițiere, constituire de grup infracțional organizat, aderare sau sprijinire a unui asemenea grup. Infracțiuni privind comerțul electronic: falsificarea instrumentelor de plată electronică, deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos.

 

S-au luat spre examinare - pentru pronunțare - apelurile declarate de inculpații S. D., N. E. P., V. M. și N. N. împotriva sentinței penale nr.217/F din 10 octombrie 2007 a  T r i b u n a l u l u i   B i s t r i ț a-N, pronunțată în dosar nr(...), trimiși în judecată pentru:


- inc.V. M. E. - art.288 alin.1 C.pen. cu apl.art.41 alin.2; art.25 rap.la art.288 alin.1 C.pen. cu aplic.art.41 alin.2 C.pen.; art.290 alin.1 C.pen. rap.la art.25 cu apl.art.41 alin.2 C.pen.; art.26 rap.la art.291 C.pen. cu aplic.art.41 alin.2 C.pen.; art.292 C.pen.; art.7 alin.1 din Legea 39/2003 cu aplic.art.75 lit.c C.pen.; art.26 rap.la art.24 alin.1 și 2 din Legea 365/2002 cu apl.art.41 alin.2 C.pen., toate cu aplic.art.33 lit.a C.pen.
- inc.S. D. - art.288 alin.1 C.pen. cu apl.art.41 alin.2; art.26 rap.la art.291 C.pen. cu aplic.art.41 alin.2 C.pen.; art.292 C.pen. cu aplic.art.41 alin.2 C.pen.; art.7 alin.1 din Legea 39/2003 cu aplic.art.75 lit.c C.pen.; art.9 alin.2 din Legea 39/2003 și art.18 din Legea 508/2004; art.24 alin.1 și 2 din Legea 365/2002 cu apl.art.75 lit.c C.pen. și art.41 alin.2 C.pen.; art.25 din Legea 365/2002, toate cu aplic.art.33 lit.a C.pen.
- inc.N. E. P. - art.7 alin.1 din Legea 39/2003 cu apl.art.75 lit.c C.pen., art.9 alin.2 din Legea 39/2003 și art.18 din Legea 508/2004; art.24 alin.2 din Legea 365/2002 cu apl.art.41 alin.2 C.pen. totul cu aplic.art.33 lit.a C.pen.
- inc.N. N. - art.7 alin.1 din Legea 39/2003; art.26 C.pen. rap.la art.24 alin.1 și 2 din Legea 365/2002 cu aplic.art.41 alin.2 C.pen., cu aplic.art.33 lit.a C.pen.
La apelul nominal făcut în cauză se constată lipsa părților.
Procedura de citare este legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei, după care, se constată că mersul dezbaterilor și susținerile orale ale părților au fost consemnate în încheierea de ședință din data de 17 septembrie 2008, încheiere ce face parte integrantă din prezenta decizie.

 

C U R T E A

 

Prin sentința penală nr.217 din 10 octombrie 2007 a  T r i b u n a l u l u i   B i s t r i ț a N, în baza disp.art.334 Cod procedură penală s-a schimbat încadrarea juridică cu privire la infracțiunile pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților, astfel :


 Pentru inculpatul V. M. E.
- din infracțiunea  prev.de art. 26 Cod penal rap.la art. 27 alin.1 și 2 din Legea nr. 365/2002 cu aplic.art. 41 alin.2 Cod penal, în infracțiunea prev.de art. 26 Cod penal rap.la art. 27 alin.2 din Legea nr. 365/2002 cu aplic.art. 41 alin.2 Cod penal;
 - din infracțiunea prev.de art.26 Cod penal rap.la art. 24 alin.1 și 2 din Legea nr. 365/2002, cu aplic.art. 41 alin.2 Cod penal, în infracțiunea prev.de art. 26 Cod penal rap.la art. 24 alin.1 din Legea nr. 365/2002 cu aplic.art. 41 alin.2 Cod penal.
 Pentru inculpatul S. D.
 - din infracțiunea prev.de art. 27 alin.1 și 2 din Legea nr. 365/2002 cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal în infracțiunea prev.de art.27 alin.2 din Legea nr. 365/2002 cu aplic.art. 41 alin.2 Cod penal;
 - din infracțiunea prev.de art. 24 alin.1 și 2 din Legea nr. 365/2002 cu aplic.art. 75 lit.”c” Cod penal și art. 41 alin.2 Cod penal, în infracțiunea prev.de art. 24 alin.1 din Legea nr. 365/2002, cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal.


 Pentru inculpatul N. E. P.
 - din infracțiunea prev.de art. 27 alin.1 și 2 din Legea nr. 365/2002 cu aplic.art. 41 alin.2 Cod penal în infracțiunea prev.de art. 27 alin.2 din Legea nr. 365/2002, cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal;
 - din infracțiunea prev.de art. 24 alin.2 din Legea nr.365/2002 cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal în infracțiunea prev.de art. 26 Cod penal rap.la art. 24 alin.1 din Legea nr. 365/2002 cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal.


 Pentru inculpatul E. D. N.
 - din infracțiunea prev.de art. 26 Cod penal rap.la art. 24 alin.1 și 2 din Legea nr.365/2002, în infracțiunea prev.de art.26 Cod penal rap.la art. 24 alin.1 din Legea nr. 365/2002 cu aplic.art. 41 alin.2 Cod penal.


 Pentru fiecare dintre inculpații E. D. G., N. N., D. T.
 - din infracțiunea prev.de art.26 Cod penal rap.la art. 27 alin.1 și 2 din Legea nr. 365/2002 cu aplic.art. 41 alin.2 Cod penal în infracțiunea prev.de art. 26 Cod penal rap.la art. 27 alin.2 din Legea nr. 365/2002 cu aplic.art. 41 alin.2 Cod penal;
 - din infracțiunea prev.de art. 26 Cod penal rap.la art. 24 alin.1 și 2 din Legea nr. 365/2002, cu aplic.art. 41 alin.2 Cod penal, în infracțiunea prev.de art. 26 Cod penal rap.la art. 24 alin.1 din Legea nr.365/2002 cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal.


 în temeiul disp.art.345 Cod procedură penală:
 

Inculpatul V. M. E., fiul lui E. și F.-N., născut la 25 august 1975 în B, cetățean român, 11 clase, căsătorit, 1 copil minor, stagiul militar nesatisfăcut, domiciliat în loc.U., sat E., nr.90, județul B-N și fără forme legale în municipiul B,(...),  .B, .65, județul B-N, CNP-(...), fără antecedente penale, a fost condamnat pentru :
 - comiterea  infracțiunii de fals material în înscrisuri oficiale prev.de art. 288 alin.1 Cod penal cu aplic.art. 41 alin.2 Cod penal, la pedeapsa de 1 an închisoare;
 - comiterea infracțiunii de instigare la infracțiunea de fals material în înscrisuri oficiale, prev.de art. 25 Cod penal rap.la art. 288 alin.1 Cod penal, cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal la pedeapsa de 1 an închisoare;
 - comiterea infracțiunii de instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev.de art. 25 Cod penal rap.la art. 290 alin.1 Cod penal cu aplic.art. 41 alin.2 Cod penal, la pedeapsa de 1 an închisoare;
 - comiterea infracțiunii de complicitate la uz de fals prev.de art. 26 rap.la art. 291 Cod penal cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal, la pedeapsa de 1 an închisoare;
 - comiterea infracțiunii de fals în declarații, prev.de art. 292 Cod penal la pedeapsa de 1 an închisoare;
 - comiterea infracțiunii prev.de art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003 cu aplic.art. 75 lit.”c” Cod penal, la pedeapsa de 5 ani închisoare și la pedeapsa complementară de 2 ani interzicerea drepturilor prev.de art.64 lit.”a,b” Cod penal;
 - comiterea infracțiunii de complicitate la  falsificarea de instrumente de plată electronică, prev.de art.26 Cod penal rap.la art. 24 alin.1 din Legea nr.365/2002 cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal, la pedeapsa de 3 ani închisoare și pedeapsa complementară de 2 ani interzicerea drepturilor prev.de art. 64 lit.”a,b” Cod penal;
 - comiterea  infracțiunii de complicitate, prev.de art.26 Cod penal, la infracțiunea prev.de art. 27 alin.2 din Legea nr. 365/2002 cu aplic.art. 41 alin.2 Cod penal, la pedeapsa de 1 an închisoare.


 S-a constatat că infracțiunile deduse judecății , pentru care s-a dispus condamnarea inculpatului V.  M. E. la pedepsele sus-menționate, sunt în concurs real prev.de art.33 lit.”a” Cod penal.


 în temeiul art.34 alin.1 lit.”b” Cod penal și art.35 alin.3 Cod penal, s-au contopit pedepsele aplicate inculpatului V. M. E. în pedeapsa cea mai grea, de 5 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art.64 lit.”a,b” Cod penal pentru o perioadă de 2 ani.


 în baza art.88 Cod penals-a dedus din pedeapsa rezultantă aplicată inculpatului, reținerea și arestul preventiv al acestuia, începând cu 19 noiembrie 2004 și până la 7 februarie 2007.


 S-a făcut aplicarea disp.art.71 rap.la art. 64 lit.”a-b” Cod penal , referitoare la pedeapsa accesorie.


 Inculpatul S. D., fiul lui D. și P., născut la 14.05.1985 în B, cetățean român, studii medii, necăsătorit, stagiul militar nesatisfăcut, domiciliat în B,(...),  .F, .64, județul B-N, CNP-(...), fără antecedente penale, a fost condamnat pentru:
 - comiterea infracțiunii de fals material în înscrisuri oficiale, prev.de art. 288 alin.1 Cod penal, cu aplic.art. 41 alin.2 Cod penal, la pedeapsa de 1 an închisoare;
 - comiterea infracțiunii de complicitate la uz de fals, prev.de art. 26 Cod penal rap.la art. 291 Cod penal cu aplic.art. 41 alin.2 Cod penal, la pedeapsa de 1 an închisoare;
  - comiterea infracțiunii de fals în declarații prev.de art.292 Cod penal cu aplic.art. 41 alin.2 Cod penal la pedeapsa de 1 an închisoare;
 - comiterea infracțiunii prev.de art. 7 alin.1 din Legea nr. 39/2003 cu aplic.art.75 lit.”c” Cod penal, art. 9 alin.2 din Legea nr.39/2003 și art.18 din Legea nr. 508/2004, la pedeapsa de 4 ani  închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art.64 lit.”a,b” Cod penal pentru o perioadă de 2 ani;
 - comiterea infracțiunii de falsificare de instrumente de plată electronică, prev.de art. 24 alin.1 din Legea nr. 365/2002 cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal, la pedeapsa de 3 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art. 64 lit.”a,b” Cod penal pentru o perioadă de 1 an;
 - comiterea infracțiunii de  deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică prev.de  art. 25 din Legea nr. 365/2002 , la pedeapsa de 1 an închisoare;
 - comiterea infracțiunii prev.de art. 27 alin.2 din Legea nr.365/2002 cu aplic.art. 41 alin.2 Cod penal , la pedeapsa de 1 an închisoare.
 

S-a constatat că infracțiunile deduse judecății pentru care s-a dispus condamnarea inculpatului S.  D. la pedepsele aplicate, sunt în concurs real, prev. de art.33 lit.”a” Cod penal.
 

în temeiul art.34 alin.1 lit.”b” Cod penal și art.35 alin.3 Cod penal, s-au contopit pedepsele aplicate inculpatului S. D. în pedeapsa cea mai grea, de 4 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art.64 lit.”a,b” Cod penal, pentru o perioadă de 2 ani.


 în baza art.88 Cod penal s-a dedus din pedeapsa rezultantă aplicată inculpatului, reținerea și arestul preventiv al acestuia, începând cu 19 noiembrie 2004 și până la 25 ianuarie 2007.


 S-a făcut aplicarea disp.art.71 rap.la art.64 lit.”a-b” Cod penal, referitoare la pedeapsa accesorie.


 Inculpatul N. E. P., fiul lui T.-N. și M., născut la 27 ianuarie 1986 în B, cetățean român, 11 clase, necăsătorit, fără copii, stagiul militar nesatisfăcut, domiciliat în L,(...), județul M, cu reședința în B, str. (...),  .5, nr.5, .39, județul B-N, CNP-(...), fără antecedente penale, a fost condamnat pentru:
  - comiterea infracțiunii prev.de art. 7 alin.1 din Legea nr. 39/2003 cu aplic.art. 75 lit.”c” Cod penal, art.9 alin. 2 din Legea nr. 39/2003 și art. 18 din Legea nr.508/2004 la pedeapsa de 4 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art. 64 lit.”a,b” Cod penal pentru o perioadă de 2 ani;
 - comiterea infracțiunii de complicitate la falsificarea de instrumente de plată electronică prev.de art. 26 Cod penal rap.la art. 24 alin.1 din Legea nr. 365/2002 cu aplic.art. 41 alin.2 Cod penal la pedeapsa de 3 ani închisoare și pedeapsa  complementară de 1 an interzicerea drepturilor prev.de art. 64 lit.”a,b” Cod penal;
 - comiterea infracțiunii prev.de art.27 alin.2 din Legea nr. 365/2002 cu aplic.art. 41 alin.2 Cod penal la pedeapsa de 1 an închisoare.


 S-a constatat că infracțiunile deduse judecății pentru care s-a dispus condamnarea inculpatului  N. E. P.  la pedepsele aplicate sunt în concurs real, prev.de art.33 lit.”a” Cod penal.


 în temeiul art.34 alin.1 lit.”b” Cod penal și art.35 alin.3 Cod penal, s-au contopit pedepsele aplicate inculpatului N. E. P., în pedeapsa cea mai grea, de 4 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 lit.”a,b” Cod penal pentru o perioadă de 2 ani.


 în baza art.88 Cod penal s-a dedus din pedeapsa rezultantă aplicată reținerea și arestul preventiv al acestuia, începând cu data de 19 noiembrie 2004 și până la 7 februarie 2007.


S-a făcut aplicarea disp.art.71 rap.la art.64 lit.”a-b” Cod penal, referitoare la pedeapsa accesorie.


Inculpatul E. D. G., fiul lui D. și T., născut la 22.04.1985 în O, județul M, cetățean român, studii medii, necăsătorit, stagiul militar nesatisfăcut, domiciliat în  Z, str.(...),   .5A, .H, .14, județul T, CNP-(...), fără antecedente penale, a fost condamnat pentru :
 - comiterea infracțiunii prev.de art. 7 alin.1 din Legea nr. 39/2003 cu aplic.art. 74 lit.”c” rap.la art.76 lit.”b” Cod penal, la pedeapsa de 3 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art. 64 lit.”a,b” Cod penal pentru o perioadă de 1 an;
 - comiterea infracțiunii de complicitate la  falsificarea de instrumente de plată electronică prev.de art. 26 Cod penal rap.la art. 24 alin.1 din Legea nr. 365/2002 cu aplic.art. 41 alin.2 Cod penal și art. 74 lit.”c” rap.la art.76 lit.”c” Cod penal, la pedeapsa de 2 ani închisoare și pedeapsa complementară, de 1 an, a interzicerii drepturilor prev.de art. 64 lit.”a,b” Cod penal;
 - comiterea infracțiunii prev.de art. 26 Cod penal rap.la art. 27 alin.2 din Legea nr.365/2002 cu aplic.art. 41 alin.2 Cod penal și art. 74 lit.”c” rap.la art. 76 lit.”d” Cod penal, la pedeapsa de 6 luni închisoare.


 S-a constatat că infracțiunile deduse judecății pentru care s-a dispus condamnarea inculpatului prin prezenta sentință, sunt în concurs real, prev.de art.33 lit.”a” Cod penal cu infracțiunile pentru care s-a dispus condamnarea inculpatului prin sentința penală nr.67 pronunțată la 16 februarie 2006 de  T r i b u n a l u l   A r g e ș în dosarul nr. 2508/P/2005, definitivă la 10 iulie 2006 prin decizia nr. 4399 a înaltei Curți de Casație și Justiție, pronunțată în dosarul nr(...).


 S-a descontopit pedeapsa rezultantă, de 3 ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prev.de art. 64 lit.”a,b” Cod penal, aplicată prin sentința sus arătată, în elementele ei componente astfel :
 - 1 an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii prev.și ped. de art.25 din Legea nr.365/2002;
 - 3 ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prev.de art. 64 alin.1 lit.”a” și „b” Cod penal, pentru săvârșirea  infracțiunii prev.și ped. de art. 24 alin.1 și 2 din Legea nr. 365/2002 cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal;
 - 1 an închisoare pentru săvârșirea  infracțiunii prev.de art.42 alin.1 din Legea nr. 161/2003 cu aplic.art. 41 alin.2 Cod penal.


 In baza disp.art. 36 alin.1 Cod penal, art.34 alin.1 lit.”b” Cod penal și art. 35 alin.3 Cod penal s-au contopit pedepsele aplicate inculpatului  E. D. G.  pentru infracțiunile deduse judecății și pedepsele aplicate acestuia prin sentința penală nr. 67/2006 a  T r i b u n a l u l u i   A r g e ș în pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art. 64 alin.1 lit.”a,b” Cod penal pentru o durată de 3 ani.
 

S-a constatat că această pedeapsă a fost executată prin privare de libertate începând cu 8 septembrie 2005 și până la 31 august 2007 când a fost liberat condiționat.


 S-a făcut aplic.art. 71 rap.la art. 64 lit.”a-b” Cod penal, referitoare la pedeapsa accesorie.


Inculpatul D. T., fiul lui D. și F., născut la 5.06.1985 în Z, județul T, domiciliat în Z,(...), județul T, cetățean român, studii medii, necăsătorit, stagiul militar nesatisfăcut, CNP-(...), fără antecedente penale, a fost condamnat pentru:
 - comiterea infracțiunii prev.de art. 7 alin.1 din Legea nr. 39/2003 cu aplic.art. 74 lit.”c” rap.la art.76 lit.”b” Cod penal, la pedeapsa de 3 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art. 64 lit.”a,b” Cod penal pentru o perioadă de 1 an;
 - comiterea infracțiunii de complicitate la  falsificarea de instrumente de plată electronică prev.de art. 26 Cod penal rap.la art. 24 alin.1 din Legea nr. 365/2002 cu aplic.art. 41 alin.2 Cod penal și art. 74 lit.”c” rap.la art.76 lit.”c” Cod penal, la pedeapsa de 2 ani închisoare și pedeapsa complementară, de 1 an, a interzicerii drepturilor prev.de art. 64 lit.”a,b” Cod penal
 - comiterea infracțiunii prev.de art. 26 Cod penal rap.la art. 27 alin.2 din Legea nr.365/2002 cu aplic.art. 41 alin.2 Cod penal și art. 74 lit.”c” rap.la art. 76 lit.”d” Cod penal, la pedeapsa de 6 luni închisoare.


 S-a constatat că infracțiunile deduse judecății pentru care s-a dispus condamnarea inculpatului prin prezenta sentință, sunt în concurs real, prev.de art.33 lit.”a” Cod penal cu infracțiunile pentru care  s-a dispus condamnarea inculpatului prin sentința penală nr.67 pronunțată la 16 februarie 2006 de  T r i b u n a l u l   A r g e ș în dosarul nr. 2508/P/2005, definitivă la 10 iulie 2006 prin decizia nr. 4399 a înaltei Curți de Casație și Justiție, pronunțată în dosarul nr(...).


 S-a descontopit pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare și 3  ani interzicerea drepturilor prev.de art.64 alin.1 lit.”a,b” Cod penal, aplicate inculpatului D. T. prin sentința penală nr. 67/16 februarie 2006 pronunțată de  T r i b u n a l u l   A r g e ș în dosarul penal nr. 2508/2005, definitivă la 10 iulie 2006, în elementele ei componente, astfel:
 - 3 ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prev.de art.64 alin.1 lit.”a” și „b” Cod penal, pentru săvârșirea infracțiunii prev.și ped. de art. 26 Cod penal rap.la art. 24 alin.1 și 2 din Legea nr. 365/2002, cu aplic.art. 41 alin.2 Cod penal;
 - 1 an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii prev.de art. 26 Cod penal rap.la art. 42 alin.1 din Legea nr. 161/2003 cu aplic.art. 41 alin.2 Cod penal.

 în baza art.36 alin.1 Cod penal, art. 34 alin.1 lit.”b” Cod penal și art. 35 alin.3 Cod penal, s-au contopit pedepsele aplicate inculpatului D. T. pentru infracțiunile deduse judecății și pedepsele aplicate acestuia prin sentința penală nr. 67/2006 a  T r i b u n a l u l u i   A r g e ș, în pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art. 64 alin.1 lit.”a,b” Cod penal pentru o perioadă de 3 ani.
 

S-a constatat că această pedeapsă a fost executată prin privare de libertate, începând cu 8 septembrie 2005 și până la 31 august 2007, când a fost liberat condiționat.

S-a făcut aplic.art. 71 rap.la art. 64 lit.”a-b” Cod penal referitoare la pedeapsa accesorie.
 

Inculpatul N. N., fiul lui J. și F., născut la 7.04.1985 în A, cetățean român, 12 clase, necăsătorit,  stagiul militar nesatisfăcut, domiciliat în A, í…žoseaua T M,  .597,  .A, .518, județul T, fără antecedente penale, CNP-(...), a fost condamnat pentru:
 - comiterea infracțiunii prev.de art. 7 alin.1 din Legea nr. 39/2003 cu aplic.art. 74 lit.”c” rap.la art.76 lit.”b” Cod penal, la pedeapsa de 3 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art. 64 lit.”a,b” Cod penal pentru o perioadă de 1 an;
 - comiterea infracțiunii de complicitate la  falsificarea de instrumente de plată electronică prev.de art. 26 Cod penal rap.la art. 24 alin.1 din Legea nr. 365/2002 cu aplic.art. 41 alin.2 Cod penal și art. 74 lit.”c” rap.la art.76 lit.”c” Cod penal, la pedeapsa de 2 ani închisoare și pedeapsa complementară, de 1 an, a interzicerii drepturilor prev.de art. 64 lit.”a,b” Cod penal
 - comiterea infracțiunii prev.de art. 26 Cod penal rap.la art. 27 alin.2 din Legea nr.365/2002 cu aplic.art. 41 alin.2 Cod penal și art. 74 lit.”c” rap.la art. 76 lit.”d” Cod penal, la pedeapsa de 6 luni închisoare.
 

S-a constatat că infracțiunile deduse judecății, pentru care s-a dispus condamnarea inculpatului N. N. sunt în concurs real, prev.de art.33 lit.”a” Cod penal.
 

în baza art.34 alin.1 lit.”b” Cod penal și art.35 alin.3 Cod penal, s-au contopit pedepsele aplicate inculpatului N. N. în pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art.64 lit.”a,b” Cod penal pentru o perioadă de 1 an.

S-a făcut aplicarea disp.art.71 rap.la art.64 lit.”a-b” Cod penal, referitoare la pedeapsa accesorie.

Inculpatul E. D. N., fiul lui N.  și H., născut la 8.05.1988 în D T-S, cetățean român, necăsătorit, stagiul militar nesatisfăcut, domiciliat în D T-S, cartier E. T.,(...), județul M, CNP-(...), fără antecedente penale, a fost condamnat pentru:
 - comiterea infracțiunii prev.de art. 7 alin.1 din Legea nr. 39/2003, cu aplic.art. 99 și urm. Cod penal, art.74 lit.”a” și „c” Cod penal rap.la art. 76 lit.”b” Cod penal, la  pedeapsa de 2 ani închisoare;
 - comiterea infracțiunii de complicitate, prev.de art.26 Cod penal, la infracțiunea prev.de art. 24 alin.1 din Legea nr. 365/2002 cu aplic.art. 41 alin.2 Cod penal, art.99 și urm. Cod penal, art.74 lit.”a” și „c” rap.la art. 76 lit.”c” Cod penal, la pedeapsa de 1 an închisoare.
 

S-a constatat că infracțiunile deduse judecății pentru care s-a dispus condamnarea inculpatului E. D. N. sunt în concurs real prev.de art.33 lit.”a” Cod penal.
 

în baza art.34 alin.1 lit.”b” Cod penal, s-au contopit pedepsele aplicate inculpatului E. D. N. în pedeapsa cea mai grea, de 2 ani închisoare.
 

în baza art.110 Cod penal, s-a dispus suspendarea executării pedepsei aplicate și s-a stabilit un termen de încercare de 4 ani.
 

S-a atenționat inculpatul cu privire la posibilitatea revocării suspendării condiționate în cazul săvârșirii de noi infracțiuni în cursul termenului de încercare, potrivit art. 83 Cod penal.
 

S-a constatat că părțile vătămate Banca Comercială „J. í…¢.” B, Banca „Transilvania” S.A. C-N, S. Bank B, BRD - T. Generale S.A. B nu s-au constituit părți civile în cauză.
 

în baza disp.art. 118 alin.1 lit.”b” Cod penal, s-a dispus confiscarea următoarelor bunuri, folosite de inculpați la săvârșirea infracțiunile reținute în  sarcina lor:
 - de la inculpatul S. D., bunurile ridicate cu ocazia percheziției din 19.11.2004, respectiv : dispozitiv N. 206, calculatoarele și laptopul aparținând inculpatului S. D., blankurile  (cardurile falsificate);
 - de la inculpatul E. D. G., laptopul aparținând acestuia, ridicat la data de 29 decembrie 2004 de organele de poliție B-N.
 în baza art. 118 alin.1 lit.”d” Cod penal, s-a confiscat de la inculpatul  V. M. E. suma de 10.000 USD sau contravaloarea în lei la data plății efective, sumă remisă de N. J. E., inculpatului.
 

în baza art.118 alin.1 lit.”e” Cod penal, s-au confiscat sumele de bani ridicate și indisponibilizate prin ordonanța de instituire a sechestrului asigurator din 19.11.2004, respectiv sumele de 4.450 Euro (4.400 + 50) și 4.148  lei (2.900+360+598+290).
 

S-au confiscat sumele de bani cu privire la care s-a instituit sechestrul asigurator prin ordonanța procurorului din  18.03.2005, aflate în caseta de valori nr.78, casetă aflată în  Tezaurul de casete-valori a BCR, în cuantum de 174.400 Euro și 50.000 USD.
 

S-a confiscat de la inculpatul N.  N. și E.  D. G. câte 3.429 lei și de la inculpatul D. T. 1.404 lei.
 

S-a confiscat de la inculpații S. D., V. M. E. și N. E. P. câte 127.142,75 lei.
 

în baza art. 348 Cod procedură penală s-au desființat (anulat) următoarele acte false:
 - biletul de externare eliberat de Clinica de Cardiologie C-N pe numele lui E. G. G.;
 - dispoziția de plată externă datată 24.11.2003, emisă de Banca „Transilvania” - Sucursala A I, potrivit căreia  E.  G. G. a virat 15.000 USD către „N. I. Institute” - SUA;
 - actul numit „notificare” potrivit căruia Banca „Transilvania” a transferat suma de 15.000 USD către „N. I. Institute”-SUA;
 - biletul de ieșire din spital  eliberat de Clinica de Cardiologie C-N din care rezultă că E. P. a fost internat în perioada 15 - 22.10.2003;
 - biletul de ieșire din spital potrivit căruia T. N. ar fi fost internat în Spitalul Județean B-N - Secția Cardiologie în perioada 6-14 octombrie 2003.
 - extras de cont fictiv, potrivit căruia T. N. deține în cont suma de 21.500 USD;
 - contract fictiv de închiriere cu nr. 4275/15.10.2001 aparent autentificat de notarul public E. E. B.;
 - extras de cont Banca „Transilvania” din care rezultă că N. J. E. are în cont 51.000 USD;
 - invitația (în limba engleză) pentru N. J. E. la tratament la  N. General I. ;
 - dispoziția de plată externă completată cu datele lui N. J. E. pentru transferul sumei de 48.000 USD în contul N. General I. (transfer care în realitate nu s-a efectuat);
 - invitația pentru tratament la  B. B. of  O. Z., pe numele lui T. E.;
 - extras de cont datat 7.11.2003, potrivit căruia T. E. are în cont suma de 15.037 USD;
 - dispoziția de plată externă datată 5.11.2003, potrivit căreia T. E. a plătit suma de 15.000 USD, mesajul T. de transfer a acestei sume de bani, contractul fictiv de vânzare-cumpărare în formă autentică nr.2194/21 octombrie 2003;
 - declarația autentificată cu nr. 6575/3 noiembrie 2003 la Biroul Notarului Public E. E. B., potrivit căreia s-a radiat ipoteca cu privire la împrumutul de 2.350 USD și 2.000 Euro în favoarea S. M. E. (cu privire la imobilul din B,(...),  .C, .57);
 - contractul de împrumut cu înscriere de ipotecă, autentificat cu încheierea nr.6576/3 noiembrie 2003 pentru suma de 15.500 USD în favoarea lui S. D., cu privire la același apartament și notarea interdicției de înstrăinare și grevare a imobilului;
 - contractul de vânzare-cumpărare autentificat cu nr. 6849/14.11.2003 potrivit căruia soții T. E. și B. au declarat nereal că au vândut inculpatului S. D., apartamentul lor-bun comun, situat în B,(...),  . C, .57, înscris în CF 5742/57, nr.top. 8182/1/c/57, cu prețul de 680.000.000 lei și inculpatul S. D. a declarat nereal că a cumpărat acest apartament;
 - biletul de ieșire din spital întocmit pe numele minorei E. D., din care rezultă că aceasta a fost internată pentru tratament în Spitalul Județean B-N-Secția Cardiologie în perioada 12.04 - 19.04.2004;
 - contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub numărul 2017/27 mai 2004, aparent încheiat de notarul public N. E. din S-M;
 - contractul de  închiriere autentificat sub numărul 2725/9 februarie 2001, aparent încheiat de notarul public N. E. din S-M;
 - extras de cont nr.19/20.07.2004, aparent emis de BCR - Sucursala S-M, potrivit căruia exista în cont suma de 56.812,70 USD (pentru D. E.);
 - invitația la  St.G. I. SUA;
 - bilet de ieșire din spital aparent emis de Spitalul Județean B-N-Secția Cardiologie, potrivit căruia E. T. a fost internat în perioada 20.08.2004 - 3.09.2004;
 - contractul de vânzare-cumpărare în formă autentică nr. 3194/11.10.2004, potrivit căruia E. T. ar fi vândut apartamentul situat în B,(...);
 - contractul de închiriere în formă autentică nr.592/14 februarie 2002, încheiat pe numele de E. T., ca și locator;
 - invitația , în limba engleză, întocmită pe numele de T. D.S.;
 - contractul de închiriere autentificat sub nr. 2725/16 septembrie 2002, întocmit aparent de notarul public N. E. din S-M;
 S-a acordat apărătorului din oficiu H. Greta, pentru inculpatul  E. D. N., onorariu în sumă de 60 lei, ce se va suporta din fondurile  M i n i s t e r u l u i   d e Justiție.
 Inculpații au fost obligați la cheltuieli judiciare în favoarea statului, astfel:
  S. D. ,V. M. E. și  N. E. P. câte 2.500lei
 - E. D. G., N. N.  și D. T. câte 950 lei ;
 - E. D. N. 910 lei , sumă în care se include și onorariul avocatului  din oficiu sus-menționat.

Pentru a pronunța această hotărâre, prima instanță a reținut că prin rechizitoriul întocmit de procurorul M. J.,din cadrul D.I.I.C.O.T.-Biroul  T e r i t o r i a l   B i s t r i ț a-N de la nivelul Parchetului de pe lângă  T r i b u n a l u l   B i s t r i ț a-N, s-a dispus :


Trimiterea în judecată a inculpaților :
 V. M. -E., pentru comiterea infracțiunilor prev.de art.288 al.1 Cod penal,cu aplic.art.41 al.2 Cod penal; art.25 rap.la art.288 al.1 Cod penal, cu aplic.art.41 al.2 Cod penal; art.290 al.1 Cod penal, rap.la art.25 Cod penal, cu aplic.art.41 al.2 Cod penal; art.26 Cod penal rap.la art.291 Cod penal, cu aplic.art.41 al.2 Cod penal; art.292 Cod penal; art.7 al.1 din L.Nr.39/2003, cu aplic.art.75 lit.c Cod penal; art.26 Cod penal, rap.la art.24 al.1 și 2 din L.Nr.365/2002, cu aplic.art. 41 al.2 Cod penal; toate cu aplic.art.33 lit.a Cod penal .
 S. D., pentru comiterea infracțiunilor prev.de art.288 al.1 Cod penal,cu aplic.art.41 al.2 Cod penal; art.26 Cod penal, rap.la art.291 Cod penal, cu aplic.art.41 al.2 Cod penal; art.292 Cod penal cu aplic.art.41 al.2 Cod penal; art.7 al.1 din L.Nr.39/2003, cu aplic.art.75 lit.c Cod penal și art.9 al.2 din L.Nr.39/2003 și art.18 din L.Nr.508/2004; art.24 al.1 și 2 din L.Nr.365/2002 cu aplic.art.75 lit.c Cod penal și art.41 al.2 Cod penal; art.25 din L.Nr.365/2002; cu aplic.art.33 lit.a Cod penal.
 N. E.-P., pentru comiterea infracțiunilor prev.de art.7 al.1 din L.Nr.39/2003 cu aplic.art.75 lit.c Cod penal, art.9 al.2 din L.Nr.39/2003 și art.18 din L.Nr.508/2004; art.24 al.2 din L.Nr.365/2002, cu aplic.art.41 al.2 Cod penal; toate cu aplic.art.33 lit.a Cod penal.
 Punerea în mișcare a acțiunii penale și trimiterea în judecată a inculpaților :
 E. D.-G., N. N., D. T., fiecare pentru comiterea infracțiunilor prev.de art.7 al.1 din L.Nr.39/2003, art.26 Cod penal rap.la art.24 al.1 și 2 dinL.Nr.365/2002, cu aplic.art.41 al.2, ambele cu aplic.art.33 lit.a Cod penal.
 E. D.-N., pentru comiterea infracțiunilor prev.de art.7 al.1 din L.Nr.39/2003; art.26 Cod penal rap.la art.24 al.1 și 2 din Legea nr.365/2002; cu aplic.art.99 și urm. Cod penal și art.33 lit.a Cod penal.


 în esență, în actul de sesizare s-au reținut, în fapt următoarele :
 In anul 2003, lunile mai-iunie, inculpații S. D. și V. M. E. s-au cunoscut și s-au împrietenit. Ulterior, prin intermediul inculpatului V., S. D. l-a cunoscut pe fratele acestuia, V.-E. B., care în luna iulie 2003 a obținut viză de intrare în S.U.A. și a plecat în această țară, reîntorcându-se doar la începutul anului 2005.


 începând cu toamna anului 2003 și până la 19 noiembrie 2004,când  au fost arestați, inculpații S. D.,V. M.-E. și apoi, inculpatul N. E. P. și V. B., în interferență cu ceilalți învinuiți, au comis mai multe infracțiuni, astfel :


 La data de 9 septembrie 2003,în publicația „E. de la A la Z” nr.356 a apărut anunțul dat de către V. M. E. prin care acesta înștiința pe potențialii doritori că „facilitează obținerea de vize SUA” și indica numărul său de telefon.


 In justificarea acestui anunț,inculpatul V. a precizat că la începutul lunii iunie 2003 a obținut o viză de intrare în SUA pentru o perioadă de 1 an, obținerea acesteia fiindu-i facilitată de un anume N., pe care l-a cunoscut în urma unui anunț similar și care s-a ocupat de obținerea actelor necesare și instruirea inculpatului V. în acest scop,inculpatul plătindu-l pe numitul N. cu suma de 2.000 USD, pentru diferența de preț ce i s-a solicitat, de până la 10.000 USD acceptând să se ocupe de preluarea unor cereri similare din partea unor persoane doritoare de obținerea unei vize pentru USA.

 

 Luând cunoștință de anunțul dat de către inculpatul V., învinuitul E. G.-G., din A I, l-a contactat pe inculpatul V. și s-a deplasat în B, unde a fost informat că obținerea vizei urma să se facă pe baza unor acte medicale,prețul solicitat fiind de 8.000 USD, în cazul în care se obținea viza pentru o perioadă de 3 luni.J.ui i s-a mai spus și că trebuie să-și deschidă un cont la Banca Transilvania, fără a fi necesară depunerea de bani în cont și să plătească taxa pentru interviu, de 100 USD.Ulterior, la începutul lunii noiembrie 2003 învinuitul E. s-a deplasat din nou la B pentru a se întâlni cu inculpatul V., inculpat care a venit însoțit de inculpatul S. D..Cu ocazia întîlnirii i s-a explicat învinuitului care dorea obținerea vizei de intrare în SUA că viza va fi obținută pentru tratament medical al bolii „sindrom E. Parkinson-E.”, boală pentru care se obținuse biletul de externare din Clinica de Cardiologie C.întrucît învinutul nu suferea de această boală și nici nu fusese internat în spital în perioada 22-29.09.2003,i s-au dat explicații de către S. D. cu privire la simtomatologia acestei boli pentru interviul la care acesta urma să îl aibă la Ambasada SUA.învinuitul a semnat,la cererea inculpatului V. M.-E. ,dispoziția de plată externă, la rublica „semnătura ordonatorului”, dispoziție aparent emisă de către Banca Transilvania-Sucursala A I, din care rezulta că a virat suma de 15.000 USD către „N. I. Institute” SUA pentru tratament medical,cu toate că,în realitate nu s-a efectuat viramentul specificat mai sus.Acest formular fusese completat și semnat anterior, la solicitarea aceluiași inculpat, de către soția acestuia, V. B.-E.,prin scriere cu mâna și semnare la rubrica „semnătura și ștampila Băncii”.Aceeași persoană a semnat și actul numit „notification”, potrivit căruia Banca Transilvania a transferat la ordinul învinuitului E. G. G. la D. N.A. O. Z. suma de 15.000 USD.


 Potrivit susținerilor inculpatului,ulterior semnării lor,actele au fost date numitului N., care le-a ștampilat cu câte o ștampilă triunghiulară contrafăcută, la fel ca și extrasul de cont datat 25.11.2003,aparent emis de Banca Transilvania Sucursala A I pentru învinuit,din care rezulta că, după transfer, i-a rămas un disponibil de 4815,31 USD.


 Cei doi inculpați și învinuitul E. s-au întâlnit în B la 26 noiembrie 2003, când era programat interviul învinuitului și acestuia i-a fost remis dosarul cuprinzând actele necesare obținerii vizei,sus-menționate, care mai cuprindea și un contract autentic fictiv de vânzare-cumpărare a unui apartament din A I de către învinuit cu prețul de 700.000.000 lei (vechi), aparent întocmit de către un notar din A I, contract pe care învinuitul l-a semnat,la cererea inculpatului V. M.-E. la rubrica „vânzător”.Acest ultim contract fictiv s-a pierdut, ulterior.


 învinuitul a restituit dosarul inculpatului V. M.-E., după ce a ieșit de la interviu, fără a obține aplicarea vizei, urmând a se reîntâlni la data la care s-a făcut reprogramarea, respectiv la 9 decembrie 2003.La această dată, inculpatul V. s-a întîlnit cu învinuitul și a primit același dosar cu acte false, pentru a le prezenta în vederea obținerii vizei, lucru pe care acesta l-a făcut,dar cererea nu i s-a aprobat, cu motivația că „actele sunt false”.


 în luna septembrie 2003, învinuitul E. P., din orașul Cîmpeni,județul A,l-a contactat pe inculpatul V.,pentru obținerea vizei de intrare în SUA,la începutul lunii octombrie a aceluiași an, cei doi întâlnindu-se în municipiul B.La fel ca și în cazul anterior, i s-a comunicat învinuitului că se va obține viza pentru o perioadă de trei luni, pentru tratament medical și că prețul pentru obținerea vizei va fi de 7.000 USD, condiții cu care învinuitul a fost de acord. învinuitul a deschis cont la Banca Transilvania și a plătit taxa de 100 USD pentru programare la interviu la Ambasada SUA.In luna decembrie 2003,învinuitul s-a întâlnit cu inculpații V. și S. în B, pentru a primi dosarul cu actele ce urmau a fi prezentate la interviu pentru obținerea vizei, care conținea aceleași tipuri de acte fictive (bilet de ieșire din spital și extras de cont).T. cu cazul anterior, inculpatul S. i-a explicat învinuitului simptomele bolii de care acesta urma să pretindă că suferă și cu privire la invitația de la Clinica „E.-K. I.” din T. M. SUA din care rezulta că a fost programat pentru control la 20.12.2003, invitație care era în limba engleză.


 învinuitul a acceptat să primească actele pentru a le folosi la Ambasada SUA,deși a realizat că sunt acte false.La 11 decembrie 2003 învinuitul s-a prezentat la Ambasada SUA pentru obținerea vizei, cu dosarul care conținea actele false sus-menționate, dar a fost reprogramat și la data de 17 decembrie 2003, prezentându-se din nou la ambasadă, cu aceleași acte, cererea i-a fost respinsă.


 In luna noiembrie 2003, în urma contactării telefonice a inculpatului V. M.-E., învinuitul T. N. s-a întâlnit cu inculpatul în B, unde inculpatul i-a spus învinuitului că poate să-l ajute să obțină viza de intrare în SUA contra sumei de 8.000 USD. J. și-a deschis cont la Banca Trasilvania-Sucursala B fără a face depuneri în acest cont.


 în 8 decembrie 2003 învinuitul T. N. s-a deplasat în B,deoarece la 10 decembrie era programat la interviu la Ambasada SUA.J. s-a întîlnit cu inculpatul V., care i-a remis un dosar care cuprindea, pe lîngă invitația la Clinica „D. Clinic International D.”, mai multe acte false : un bilet de ieșire din spital potrivit căruia învinuitul fusese internat în Spitalul Județean B-N-Secția Cardiologie în perioada 6-14 octombrie 2003; un extras de cont fictiv potrivit căruia deținea suma de 21.500 USD; un contract fictiv de închiriere, sub nr.4275/15.10.2001, potrivit căruia învinuitul a închiriat firmei S.C.”E. T.”S.R.L. un imobil casă în suprafață de 521 m.p., cu o chirie de 1563 USD ,act semnat de învinuit la cererea inculpatului la rubrica „locator”.
 J. s-a prezentat cu actele la Ambasada SUA,fiind reprogramat pentru data de 20 decembrie 2003, când cererea de viză i-a fost respinsă.


 In perioada septembrie-octombrie 2003, învinuitul N. J.-E. a luat hotărârea de a pleca la muncă în USA, sens în care a luat legătura cu inculpatul V. M.-E., despre care știa că intermediază obținerea de vize pentru această țară.Inculpatul a promis că-l ajută în schimbul sumai de 10.000 USD, precizând că va încerca obținerea de vize pe motive medicale.J. a deschis un cont la Banca Transilvania, fără să facă depuneri în numerar și a înmânat inculpatului V. extrasul de cont.După o perioadă de timp, inculpatul și învinuitul s-au întâlnit, cel dintâi i-a dat celui de-al doilea un dosar cu mai multe documente, printre care se afla și un bilet de ieșire din spital din care rezulta că suferă de boala W.P.W, un extras de cont de la Banca Transilvania, potrivit căruia rezulta că are în cont suma de 51.000 U.S.D., invitația în limba engleză la tratament a învinuitului la N. General I..Cu aceeași ocazie inculpatul i-a solicitat învinuitului să semneze o dispoziție de plată externă,completată cu datele sale și numele clinicii beneficiare a plății, la rubrica „semnătura ordonatorului”, lucru pe care învinuitul l-a făcut, dispoziție din care rezulta că învinuitul a transferat suma de 48.000 USD în contul clinicii sus-menționate, deși, în realitate, nu se făcuse un astfel de transfer.


 Dispoziția de plată externă,fusese datată 10.11.2003 și completată de către V. B. E., aceasta semnând și la rubrica „semnătura și ștampila lucrătorului bancar”,precum și extrasul de cont datat 10.11.2003,iar peste semnătura sa a fost aplicată ștampila triunghiulară a Băncii Transilvania SA Sucursala B,cu nr.11, de către numitul N.,la solicitarea și prin demersurile inculpatului V..Inculpatul l-a instruit pe învinuit cum să se comporte la ambasadă pe timpul interviului,să declare că este suferind de Parkinson, boală pentru care i s-a și recomandat să facă tratament în USA.


 In luna noiembrie 2003, respectând instructajul făcut de inculpat și prezentând dosarul cu acte false primit de la acesta, învinuitul s-a prezentat la ambasada USA și a obținut viza pentru o perioadă de 3 luni pentru USA,în vederea efectuării tratamentului medical.Inculpatul V. s-a întâlnit cu învinuitul la întoarcerea sa în oraș, acesta i-a cerut pașaportul și după ce i-a fost dat, i-a comunicat învinuitului că acesta rămâne la el până când i se vor plăti banii, respectiv suma de 10.000 USD.La sfârșitul lunii noiembrie 2003 învinuitul a remis inculpatului banii solicitați pentru plata serviciului, iar la 3.12.2003 învinuitul a plecat cu avionul în USA,dar a fost depistat de funcționarii de la emigrări fără a avea actele doveditoare asupra sa, astfel că la data de 5.12.2003 a fost returnat cu avionul în țară.La întoarcerea în țară învinuitul l-a căutat pe inculpat care i-a spus că va încerca să obțină viza, încă o dată.
Ca urmare, la 9.12.2003, învinuitul s-a prezentat la un nou interviu la Ambasada SUA, dar i s-a refuzat eliberarea vizei.Așa fiind, învinuitul i-a solicitat inculpatului restituirea sumei, dar inculpatul a refuzat.


 Deoarece soții T. E. și B. îl cunoșteau pe inculpatul V. M. E., la data de 16 iunie 2003 aceștia s-au împrumutat de la inculpat cu suma de 2.350 USD și cu suma de 2000 Euro, termenul de rambursare fiind la data de 13 septembrie 2003, potrivit contractului autentic nr.3321/16 iunie 2003, autentificat de notarul E. E.-B..Ulterior, în toamna aceluiași an, T. E. a plecat să lucreze în Spania.Cum datoria soților T. nu a fost plătită, inculpatul V. M.-E., a căutat-o pe T. B. și a cerut restituirea sumei împrumutate, plus o dobândă de 25% pe lună,amenințând-o că, în cazul nerestituirii acesteia o va acționa în judecată.


 Deoarece banii nu au fost restituiți, inculpatul a solicitat executarea silită asupra apartamentului soților T., apartament situat în B,(...),  .C,  .IV,  .57.
 

La sfârșitul lunii octombrie 2003, la solicitarea soției sale,T. E. a revenit acasă din Spania și împreună cu soția sa, s-a întâlnit cu inculpatul V..Deoarece banii pe care soții T. îi aveau pentru returnarea datoriei nu erau suficienți,T. B. a propus soțului său să vândă apartamentul și din banii obținuți să restituie datoria inculpatului, cu diferența de bani să se mute în alt loc.Inculpatul s-a oferit să îl ajute pe T. E. să obțină o viză de plecare în SUA la muncă, în schimbul sumei de 10.000 USD, sumă ce se adiționa datoriei anterioare, fără să mai fie necesară restituirea banilor, ci doar prelungirea cu trei luni a contractului de împrumut.Dîndu-și seama de riscuri, soții T. au refuzat oferta inculpatului V., comunicându-i că-și vor vinde apartamentul și-i vor plăti datoria, dar inculpatul V. a insistat,spunându-le că aceasta este o ocazie unică de a ajunge acolo, oferindu-se să găsească pe cineva care o să-i împrumute cu suma de 10.000 USD.


 Inculpatul S. D.,însoțit de inculpatul V. M. -E. s-a deplasat la domiciliul soților T., cel dintâi comunicându-le că este de acord să le împrumute suma de 10.000 USD, bani pe care acesta urma să-i remită direct inculpatului V. M.-E., pentru garantarea restituirii sumei trebuind să se încheie un nou contract de împrumut,la nivelul sumei de 15.500 USD cu S. D., cu termen de restituire la trei luni de la data semnării contractului.In aceste condiții, T. E. și-a dat acordul pentru ca, prin intermediul lui V. M.-E. să solicite viză de plecare în USA.In acest sens, la 3 noiembrie 2003, soții T. E. și B. și inculpații S. D. și V. M.-E. s-au dus la biroul notarului public E. E. B..Inculpatul V. M.-E.(fost S.) a declarat necorespunzător adevărului, în fața notarului, că soții T. E. și B. i-au restituit întreg împrumutul cu înscriere de ipotecă, autentificat sub nr.3321/16 iunie 2003, această declarație fiind autentificată prin încheierea nr.6575/3 noiembrie 2003, imediat după aceea soții T. încheind cu inculpatul S. D. contractul de împrumut cu înscriere de ipotecă, autentificat cu încheierea nr.6576/3 noiembrie 2003.


 La 13 noiembrie 2003 învinuitul T. E. a primit de la inculpatul V. M.-E. un dosar conținând invitația pentru tratament la spitalul B. B. of O. Z. și mai multe acte false : extras de cont datat 7.11.2003 potrivit căruia avea în cont suma de 15.037 USD, dispoziție de plată externă datată 5.11.2003 din care rezulta că a plătit spitalului mai sus menționat suma de 15.000 USD, mesajul T. de transfer a acestei sume de bani către spitalul din SUA, contractul fictiv de vânzare-cumpărare în formă autentică nr.2194/21 octombrie 2003, acte cu care T. E. s-a prezentat la interviu la Ambasada SUA din B și a obținut viza de plecare în această țară pentru tratament medical pentru o perioadă de trei luni.


 La 14 noiembrie 2003,T. E. s-a întâlnit cu inculpatul V. M.-E., aceștia înțelegîndu-se ca, pentru garantarea restituirii împrumutului anterior și a plății sumei de 10.000 USD, se procedeze la transformarea contractului de împrumut dintre soții T. și inculpatul S. D. într-unul de vânzare-cumpărare al apartamentului proprietatea soților T..


 In acest sens,soții T. s-au deplasat la același notar public,unde inculpatul S. D. a dat o declarație necorespunzătoare adevărului, potrivit căreia soții T. i-ar fi restituit în întregime suma de 15.500 USD, declarație autentificată sub nr.6848/14.11.2003, imediat ulterior întocmindu-se contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.6849/14.11.2003, potrivit căruia soții T. au declarat nereal că au vândut cumpărătorului S. D. apartamentul proprietatea lor, bun comun, înscris în c.f.nr.5742/57, cu nr.top.8182/1/C/57 cu prețul de 680.000.000 lei, preț pe care au declarat, nereal, că l-au primit în întregime de la cumpărător, similar inculpatul S. D. a declarat nereal că a cumpărat de la vânzător imobilul sus-menționat,potrivit clauzelor contractuale.In contract s-a stipulat, nereal, că predarea apartamentului în folosința cumpărătorului se va face până la 17 noiembrie 2003, deși, în realitate, părțile  contractuale conveniseră ca dată a restituirii împrumutului data de 16 februarie 2004.
 

La data de 25.12.2004 învinuitul T. E. a decedat, la data decesului acesta aflându-se în D. SUA.După ce,T. E. a ajuns în SUA și nu a trimis banii pentru taxa de 10.000 USD și a datoriei pe care soții T. o aveau, în luna februarie 2004, inculpatul S. D. i-a pus în vedere învinuitei T. B. să părăsească locuința, aceasta conformându-se prin mutarea din apartament la țară.

 După ce o perioadă inculpații S. D. și V. M.-E. au efectuat lucrări de renovare a apartamentului din str.(...), inculpatul S. D. s-a mutat în acest apartament(anterior locuise într-o garsonieră situată în B,(...)).La începutul lunii mai 2004, inculpatul S. D. a procurat, prin intermediul unor persoane cu care a intrat în legătură pe Internet, un aparat de inscripționat și citit instrumente de plată electronice-carduri bancare-denumit M.S.R.206.Tot de pe Internet inculpatul a învățat modalitatea prin care, folosindu-se de acest dispozitiv, se puteau falsifica cardurile bancare, prin inscripționarea datelor de pe cărțile de credit ale unor cetățeni din străinătate (codul PIN,  c o d u l   d e siguranță D. 2), carduri cu care, ulterior, se extrăgeau sume de bani în numerar, de la bancomate.
 

Deoarece inculpatul S. D. avea o colaborare strânsă cu inculpatul V. M.-E., pentru a putea desfășura în bune condițiuni activitatea de falsificare a cardurilor și de retragere a sumelor de bani din bancomate, alături de inculpatul V. M.-E., care asigura transportul cu autoturismul de la locuința inculpaților la bancomate, era nevoie de încă o persoană care să efectueze operațiuni cu cardurile falsificate, inculpatul S. D. l-a cooptat alături de el și inculpatul V. M.-E., pe inculpatul N. E. P., cu care se cunoștea de mai mult timp.Deoarece era nevoie ca sumele de bani retrase de la bancomate să fie păstrate într-un loc sigur și cu acces limitat din partea altor persoane,s-a hotărât utilizarea casetei de valori nr.78 pe care inculpatul V. M. E. o avea închiriată din luna martie  2004 la BCR-Sucursala B,conform contractului de primire în depozit nr.11.400/15.03.2004,la care aveau acces doar inculpatul V. și soția acestuia,V. B.-E..
 

Atribuțiile inculpatului V. M.-E. era doar acela de a-i transporta pe S. D. și N. E.-P. la bancomate pentru efectuarea operațiunilor de retragere frauduloasă de numerar,cu cardurile falsificate și de a-i transporta înapoi, la garsoniera pe care o deținea cu chirie S. D. sau la apartamentul nr.57 din blocul nr.7,  .C, (...) (...) din B.
 

Inculpatul N. E. P. se ocupa, pe lângă operațiunile de retrageri de numerar și de expedierea sumelor de bani către colaboratorii din țară și străinătate care le furnizau informații despre cărțile de credit, necesare falsificării  blank-urilor cu care se proceda la retragerea de numerar.
 

Inculpatul S. D. era cel care efectua, pe Internet, operațiunile legate de obținerea informațiilor valabile despre cărți de credit și  utilizând aceste informații, proceda la falsificarea blank-urilor utilizate la retragerea de numerar de la bancomate, cu ajutorul calculatorului său (laptop), la care era cuplat dispozitivul N. 206.
 

In acest fel, s-a apreciat că fiecare dintre cei trei inculpați avea sarcinile bine stabilite în desfășurarea activității de retragere de bani prin operațiuni de retragere de numerar de la B.-uri cu ajutorul unor instrumente de plată electronice falsificate constituind un grup infracțional organizat.
 

Deoarece activitatea desfășurată de inculpați pentru culegerea datelor de pe Internet, pentru falsificarea instrumentelor electronice de plată și pentru retragerea de numerar necesita o perioadă mai M de timp și nu aveau timpul efectiv necesar pentru rezolvarea problemelor administrative : aprovizionare pentru gătit, pregătirea mîncării, curățenie, plata facturilor curente, prin intermediul inculpatului V. M.-E., au angajat pe numitul S. H.-E. care, în schimbul unei remunerații de aproximativ 4.000.000 lei lunar efectua toate aceste activități.


 Pentru aprovizionarea cu blank-uri, în urma discuțiilor purtate de inculpatul S. D. pe Internet, acesta a găsit două surse de aprovizionare, una din B și una din C.


 In urma discuțiilor purtate de inculpatul S. pe Internet pentru a obține date valabile despre cărți de credit, a cunoscut mai mulți tineri din D T-S, printre care și  pe inculpatul E. D. N., care-i fusese recomandat de un colaborator al său,pe nume T. E..In urma discuțiilor purtate pe Internet de către E. D. N. cu S. D. (cunoscut sub numele de N.), cel dintâi l-a întrebat pe cel de-al doilea dacă nu-i poate da și lui ceva de lucru,ca să facă bani, cel de-al doilea invitîndu-l să vină la B pentru a face bani.Pentru transportul la B al inculpatului minor, inculpatul S. D. i-a trimis prin mandat poștal suma de 1.000.000 lei, prin intermediul inculpatului N. E.-P..


 La data de 13 mai 2004 inculpatul E. D. N. a plecat cu trenul spre B, întâlnindu-se în C-N cu cei trei inculpați (S., V. și N.). B. s-au deplasat la C-N cu autoturismul (...) Passat, condus de V. M.-E. și l-au luat pe inculpatul minor E. din gară.Acesta a fost cazat în garsoniera deținută de inculpatul S. D. pe str.(...) (...) din B și a participat la cheful organizat cu ocazia zilei de naștere a inculpatului S. D..Apoi a fost mutat în apartamentul proprietatea inculpatului S. D., de pe (...) (...) din B. Anterior acesta îi arătase cum inscripționează blank-urile folosindu-se de dispozitivul N. 206 cuplat la calculator și apoi, cum atașează la fiecare card falsificat cîte un bilețel de hârtie pe care era scris codul PIN al cardului,în vederea efectuării la B. a operațiunii de retragere de numerar.După mutarea inculpatului minor, inculpatul S. D. i-a spus că pentru a obține informații despre cărțile de credit,trebuie să facă „spam”, adică să trimită mesaje în numele societății de comerț electronic ebay către diferite adrese de e-mail ai unor titulari din străinătate, puse la dispoziție de către inculpatul S. D..O parte din persoanele care primeau mesajele false răspundeau acestora și transmiteau informațiile care-i interesau pe inculpați, respectiv nr.de card, codul PIN,D. sau D., informații care erau utilizate pentru inscripționarea cu dispozitivul N. al blank-urilor.Cu cardurile  falsificate inculpații S. D. și N. E.-P. extrăgeau diferite sume de bani în numerar, la diferite B.-uri din B, fără ca inculpatul minor,E. D.-N. să-i însoțească vreodată la B.-uri.


 Inculpatul minor a rămas în B până în perioada 1-2 iulie 2004, în acest interval de timp a efectuat sporadic activități de obținere de informații despre cărți de credit, pe care, apoi, le-a pus la dispoziția inculpatului S. D..Pe durata șederii sale în B i-a fost asigurată cazarea, mâncarea și întreținerea, fiindu-i cumpărată și îmbrăcăminte de către inculpatul S..La plecarea sa acesta a primit de la inculpatul S. D. suma de 2.000.000 lei pentru cheltuieli de drum și mâncare, ceea ce a atras nemulțumirea inculpatului minor, deoarece acesta i-a văzut pe inculpați venind adeseori de la B.-uri cu sume mari de bani asupra lor.


 La sfârșitul lunii iunie 2004 la solicitarea lui S. D., inculpatul E. D.-G. a venit în municipiul B.Cei doi se cunoscuseră pe Internet,în urma conversațiilor purtate și apoi, vorbiseră și la telefon.Cu ocazia venirii în B acesta i-a cunoscut și pe inculpații V. M.-E. și N. E.-P.,cei trei mergând și la o cabană în stațiunea D..După plecarea din B,inculpatul S. D. și E. D. -G. au ținut legătura pe Internet și telefonic, în luna septembrie 2004 inculpatul S. D. trimițându-i cu două mandate poștale sumele de 64.000.000 lei și 45.000.000 lei ca avans pentru o viitoare colaborare în vederea obținerii de date ale unor titulari de cărți de credit și falsificării unor carduri bancare, pentru extragerea unor sume de bani, activități despre care E. D.-G.  luase cunoștință că sunt desfășurate de cei trei inculpați.


 Inculpatul S. D. și inculpatul E. D.-G. s-au înțeles ca cel din urmă să vină în B la începutul lunii octombrie 2004,însoțit de doi prieteni de-ai săi,pentru a-l ajuta în activitatea de obținere de informații despre cărțile de credit în scopul falsificării cu ajutorul blank-urilor a unor instrumente de plată electronice și efectuarea de retrageri de numerar cu aceste carduri falsificate.


 Inculpatul E. D. G. le-a propus prietenilor săi,N. N. și D. í…ž. din municipiul A, județul T să-l însoțească în municipiul B, la un prieten de-al său, cunoscut de pe Internet cu numele de „N.”, pentru a efectua pentru acesta diverse activități pe Internet, activitate pentru care aceștia urmau să fie plătiți cu suma de 100 Euro pe săptămână, propunere pe care aceștia au acceptat-o.
 In data de 2 octombrie 2004,cei trei au sosit cu trenul în municipiul B, fiind așteptați la gară de către numitul S. E. care i-a condus la apartamentul de pe strada (...) unde aceștia au fost cazați. In cursul aceleiași zile cei trei nou sosiți s-au întâlnit cu inculpații S. D., V. M.-E. și N. E.-P..Inculpații D. T. și N. N. au fost repartizați de către inculpatul S. D. și E. D.-G. să lucreze pe câte unul din cele două calculatoare aflate în sufrageria apartamentului, având sarcina să extragă link-uri pe care le transmiteau apoi pe laptopul inculpatului E. D.-G. ( cu care erau legați în rețea) și care era instalat în camera mică a apartamentului unde avea biroul și lucra și inculpatul S. D..Inculpatul E. D. G. trebuia să transmită adresele de e-mail extrase de el cu programul special pe care-l avea pe laptopul inculpatului S. D., care valorifica aceste informații fie prin trimiterea de spam-uri către titularii adreselor de e-mail, fie prin remiterea acestor adrese de e-mail prietenilor săi din D T-S cu care colabora, care-i furnizau informații despre cărți de credit,informații în baza cărora inculpatul S. D. proceda la inscripționarea blank-urilor.


 Cei trei nou veniți și-au desfășurat activitatea în modalitatea sus descrisă până la sfârșitul lunii octombrie începutului lunii noiembrie 2004,inculpații N.N. și D. T. extrăgînd în această modalitate între 5.000 și 10.000 link-uri pe zi, pe care le transmiteau inculpatului E. D. -G., care le prelucra în laptopul său și extrăgea din ele adrese de e-mail, pe care le transmitea, la rîndul său inculpatului S. D..


 Activitatea grupului infracțional s-a dezvoltat foarte mult în această perioadă, aceasta finalizându-se în tot mai multe operațiuni de retragere de numerar de la bancomatele din municipiul B.In ultima decadă a lunii octombrie 2004 aceștia i-au cooptat și pe inculpații nou veniți în activitatea de retragere de numerar.


 Astfel, în noaptea de 26/27.10.2004, deoarece inculpatul V. M.-E. era plecat din oraș și nu avea cine să-i transporte cu mașina, la solicitarea lui E. D. G.(care fusese rugat la rândul său de către inculpatul S. D.), inculpatul N. N. a fost de acord să-i transporte cu autoturismul (...) Passat aparținând inculpatului V. M.-E. în municipiul R unde inculpații S. D. și N. E.-P. intenționau să efectueze operațiunii de retragere de numerar de la B.-urile aparținînd Băncii S. cu carduri falsificate de către inculpatul S. D..Prin urmare, spre R au plecat cu autoturismul condus de către inculpatul N. N., inculpații S. D.,N. E. P., E. D.-G. și D. T.. Aici autoturismul a fost oprit la mică distanță de un bancomat aparținînd Băncii S..In autoturism au rămas N. N. și D. T., ceilalți trei au coborît,S. D. și N. E. -P. au mers fiecare la câte un bancomat, unde au efectuat operațiuni de retragere de numerar cu carduri falsificate, E. D. G. însoțindu-l pe S. D..


 După două zile, tot la solicitarea lui E. D. G.,solicitat la rându-i de către inculpatul S. D., deoarece inculpatul V. M.-E. era plecat din localitate, inculpatul N. N. a condus același autoturism în municipiul D, însoțit de S. D.,N. E.-P. și E. D. G..N. N. a rămas în autoturism, la o distanță de aproximativ 50 m de un bancomat aparținând băncii S., unde s-au deplasat inculpații S. D. și E. D.-G. și în timp ce E. asigura paza chiar lângă bancomat, inculpatul S. D. a efectuat mai multe operațiuni de retragere de numerar cu carduri falsificate, în acest fel fiind retrasă suma de peste 81.000.000 lei.


 Inculpatul N. N. a plecat la domiciliul său,în A, la începutul lunii noiembrie 2004, în jurul datei de 4 noiembrie 2004 a plecat și inculpatul D. T.,inculpatul E. D.-G. rămânând la B până la 12 noiembrie 2004, când a plecat la B unde s-a întâlnit cu cei doi prieteni ai săi, plecați anterior și le-a achitat fiecăruia pentru activitatea depusă la B, suma de câte 450 Euro, bani pe care îi primise la rândul său, de la inculpatul S. D..


 Cei trei inculpați din B au continuat activitatea de falsificare a cardurilor bancare și retragere de numerar, operând atât în municipiul B, cât și în orașele R și Tîrgu M, la bancomate aparținînd Băncii S. și Băncii J. í…¢., în deplasarea acestora folosind autoturismul Audi A6 condus de inculpatul V. M.-E..


 Marea majoritate a banilor obținuți din retrageri erau depuși de către inculpatul V. M. E., după schimbarea lor în Euro sau Dolari, în caseta de valori pe care acesta o deținea cu chirie la BCR S.A.B sau erau folosiți pentru a acorda împrumuturi în Euro, cu dobîndă de 25% inclusă în contract soților T. J. și T. din comuna T.-N.,județul B-N, T. E. și N. din B, V. J. și E. B. din B, E. E. și J. din comuna E., județul S și numitei G. D. din B.


 Tot din acești bani se acopereau cheltuielile legate de întreținerea zilnică, telefoane, distracții, plata furnizorilor de informații despre cărți de credit din D T S cu care inculpatul S. D. colabora pe Internet.


 La solicitarea organelor de urmărire penală și a răspunsurilor primite de la băncile S. Bank,Transilvania S.A. C-N,J. U. și BRD s-a stabilit că, cu numerele de card găsite la percheziția informatică în calculatorul inculpatului S. D. s-au efectuat retrageri de numerar în perioada 1 mai 2004-19 noiembrie 2004, de circa 9.796.000.000 lei (vechi), în total.


 La controlul efectuat la data de 18 martie 2005 asupra casetei de valori nr.78, deținută de inculpatul V. M.-E. la B.C.R. B, s-au găsit sumele de 174.400 Euro și 50.000 USD, cu privire la care s-a dispus aplicarea măsurii confiscării speciale, prevăzute de Legea nr.39/2003.


 In dimineața zilei de 19 noiembrie 2004, inculpații S. D. și N. E. -P. au fost surprinși de organele de poliție în timp ce efectuau operațiuni de retragere de numerar de la bancomatele aparținând BRD B,având asupra lor mai multe blank-uri cu codurile Pin atașate, precum și sume de bani-6.580.000 lei și 50 Euro asupra lui S. D..Procedîndu-se la efectuarea percheziției imobiliare în apartamentul de pe (...) (...) din B, s-au găsit laptotul aparținând inculpatului S. D.,la care era cuplat dispozitivul N. 206, calculatoarele, mai multe blank-uri și diferite sume de bani :4.400 Euro în haina aparținînd inculpatului V. M.-E.,3.600.000 lei,29.000.000 lei și 2.900.000 lei,sume cu privire la care s-a aplicat măsura sechestrului asigurător în vederea luării măsurii confiscării, mai multe chitanțe cu retrageri de sume de bani eliberate de B.-uri S. Bank, J. U., Transilvania C N.


 In afara activităților de falsificare a cărților de credit și retragerile de numerar, în cursul anului 2004 inculpații V. M. E. și S. D. au continuat să desfășoare activități de facilitare a obținerii de vize pentru plecarea în USA de către persoanele interesate,cooptându-l în aceste activități, când aveau nevoie,și pe inculpatul N. E.-P..


 Astfel, la sfârșitul lunii ianuarie a anului 2004, numitul D. E. din orașul O. O, județul M, a fost contactat telefonic de către cumnatul său E. J.-F. aflat în SUA, care i-a transmis că urmează să fie căutat telefonic de o persoană din B, pe nume E. care-l va ajuta să obțină viza de plecare în SUA pentru fiica sa, E. D.-B., atunci în vârstă de 10 ani.


 Inculpatul V. M.-E. l-a apelat pe numitul D. E. și au stabilit o întâlnire pentru a discuta detaliile legate de obținerea vizei.Cei doi s-au întâlnit în municipiul D, ocazie cu care inculpatul V. i-a spus învinuitului D. că poate rezolva obținerea vizei pentru G. pe o cauză medicală, iar învinuitului ca însoțitor al minorei, contra sumei de 15.000 USD.Inculpatul i-a spus învinuitului că va obține o invitație la tratament medical la un spital din Statele Unite al Americii și i-a cerut acestuia să deschidă un cont la o Sucursală a Băncii Transilvania și să achite câte 100 dolari taxă pentru programare la interviu către Ambasada SUA din B, precizându-i că atunci când va veni invitația de la clinica medicală din SUA se va ocupa el de întocmirea tuturor celorlalte acte necesare la interviu.


 In luna iulie 2004 inculpatul s-a deplasat la domiciliul învinuitului din O. O, cu autoturismul său, înmatriculat sub nr.BN o1 F., marca Audi A6 și i-a arătat învinuitului un bilet de ieșire din spital întocmit pe numele minorei,din care rezulta că aceasta a fost internată pentru tratament la Spitalul Județean B-N-secția Cardiologie în perioada 12.04-19.04.2004.Tot atunci inculpatul i-a dat învinuitului D. E. să semneze, în calitate de vânzător, pe contractul de vânzare-cumpărare autentic nr.2117/27 mai 2004, aparent încheiat de notarul public N. E. din S-M,din care rezulta că învinuitul a vândut soților B. G. și N. o casă situată în municipiul S-M cu prețul de 1.250.000.000 lei,contract fictiv.De asemenea, învinuitul a semnat, în calitate de locator, contractul de închiriere autentificat sub nr.2725/9 februarie 2001 de același birou notarial, din care rezulta că învinuitul ar fi închiriat societății comerciale „T. J.” S.R.L. S-M un spațiu comercial în municipiul S-M, cu o chirie lunară de 1095 USD,contract fictiv.Tot cu acea ocazie inculpatul i-a arătat învinuitului extrasul de cont nr.19/20.07.2004, aparent emis de BCR-Sucursala S-M, care era un act fictiv și potrivit căruia învinuitul avea în cont suma de 56.812,70 USD.
 La data de 20 iulie 2004 inculpatul s-a dus la domiciliul învinuitului de unde l-a luat pe acesta și pe minora E. D., plecînd spre B,prin C-N, de unde l-a luat și pe inculpatul S. D..Toți s-au cazat la Hotelul D. din B și în dimineața zilei de 21 iulie 2004, s-au deplasat cu autoturismul până în fața Ambasadei T. Unite ale Americii. Verificând dosarul cu actele ce urmau a fi prezentate la ambasadă, inculpații au constatat că s-au strecurat niște greșeli,astfel că,la cererea inculpatului V., inculpatul S. a completat cele două formulare de cerere pentru vize temporare,aceștia semnând la rubrica „semnătura solicitantului”.


 Dosarul cu actele a fost remis  învinuitului D. E. pentru a-l prezenta funcționarului de la ambasadă în vederea obținerii vizei solicitate.Acesta conținea invitația la spitalul”E. D. I.” din O.,sentința de încredințare a fetiței în grija învinuitului, acte privind identitatea, acte valabile și actele falsificate, sus-menționate.In urma interviului, nu s-a acordat viza solicitată, solicitanții fiind reprogramați.După ce învinuitul s-a reîntors la domiciliu, la cîteva zile, a primit un telefon de la Ambasada SUA prin care a fost încunoștiințat că trebuie să se prezinte cu minora la un control medical la Clinica Pediatrică din strada (...) B, astfel că acesta a plecat cu trenul și cu minora la B,după ce i-a comunicat telefonic aceste aspecte inculpatului V. M. E..Inculpatul i-a spus acestuia că la sosirea în Gara de Nord va fi așteptat de un prieten al său, pe nume E., care îi va înmâna dosarul cu documentele pe care acesta trebuia să le prezinte la ambasadă.La sosire în B învinuitul a fost abordat de numitul E.(care a fost recunoscut în persoana inculpatului N. E. P.) care i-a înmânat documentele și suma de 70 USD pentru achitarea costului consultației ce urma să aibă loc la Policlinica Pediatrică.Deoarece între timp învinuitul D. E. a fost sunat de la Ambasada SUA și i s-a comunicat să se prezinte direct la Ambasadă, acesta nu s-a mai deplasat la Policlinica Pediatrică.In urma interviului, cererea pentru eliberare de viză a fost respinsă, cu motivația că actele prezentate de învinuit sunt false.La ieșire din Ambasadă învinuitul a fost așteptat de către inculpatul N. E. P. căruia i s-a comunicat rezultatul interviului și i s-a restituit dosarul cu actele pentru viză.D. E. a refuzat însă restituirea celor 70 USD, cei doi s-au certat și apoi, s-au despărțit, fiecare plecând acasă.


 In vara anului 2004, inculpatul V. M. a fost contactat telefonic de către învinuitul E. T. din B pentru facilitarea unei vize de intrare în USA, acesta având un frate în USA,pe nume E. U. și aflând, prin intermediul unui prieten că inculpatul se ocupă cu obținerea de vize.In urma întâlnirii celor doi, inculpatul i-a spus că poate obține viza de intrare în USA , pe motive medicale, contra sumei de 10.000 USD, bani ce vor trebui achitați în momentul acordării vizei.


 La începutul lunii noiembrie 2004 inculpatul i-a telefonat învinuitului E. T. spunîndu-i că are actele pentru el, aceștia întîlnindu-se la benzinăria P. din B.Cu aceasta ocazie inculpatul i-a arătat învinuitului actele pe care învinuitul urma a le anexa la formularul de cerere pentru viză și anume : o invitație la o clinică de specialitate din SUA- „St.G. I.”, un bilet de ieșire din spital,aparent emis de Spitalul Județean B-N-secția cardiologie, din care rezulta că acesta a fost internat în perioada 20.08.-3.09.2004, contractul fictiv de vânzare-cumpărare din care rezulta că învinuitul ar fi vândut cumpărătorilor B. E. și N. din B (persoane inexistente) un apartament situat pe(...), cu prețul de 1.105.000.000 lei, autentificat sub nr.3194/11.10.2004 și contractul de închiriere, fictiv, în formă autentică nr.592/14 februarie 2002, din care rezulta că învinuitul ar fi închiriat societății comerciale „N.” S.R.L. B un spațiu comercial situat pe(...) cu o chirie lunară de 834 USD.Inculpatul a solicitat învinuitului să semneze aceste acte la rubrica vînzător, respectiv locator, lucru pe care învinuitul l-a făcut.


 J. și inculpatul V. M. E. au plecat împreună la B, la data de 3 noiembrie 2004, cu autoturismul inculpatului și s-a prezentat la interviu la Ambasada USA, unde a depus formularul de cerere pentru vize temporare la care a anexat toate actele false pe care i le-a dat inculpatul.J. a fost reprogramat pentru obținerea vizei pentru data de 9 noiembrie 2004, când s-a prezentat la interviu cu aceleași acte false.Nu i s-a acordat viza nici de această dată, fiindu-i înmânat un formular pentru suplimentare de acte, cerându-i-se să depună contractul autentic de închiriere nr.592/14.02.2002, în original, reprogramarea făcându-se pentru data de 16 noiembrie 2004.La 15 noiembrie 2004 învinuitul s-a întâlnit cu inculpatul V. în fața discotecii N. din B, inculpatul fiind însoțit de inculpatul S. D., ocazie cu care inculpatul V. i-a înmânat învinuitului contractul în original, pentru a-l depune la ambasadă.
 La data de 16 noiembrie 2004 învinuitul E. T. s-a prezentat la interviu la Ambasada SUA din B, unde, pe baza actelor false prezentate i-a fost acordată viza de plecare în SUA, pe o perioadă de 3 luni.După câteva ore, timp în care  s-au făcut verificări, observându-se inadvertențe în contractul autentic fictiv de vânzare-cumpărare nr.3194/11 octombrie 2004 s-a anulat viza și au fost sesizate organele de urmărire penală.


 In ce privește contractul fictiv de vânzare-cumpărare nr.3194/11.10.2004 s-a reținut că la rubrica „cumpărători” a scris și semnat pentru B. E. inculpatul S. D., iar inculpatul V. M.-E. a semnat în fals în numele notarului E. E.-B., la fel ca și pe contractul fictiv de închiriere nr.592/14.02.2002 în numele notarului public J. E., aplicarea ștampilelor fiind rezolvată, potrivit declarației inculpatului de către prietenul său,numitul „N.”.Deși nu s-a stabilit persoana care a falsificat biletul de ieșire din spital, datat 24.09.2003, atât inculpatul cât și învinuitul știau că acesta este fals.


 In luna septembrie 2004, învinuita E. N. S. din orașul O. O,al cărui soț era plecat de mai mult timp în SUA, l-a contactat telefonic pe inculpatul V. M.-E. pentru a-i facilita obținerea unei vize în această țară, împreună cu fiul său, E. O.-M..Inculpatul i-a promis că o ajută pentru obținerea vizei dorite.
 La data de 17 octombrie 2004 inculpatul a contactat-o telefonic pe învinuita E. N.-S. și a chemat-o să vină în B pentru a face pregătirile necesare în vederea interviului la Ambasada USA,unde aceasta era programată pentru data de 18 octombrie 2004.La întâlnirea celor doi, inculpatul i-a dat învinuitei să completeze formularul de cerere pentru vize temporare pe numele său și al fiului său, E. O.-M., după un model H. completat de către inculpatul S. D..íƒÂ. i-a fost arătată și o invitație în limba engleză,completată și semnată în fals, în numele lui T. D.S. de către inculpatul S. D.,deși înscrisul avea aplicat o ștampilă de autentificare a unui notar public din SUA, pe nume E. P., o adeverință în numele S.C.”T. J.”S.R.L. S-M și un contract fictiv de închiriere în formă autentică dintre învinuită, în calitate de locator și S.C.”T. J.”S.R.L. în calitate de locatar, autentificat sub nr.2725/16 septembrie 2002 la Biroul notarului public N. E. din S-M (notar care, în realitate, nu există), contract pe care învinuita a semnat la rubrica locator, la cererea inculpatului.
 La data de 18 octombrie 2004 învinuita s-a prezentat la Ambasada SUA din B, împreună cu fiul său, E. O.-M.,folosindu-se de actele ce i-au fost puse la dispoziție de către inculpat, sus-menționate, dar cererea de viză i-a fost respinsă.La ieșirea din ambasadă cei doi au fost așteptați de inc.V. M. E. care, aflând că viza le-a fost refuzată, i-a cerut lui E. N.-S. să-i restituie dosarul cu acte false, dosar pe care inculpatul l-a lăsat în apartamentul de pe (...) (...), unde a fost găsit cu ocazia percheziției imobiliare.


 Prin același rechizitoriu s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a învinuiților  : V. B. E. pentru comiterea infracțiunilor  prev.de art.288 al.1 Cod penal, art.290 al.1 Cod penal, cu aplic.art.41 al.2 Cod penal; E. G.-G., pentru comiterea infracțiunii prev.de art.291 Cod penal; E. P., pentru comiterea infracțiunii prev.de art.291 Cod penal; T. N., pentru comiterea infracțiunilor prev.de art.288 al.1 Cod penal și art.291 Cod penal; D. E., pentru comiterea infracțiunilor prev.de art.288 al.1 Cod penal, cu aplic.art.41 al.2 Cod penal și art.291 Cod penal, cu aplic.art.41 al.2 Cod penal; N. J.-E., pentru comiterea infracțiunii prev.de art.290 al.1 Cod penal și art.291 Cod penal; E. T., pentru comiterea infracțiunilor prev.de art. 288 al.1 Cod penal și art.291 Cod penal; T. B., pentru comiterea infracțiunii prev.de art.292 Cod penal, cu aplic.art.41 al.2 Cod penal și E. N.-S., pentru comiterea infracțiunilor prev.de art.288 al.1 Cod penal și art.291 Cod penal, întrucât faptele nu prezintă gradul de pericol social al unor infracțiuni.Totodată, s-a dispus aplicarea unor sancțiuni administrative și cheltuieli judiciare învinuiților față de care s-a apreciat că faptele nu prezintă gradul de pericol social al unor infracțiuni.


 S-a dispus, de asemenea, scoaterea de sub urmărire penală a învinuitului S. H.-E. pentru comiterea infracțiunii prev.de art.7 al.1 din L.Nr.39/2003, art.26 Cod penal rap.la art.24 al.2 și 27 al.1 din Legea nr.365/2002, întrucât, în cazul primei infracțiuni, faptele comise de acesta nu sunt prevăzute de legea penală, iar în cazul celorlalte două infracțiuni, nu el este autorul faptei.
 Față de numitul T. E. s-a dispus încetarea urmăririi penale pentru comiterea infracțiunilor de uz de fals și fals în declarații, prev.de art.291 și 292 Cod penal, cu aplic.art.41 al.2 Cod penal, deoarece acesta a decedat la 25 decembrie 2004, în USA.


 S-a dispus disjungerea cercetărilor față de inculpații V. M. E. și S. D. cu privire la infracțiunea de spălare de bani, prev.de art.25 lit.c din L.Nr.656/2002 și formarea unui alt dosar cu acest obiect, precum și disjungerea cercetărilor față de inculpații S. D.,N. E.-P., V. M.-E., E. D.-G., N. N. și D. T. cu privire la comiterea infracțiunii de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos, prev.de art.27 al.1 și al.2 din L.Nr.656/2003, înaintarea dosarului cu actele de urmărire penală aferente acestor infracțiuni la D.I.I.D.-Structura centrală, deoarece faptele au fost comise pe raza mai multor curți de apel și competența de soluționare aparține acestei structuri.
Prin rechizitoriul  D.I.I.C.O.T. de la nivelul Parchetului de pe lângă Inalta C de Casație și Justiție nr.596/D/P/2005 din 23.08.2005 s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților : S. D., pentru săvârșirea infracțiunilor prev.și ped.de art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003 și art.27 alin.1 și 2 din Legea nr.365/2002, cu aplic.art.41 al.2 Cod penal și art.33 lit.a Cod penal; V. M. E., pentru săvîrșirea infracțiunilor prev.și ped.de art.7 al.1 din Legea nr.39/2003 și art.26 Cod penal rap.la art.27 alin.1 și 2 din Legea nr.365/2002, cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal și art.33 lit.a Cod penal; N. E. P. pentru săvârșirea infracțiunilor prev. și ped.de art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003 și art.27 alin.1 și 2 din Legea nr.365/2002, cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal și art.33 lit.a Cod penal.


Totodată, s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și trimiterea în judecată a inculpaților : E. D. G., N. N. și D. í…ž.  pentru săvârșirea infracțiunilor prev.și ped. de art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003 și art.26 Cod penal rap.la art.27 alin.1 și 2 din Legea nr.365/2002, cu aplic.art.41 al.2 Cod penal și respectiv art.33 lit.a Cod penal.


In fapt, s-a reținut că în perioada mai-noiembrie 2004 inculpații S. D., V. M.-E., N. E. P., E. D. G., N. N. și D. í…ž. au întreprins mai multe activități frauduloase de retragere de sume de bani din bancomatele unor unități bancare amplasate în județele B-N, M și C, prin utilizarea unor carduri contrafăcute, prejudiciul cauzat băncilor păgubite ridicându-se la suma de aproximativ 10 miliarde de lei.


S-a mai reținut că la începutul lunii februarie 2004 inculpații V. M. E. și S. D., în baza unei înțelegeri la care a aderat ulterior și N. E. P., au efectuat amenajări la apartamentul situat în B,(...),  .C, în vederea pregătirii acestuia pentru comiterea unor acte materiale de falsificare de cărți de credit.In acest scop, în luna mai a aceluiași an, inculpatul S. D. a procurat, în urma corespondenței purtate pe Internet, un aparat de inscripționat și citit instrumente de plată electronice-carduri bancare-denumit convențional N. 206, care permitea inscripționarea blankurilor destinate operațiunilor financiare prin intermediul bancomatelor, prin tipărirea în relief a numărului de card și a  c o d u l u i   d e siguranță D..Deoarece inculpații nu dețineau o pregătire avansată în culegerea  și prelucrarea de date de pe Internet despre titularii de carduri cetățeni străini, au recurs la sprijinul inculpaților E. D. G., N. N. și D. í…ž., cu care inculpatul S. D. a corespondat pe Internet anterior.
Inculpatul S. D. a fost cel care se ocupa de aprovizionarea cu blankuri, găsind două surse, în B și C, de aprovizionare, neidentificate pe parcursul urmăririi penale.


Debutul activității de retragere de numerar cu carduri contrafăcute a fost făcut de către inculpatul S. D. la începutul lunii iunie 2004, când acesta a reușit să retragă sume mici de bani.Pentru o mai bună și eficientă desfășurare a operațiunilor de retragere l-a cooptat și pe N. E. P. în această activitate, sarcina acestuia fiind doar cea de retragere de bani de la bancomate,cu ajutorul cardurilor contrafăcute pe care i le punea la dispoziție S. D..
 S-a mai reținut că inculpatul V. M. E. venea frecvent în apartamentul din (...) (...), astfel că a luat cunoștință de modul de desfășurare a întregii operațiuni de contrafacere a cărților de credit.Modul de operare era aproape identic, în toate cazurile de retragere de numerar de la B.-uri, în sensul că inculpații S. D. și N. E. se deplasau la bancomatele vizate cu autoturismul proprietate personală a inculpatului V. M. E., marca Audi, acesta așteptând în autoturism până cei doi inculpați acționau în retragerea numerarului cu cardurile falsificate, iar apoi îi transporta la domiciliu.In mai multe rânduri inculpatul i-a condus cu autoturismul la mai multe case de schimb valutar unde banii retrași erau schimbați în valută.In această modalitate inculpații au acționat asupra unor bancomate din orașele B, Tîrgu-M și R.


Pe parcursul desfășurării activității ilegale, inculpații au beneficiat de serviciile martorului S. E.,angajat ca om de serviciu în apartamentul din (...) (...).
(...) inculpatului V. M. E. în desfășurarea activității infracționale a constat în aportul adus la amenajarea apartamentului din (...) (...),dotarea cu calculatoare,punerea la dispoziție a două autoturisme,marca Audi și (...) Passat în scopul deplasării la bancomate,precum și sponsorizarea inculpaților care s-au deplasat din B la B pentru procurarea de date referitoare la titularii de carduri.


La sfârșitul lunii iunie 2004,în urma unei discuții purtate cu inculpatul S. D.,inculpatul E. D. G. s-a deplasat în B și a făcut cunoștință și cu ceilalți doi inculpați,toți patru inculpații au mers la o cabană în stațiunea D.,unde au stat două zile și au pus bazele unei viitoare colaborări.


 In cursul lunii septembrie 2004 inculpatul S. D. i-a expediat inculpatului E. D.,prin intermediul a două mandate poștale sumele de 64.000.000 lei și 45.000.000 lei,drept avans pentru operațiunile preconizate în domeniul obținerii de informații de pe Internet,obținute în scopul falsificării cu ajutorul unor carduri bancare,urmate de retrageri de numerar.


 Inculpatul E. D. G. le-a propus prietenilor săi,N. N. și D. T. să-l însoțească la B pentru efectuarea unor operațiuni specifice de „spam”,pentru activitatea efectuată aceștia urmând să fie plătiți cu suma de 100 euro pe săptămână,propunere care a fost acceptată.


 Astfel,la 2 octombrie 2004 cei trei inculpați au sosit în municipiul B,fiind preluați de la gară de către inculpatul S. D. și s-au deplasat în apartamentul de pe (...) (...),unde s-au întâlnit și cu inculpații V. M.n E. și N. E. P..
 In acest apartament,inculpatul E. a fost instalat în camera mică a apartamentului ,iar inculpații N. și D. au fost instalați în sufrageria apartamentului,unde lucrau pe două calculatoare și extrăgeau linkuri pe care le transmiteau pe laptopul lui E.,cu care erau legați în rețea.După ce se extrăgeau linkurile în număr de aproximativ 10.000 pe zi, acestea erau prelucrate de către E.,care extrăgea adresele de e-mail cu ajutorul unui program special pe care acesta îl prelucrase.Ulterior,se trimiteau spam-uri titularilor adreselor de e-mail și astfel,se obțineau informații ale elementelor de siguranță ale cărților de credit.Inculpatul  S. D.  inscripționa blank-urile cu ajutorul dispozitivului N. 206 și atașa la fiecare câte un bilețel conținând codul PIN.


 In faza incipientă la operațiunile de retragere de numerar participau doar S. D. și N. E.,aceștia fiind transportați la B.-urile de unde se efectuau retragerile de către inculpatul V. M.,cu autoturismul  marca Audi 6.In luna octombrie 2004 la deplasările la bancomate au participat și inculpații E.,N. și D.,deplasările efectuându-se cu autoturismul (...) Passat aparținînd inculpatului V. M.,care era condus de către inculpatul N. N..B. s-au deplasat la mai multe B.-uri amplasate  pe raza municipiilor B,D și R.


 Astfel,în noaptea de 26 spre 27 octombrie 2004,cu autoturismul (...) Passat condus de către N. N.,inculpații S. D.,N. E. P.,E. D. și D. T. s-au deplasat în orașul R ,după parcarea autoturismului  inculpații S. D. și E. D. s-au deplasat la un bancomat S. ,inculpații N. N. și D. T. rămânând în autoturism,timp în care inculpatul N. E. P. s-a deplasat singur la un alt bancomat.Inculpatul S. D. a acționat în retragerea de bani de la bancomat sub acoperirea lui E. D.,reușind să extragă aproximativ 1.000.000.000 lei.După înapoierea în B inculpatul S. D. a schimbat în valută o M parte din suma de bani,folosindu-se în acest scop de cărțile de identitate ale inculpaților N. și E..


 La interval de două zile,în aceeași alcătuire(mai puțin inculpatul D.)inculpații s-au deplasat în municipiul D cu autoturismul condus de către N. N.,în același scop,șoferul rămânând în autoturism  pregătit fiind pentru o plecare rapidă,în caz de necesitate,inculpații S. D. și E. D. s-au deplasat la un bancomat S. ,iar inculpatul N. E. P. s-a deplasat la un alt bancomat,toți efectuînd retrageri de numerar cu carduri falsificate.Astfel,inculpatul S. D. a efectuat retrageri de numerar cu carduri falsificate,în timp ce îi era asigurată paza de către inculpatul E.,retrăgându-se suma de peste 81.000.000 lei.


 La începutul lunii noiembrie 2004 inculpatul N. N. a plecat acasă,fiind urmat la scurt timp și de către inculpatul  D. T. și inculpatul E. D..Pentru activitatea desfășurată aceștia au fost plătiți cu suma de cîte 45o euro de către S. D.,prin intermediul lui E. D..


 Si după plecarea colaboratorilor lor,inculpații din B au continuat activitățile de falsificare și de retragere de numerar ,operând atât în municipiul B cât și în orașele R și Tîrgu-M,pe bancomatele S. și ale Băncii „J. U.”,în deplasarea lor folosind autoturismul condus de către V. M.-E.,marca Audi A6,activitatea infracțională încetând prin prinderea inculpaților S. D. și N. E. P. în timp ce efectuau operațiuni de retragere de numerar cu carduri falsificate,la 19 noiembrie 2004.


 Sumele de bani obținute prin operațiunile frauduloase sus menționate erau predate integral inculpatului S. D. care le convertea în valută și ulterior erau depuse în caseta de valori nr.78 deținută la B.C.R. de către inculpatul V. M. E.,unde la data de 18 martie 2005 s-au descoperit sumele de 174.400 euro și 50.000 USD.


 Inițial cele două acte de sesizare ale instanței au format dosare distincte ale acesteia( nr.2177/P/2005 și 2885/P/2005),la 29 noiembrie 2005 instanța a dispus reunirea cauzelor,în temeiul disp.art.36 rap.la art.34 lit.b Cod procedură penală,constatând conexitatea infracțiunilor deduse judecății în cele două dosare,în consecință  s-a conexat dos.nr.2885/P/2005 la dos.nr.2177/P/2005.


 Analizând actele și lucrările dosarului, respectiv : în dos.2885/P/2005- procesul verbal de depistare a Poliției B N(f.4-5),procesul verbal cu cardurile găsite în borseta aflată asupra inculpatului N. E. P.  la data surprinderii acestora,la 19.11.2004(f.6,7),procesul verbal de citire a cardurilor sigilate în plicul nr.2 M.I.nr.16190(f.9),procesul verbal de dispunere a începerii urmăririi penale(f.10),ordonanța de punere sub supraveghere a conturilor lui V.(f.112),referatul cu propunere de percheziție în sisteme informatice și încheierea de admitere a cererii de efectuare a unei percheziții în sisteme informatice(f.112,117),rezoluția pentru ridicarea de obiecte,înscrisuri,etc.deținute de E. D. G.,N. N. sau D. í…ž.(f.118),procesul-verbal de ridicare a laptopului de la inculpatul E. D.(f.119),procesul verbal de începere a urmăririi penale față de inc.E.,N. și D. și ordonanța de extinderea cercetărilor penale față de aceștia(f.121,122),încheiere prin care se dispune percheziția în sistemele informatice ale inculpatului E. D. G. (f.183),ordonanța de aplicare a sechestrului asigurător asupra sumelor de bani deținute de V. M. E. în caseta de valori la BCR (f.198),contractul de împrumut cu ipotecă dintre V. M. E. și soții T. J. și T.,din 13 octombrie 2004(f.212),contractul de împrumut cu ipotecă dintre același inculpat și soții T. E. și N.,din 16 august 2004(f.214),contractul de împrumut cu ipotecă dintre același inculpat și soții V. J. și E.,din 28.o9.2004(f.216),contractul de împrumut cu ipotecă dintre  același inculpat și G. D.,din 27 septembrie 2004(f.217),contractul de împrumut cu ipotecă dintre inculpatul S. D. și soții E. E. și J. ,din 1 octombrie 2004(f.218),adresă la BCR pentru verificarea conturilor bancare(f.220),sumele retrase cu carduri la D la 28.10.2004(f.229-232),procesele verbale privind ieșirile din țară a inculpaților(f.236),răspunsul S.C.”H.”S.R.L cu privire la sumele schimbate la casa de schimb de către inculpați (f.239),răspunsul B:C.R. despre vizitarea casetei de valori de către inculpatul V. M. E.(fost S.) între 15.03.2004 și 18.11.2004(f.240),proces verbal de conducere în teren a inculpatului E. D. N.(f.295),anchetă socială E. D.(f.296),adresa BCR referitoare la depunerea de către inculpatul N. E. P. a sumei de 10.000 Euro(f.300),proces verbal de confruntare între S. D. și E. D.(f.306),proces verbal de conducere în teren a inculpatului N. N.(f.307) și a inculpatului E. D.(f.308),cazierele inculpaților (f.316-322),procesele verbale de prezentare a materialului  de urmărire penală inculpaților V.,S. și N. (f.3323-325) , inculpaților E.,N.,D.(f.327-329) și inculpatului E. D. (f.331),prezentarea  materialului de urmărire penală inculpaților V.,S.,N. E. P.,N.,E.,D.(f.345-353), procese verbale de efectuare a actelor premergătoare ( f.6 și urm.și f.9 și urm.),procesul verbal de ridicare a cardurilor contrafăcute(f.12),procesul verbal de percheziție din B,str.(...) (...)(f.39 și urm.),procesul verbal de percheziție din B,str.(...)(f.79 și urm.),procesele verbale de privind ridicarea jurnalelor B. aparținând BRD B și S. Bank B(f.159 și 164),autorizația de percheziție informatică cu privire la laptopul și trei unități centrale aparținând  inculpatului S. D.(f.1)proces verbal de percheziție informatică(f.6 și urm. , f.43 și urm.,f.83 și urm.) ,lista cardurilor(f.144 și urm.),raport de constatare tehnico-științifică(f.246 și urm.),răspunsul Băncii Transilvania(f.3 și urm.),răspunsul Poștei Române cu privire la expedierile de bani(f.15 și urm.),lista cardurilor cu care s-au efectuat retrageri de bani de la B.-urile S. din B(f.25 și urm.),din R(f.36 și urm.), din D(f.38),din D și R(f.39 și urm.),răspunsul BRD(f.149),răspunsul Băncii „J. U.”(f.164),răspunsul B.C.R. cu privire la existența unor conturi deschise la această bancă(.195),adresa BRD B și Banca „J. U.” B cu sumele retrase (f.196 și 197),toate coroborate cu declarațiile inculpaților V. M. E. (f.11-13,15,20,23,31,337 și f.80 în dos.instanței),S. D.(f.35-40,42,43,44,46,47,51,55,333 și f.79 dos instanței),N. E. P.,(f.69,80,82,87,283,326,335 și f.81 dos.instanței),E. D. G. (f.f.123,130,151,338),N. N. (f.f.162,341 și f.78 dos instanței),D. T.(f.175,343),E. D. N.(f.288 și urm.,292);în dos.P.Nr.2177/P/2005(dos.urmărire penală nr.19/D/P/2004)- procesele verbale de efectuare a actelor premergătoare (f.6 și f.9),adresa de înaintare a 17 carduri contrafăcute(f.11),procesul verbal de percheziție domiciliară pe str.(...) (...) (f.34 și urm.)ordin de încasare pentru caseta de valori deținută de V. și contractul de depozit cu BCR-ul(f.54,56),contractul de împrumut cu înscriere de ipotecă între S. M. E. și N. G. și J. ,din 12 .09.2002,declarația dată cu ocazia radierii ipotecii soților N. deoarece s-a achitat întreaga datorie(f.78),contractul de împrumut cu înscriere de ipotecă din 17 februarie 2003(f.83),comunicarea biroului  executorului judecătoresc către inculpatul V. în sensul că debitul soților N. a fost achitat integral la 20.04.2003(f.102),acte care-l privesc pe E. T.,pentru obținerea vizei pentru USA(f.109-121),percheziția domiciliară în B,pe (...) (...) ,actele găsite cu ocazia efectuării acesteia (f.124 și urm.),acte privind pe E. S. și E. O. (f.231-250),jurnalele B. BRD B pentru data de 19.11.2004 între orele 05-05,30(253-259) și B. S. Bank filiala B pentru 17.11.2004-18.11.2004(f.261-332),proces verbal cu cardurile găsite la N. E. P.(f.5),E. de citire a acestora(f.6),proces verbal de depistare(f.7),ordonanța de reținere a inculpatului V. M. E.(f.17),ordonanța de punere în mișcare a acțiunii penale în ce-l privește pe acest inculpat(f.18), specimene semnături V. M. E.(f.36),ordonanța de extindere a cercetărilor și față de inculpatul V. M. E.,pentru comiterea infracțiunilor de fals(f.37),ordonanța de extindere a cercetărilor penale cu privire la S. D.(f.48),ordonanța de punere în mișcare a acțiunii penale (f.71),ordonanța de punere în mișcare a acțiunii penale față de N. E. P.(f.87),încheierea prin care s-a dispus reținerea celor trei inculpați(f.106),ordonanța de aplicare a sechestrului asigurător asupra sumelor de bani găsite la S. D. și N. E. P.,precum și asupra sumelor găsite la percheziția efectuată pe (...) (...)(f.113-118),ordonanța de punere sub supraveghere a conturilor lui V. M. E.(f.125),încheierea de încuviințare a efectuării percheziției în sisteme informatice(f.130),proces verbal de ridicare a calculatorului apararținînd inculpatul E.(f.133),ordonanța de extindere a cercetărilor penale și cu privire la inculpații E.,N. și D.(f.134),ordonanța de începere a urmăririi penale față de inculpații E.,N. și D.(f.165),ordonanța de instituire a sechestrului asigurător asupra sumelor de bani deținute de inculpații V.,N. și S.,inclusiv cele din caseta de valori(f.205),proces verbal de aplicare a sechestrului(f.209),contractele de împrumut cu ipotecă încheiate între inculpatul V. și soții T.(f.224),soții T.(f.226),soții V.(f.229),G. D. (f.230),între inculpatul S. D. și soții E.(f.231),lista cardurilor folosite pentru retragerile de la S. D(f.246-253),lista cu datele cînd inculpatul V. a vizitat caseta de valori ce-i aparținea(f.258),cazier inc.E. D.(f.260),anchetă socială E. D. N.(f.272,proces-verbal de conducere în teren a inculpatului E. D. N.(f.274),a inculpatului E. D.(f.275),a inculpatului N. N.(f.275),proces verbal de confruntare între inculpatul S. D. și inculpatul E. D.(f.284),adresa BCR cu privire la depunerea sumei de 10.000 euro de către inculpatul N. E. P.(f.285),cazierele inculpaților(f.336-349),prezentarea materialului de urmărire penale inculpaților V. și S. (f.350,351),ordonanța de extindere a cercetărilor față de S. D.(f.352),prezentarea materialului de urmărire penală față de inculpații N. N.,E. D. N.,E. D.,N. E. P.(f.353-356),inculpatul D. (f.359),răspunsul Ambasadei SUA în sensul că inculpatul V. nu ar fi obținut viză pentru această țară niciodată(f.96),contract de vânzare-cumpărare T. E. și B./B. E. și N. (f.136),contract de vânzare-cumpărare T. E. și B./S. D.(f.142),declarațiile date de T. B.(f.145),T. P. E.(f.157),T. J.(f.168),T. B.-M.(f.173),adresa Ambasadei SUA(f.182),declarația D. E. și acte medicale,contract de vânzare-cumpărare,contract de închiriere(f.184 și urm.),adresa cu privire la inexistența Biroului notarial „N. E.”(f.212),extras de cont nr.19/2004(f.213),declarația lui D. E.(f.218),E. D. B.-N.(f.228),B. U.(f.230),E. T. (f.231),adresa Ambasadei SUA(f.236),declarația V. B. E.(f.270),declarația E. G.el(f.276),declarația E. N. S. (f.281,285),E. O. M.(f.290),adresa Spitalului Județean B-N(f.334),adresa Banca „Transilvania”(f.337),răspunsul dat de Cabinetul notarial E.(f.347),ordonanța de efectuare a unei constatări tehnico-științifice grafice(f.369),adresa Băncii”Transilvania”(f.293),rezultatele percheziției informatice în laptopul aparținând lui S. D.,consemnate în procesul verbal din 26.11.2004,procesul verbal din 29.11.2004 și procesul verbal din 30.11.2004(f.6-8,142 și urm.,186 și 189-anexe),raportul de constatare tehnico-științifică cu privire la N. 206)f.462 și urm.),procesul verbal întocmit de S. Bank B(f.468),rezultatele percheziției informatice efectuate în calculatorul inculpatului E. D.(f.1 vol.V),răspunsul Băncii „Transilvania” C-N(f.2),răspunsul Companiei Poșta Română și anexe(f.26,27-37),răspunsul Banca „S.”(f.38),răspunsul B.R.D. (f.165),răspunsul Banca „U.”(f.183),răspunsul B.C.R.(f.246),răspunsul B.R.D. B(f.247),răspunsul Banca „J. í…¢.” Tîrgu-M (f.248),răspunsul „P.” (f.251 și urm.) ; dosarul nr.2177/P/2005 ( al instanței)-sentința de divorț a părinților lui E. D.(f.25-26),declarația inculpatului E. D. G. (f.93-94)declarația  inculpatului N. N.(f.95-96),declarația inculpatului D. í…ž. (f.97-98),declarația inculpatului E. D. N.(f.99 și urm.),declarația inculpatului V. M. E. (f.111 și urm.),fișa psihopedagogică (f.114),declarația inculpatului N. E. P.(f.129-131),declarația inculpatului S. D.(f.132-135),declarația martorului E. G. G.(f.168),S. H.(f.189 și urm.),N. J. E.(f.199),T. N.(f.231),T. B.(f.256),T. P. E.(f.305),rezultatele percheziției informatice efectuate în laptotul aparținând inculpatului S. D. și în laptopul aparținând inculpatului E. D.(f.332-333),declarația martorului D. E.(f.4),a martorei N. M. D.ia(f.7),răspunsul dat de Banca „J. í…¢.” (f.242,244),de Banca „Transilvania”(f.263),raportul de expertiză întocmit de expertul E.(f.269-275),răspunsul dat de către B.R.D.(f.278 și urm.),declarația martorei T. B. M.(f.318),a martorului T. J.(f.321),adresele băncilor „J. U.”,B.R.D. și „Transilvania”(f.349,352 și 354),referatul privind pe inculpatul V. M. E.(f.356),N. E. P.(f.364),D. T.(f.370),raportul de expertiză contabilă(f.403) și suplimentul la expertiza contabilă(f.410 și urm.),completarea la raportul suplimentar de expertiză contabilă judiciară(f.15 și urm.),referatul de evaluare cu privire la inculpatul E. D. G.(f.45 și urm.),declarația martorului U. T.(f.52),datele existente pe dischetele aflate la dosar f.244,278 și 348(f.72-130),răspunsul S. Bank(f.154),Băncii „Transilvania”(f.186),decizia penală nr.63/A a Curții de  A p e l   P i t e ș t i-secția penală dată în dos.P.Nr(...)(f.188 și urm.),declarația martorului M. E. (f.200),răspunsurile BRD B(276 și urm.),completarea la raportul de expertiză(f.280 și urm.),adresa B.R.D.(f.365),certificat de naștere V. M.-B.(f.366),răspunsul I. U. Bank(f.467),referatul de evaluare E. D. N.(f.25 și urm.),sentința penală nr.67/16 februarie 2006 a  T r i b u n a l u l u i   A r g e ș(f.43 și urm.),tribunalul a reținut în fapt următoarele :


 Inculpații V. M. E. și S. D. s-au cunoscut la începutul verii anului 2003(sfîrșitul lunii mai-începutul lunii iunie) în E. (...)- Nord din B unde inculpatul V. și actuala sa soție,V. B.-E. aveau închiriate două standuri.B. s-au împrietenit și ulterior inculpatul S. D. l-a cunoscut și pe fratele inculpatului V. M.-E.,numitul V. E.-B.,persoană care în iulie 2003 a plecat în USA de unde s-a reîntors la începutul anului 2005.


 Inculpații S. D. și N. E. P. se cunosc de mai mult timp și prin intermediul celui dintâi l-a cunoscut pe N. E. P. și inculpatul V. M. E.. Din vara anului 2004 N. E. P. a locuit în apartamentul inculpatului S. D. de pe(...), .C, .57.
 In numărul 356 din 9 septembrie 2003 al ziarului „E. de la A la Z” inculpatul V. M. E. încunoștiința pe potențialii doritori că facilitează obținerea de vize pentru USA,indicând pentru contact numărul său de telefon.Pentru justificarea cunoașterii modului în care se puteau obține vize pentru intrare în USA,inculpatul a declarat  organelor de urmărire penală că ,la începutul lunii iunie 2003,datorită unui anunț similar cu al său,l-a cunoscut pe numitul „ N.”în municipiul C-N, care s-a oferit să-i faciliteze obținerea vizei de intrare în USA,contra sumei de 10.000 USD,propunere acceptată de inculpatul V.,astfel că, cei doi s-au întâlnit la 22 iunie 2003 în B unde numitul N. i-a remis dosarul cu actele pe care V. trebuia să le prezinte la interviu și i-a făcut un instructaj cu privire la modul de comportament și răspunsurile pe care acesta trebuia să le dea funcționarilor ambasadei pentru obținerea vizei,conformându-se instructajului făcut,la 23 iunie 2003,în baza actelor din dosarul ce îi fusese pus la dispoziție acesta a obținut viza de intrare în USA tip B2 pentru o perioadă de 1 an de zile.Din suma promisă în schimbul serviciului făcut,inculpatul V. a plătit doar 2000 USD,pentru plata diferenței de bani inculpatul acceptând să preia cereri similare cu a lui din partea unor persoane interesate să plece în USA,scop în care a și dat anunțul sus menționat.


 In urma anunțului dat,inculpatul V. M. E. a fost contactat telefonic de către învinuitul E. G.-G. din A -I și cei doi au stabilit să se întâlnească în B.învinuitul s-a deplasat la B cu mașina unui prieten de-al său,D. E.,însoțit de acesta.La întâlnirea învinuitului cu inculpatul V.,acesta din urmă i-a spus că a reușit să obțină vize de intrare în USA și pentru alte persoane,în baza unor acte medicale,propunând ca și în acest caz să se procedeze la fel,propunere cu care învinuitul E. a fost de acord,contra sumei de 8000 USD,sumă ce urma a fi achitată de beneficiarul serviciului ulterior obținerii vizei.învinuitul i-a remis inculpatului și 2 fotografii tip  pașaport,potrivit înțelegerii telefonice și i-a spus că trebuie să-și deschidă un cont la Banca Transilvania,fără să trebuiască să depună bani în acest cont.


 In luna noiembrie 2003 învinuitul E. G.-G. s-a deplasat din nou în B pentru a se întâlni cu inculpatul V.,la întâlnire inculpatul fiind însoțit de către inculpatul S. D..Inculpatul V. i-a adus la cunoștință învinuitului E. că vor face demersuri pentru obținerea vizei de intrare în USA pentru tratament medical al bolii „T. E. Parkinson-E.” pentru care se obținuse biletul de externare a învinuitului din Clinica de Cardiologie C,deși învinuitul nu suferea de această boală și nu fusese internat în spital în perioada 22-29.09.2003,astfel cum rezulta din biletul de externare din spital(vol.III,fila 14).Inculpatul S. D. i-a dat explicații învinuitului cu privire la boala sus-menționată,respectiv a modalității în care aceasta se manifestă,spunându-i și că aceasta nu se poate trata decât în USA,făcându-i un instructaj pentru interviul căruia învinuitul trebuia să facă față la  Ambasada USA.La cererea inculpatului V.,învinuitul a semnat la rubrica „semnătura ordonatorului” dispoziția de plată externă datată 24.11.2003,aparent emisă de Sucursala A -I a Băncii Transilvania din care rezulta că acesta ar fi virat suma de 15.000 USD către „N. I. Institute” din USA pentru tratament medical,cu toate că în realitate nu a efectuat un astfel de virament.Anterior întâlnirii învinuitului cu cei doi inculpați,inculpatul V. i-a cerut soției sale să completeze prin scriere cu mâna dispoziția de plată externă sus-menționată în ce privește datele de identificare ale învinuitului,ale băncii și ale beneficiarului din USA și să semneze la rubrica „ semnătura și ștampila băncii”,lucru pe care aceasta l-a făcut,cu  toate că era evidentă intenția de falsificare a înscrisului în numele Bancii Transilvania.Tot la cererea soțului său,învinuita V. B.-E. a semnat și  actul numit „O.” din care rezulta transferul către D. N.A. din O. Z. ,în contul beneficiarului „N. I. Institute” a sumei de 15.000 USD.Potrivit declarației inculpatului V.,acesta ar fi remis spre ștampilare aceste înscrisuri numitului ”N.”,care le-a ștampilat cu câte o ștampilă triunghiulară contrafăcută,în aceeași modalitate ștampilând și extrasul de cont datat 25.11.2003,aparent emis de Sucursala A-I a Băncii Transilvania ,din care rezulta că după efectuarea transferului sumei de 15.000 USD din contul învinuitului E.,acestuia i-a mai rămas un disponibil de 4.815,31 USD.


 J. E. G.-G. s-a întâlnit în dimineața zilei de 26 noiembrie 2003 cu inculpații V. și S. în B,deoarece la acea dată era programat interviul la Ambasada USA.Inculpatul V. i-a remis învinuitului actele pe care acesta trebuia să le prezinte funcționarului ambasadei USA (invitația,înscrisurile fictive sus-menționate și contractul autentic fictiv de vânzare-cumpărare a unui apartament din A I de către învinuit cu suma de 700.000.000 lei (vechi),aparent întocmit de un notar din A I,contract pe care învinuitul l-a semnat la rubrica „vânzător”la cererea inculpatului V. M. E.).La acea dată,învinuitul nu a obținut viza de intrare în USA,fiind reprogramat pentru data de 9 decembrie 2003.La ieșirea din ambasadă a fost așteptat de către cei doi inculpați,dosarul conținând actele necesare obținerii vizei fiindu-i restituit inculpatului V.,aceștia urmând a se întâlni la data stabilită de Ambasada USA.


 La data de 9 decembrie 2003 învinuitul E. s-a reîntâlnit la B cu inculpatul V.,care i-a remis din nou dosarului cu actele false,în vederea prezentării acestora funcționarului de la ghișeul ambasadei.Nici de această dată nu s-a reușit obținerea vizei,explicația care i s-a dat învinuitului fiind aceea că actele prezentate de el sunt false.


 Dintre actele care au fost puse la dispoziția învinuitului de către inculpatul V. în vederea obținerii vizei s-a pierdut contractul autentic fictiv de vânzare-cumpărare,restul actelor fictive aflându-se la dosar.


 La sfârșitul lunii septembrie 2003, în urma aceluiași anunț din ziarul „E. de la A la Z” învinuitul E. P. din Câmpeni județul A ,l-a contactat telefonic pe inculpatul V. în vederea facilitării obținerii unei vize pentru USA.In luna octombrie 2003 cei doi sa întâlnit în B,ocazie cu care inculpatul V. i-a spus învinuitului E.,ca și în cazul învinuitului E.,că va încerca să obțină o viză pentru o perioadă de 3 luni pentru tratament medical,în termen de o lună-o lună J și că prețul pentru serviciul efectuat este de 7000 USD,învinuitul fiind de acord cu cele propuse de către inculpat.


 La indicațiile inculpatului V.,învinuitul a deschis un cont la Banca Transilvania-Sucursala A I fără a depune bani în cont și a plătit taxa de 100 USD pentru programare interviu la Ambasada USA.


 La începutul lunii decembrie 2003 învinuitul a venit în B unde s-a întâlnit cu inculpatul V. și inculpatul S.,pentru a-i fi remise actele necesare obținerii vizei pentru USA,acestuia fiindu-i înmînate,ca și în cazul anterior,invitația medicală de la clinica „E.-K. I.” din T. M. Sua,biletul de ieșire din spital din care rezulta că suferă de boala „E. Parkinson-E.” și un extras de cont din care rezulta că deține în cont suma de 21.000 USD.


 Inculpatul S. D. i-a dat explicații cu privire la simptomele de manifestare ale bolii și la actele din dosar,invitația medicală fiind în limba engleză.
 In scopul obținerii vizei, învinuitul și inculpatul V. M. E. s-a prezentat la 11 decembrie 2003 la Ambasada USA,prezentînd funcționarului de la Ambasada USA dosarul cu actele false,sus-menționate, însă nu a obținut viza,fiind reprogramat,învinuitul aducându-i la cunoștință inculpatului V. acest aspect,la ieșirea din Ambasadă.


 J. a revenit la 17 decembrie 2003 la Ambasada USA pentru interviu,prezentând același dosar cu acte false,cererea fiindu-i refuzată.
 Dintre actele false folosite de învinuitul E. P. pentru obținerea vizei,o parte s-au pierdut, la dosar aflându-se doar biletul de ieșire din Clinica de Cardiologie C-N,potrivit căruia acesta ar fi fost internat pentru tratament în perioada 15-22.10.2003,aspect care nu corespunde realității și cu privire la care inculpatul V. a susținut că l-ar fi obținut de la numitul „N.”.


 La începutul lunii noiembrie 2003,învinuitul T. N. l-a contactat telefonic pe inculpatul V. M. E.,tot în scopul obținerii vizei de plecare în USA,ulterior cei doi întâlnindu-se și înțelegându-se ca în cazul în care inculpatul îl ajută să obțină viza dorită să-i achite suma de 8.000 USD.La indicația inculpatului,învinuitul și-a deschis cont la Banca Transilvania-Sucursala B și a comunicat numărul de cont inculpatului V. M. E.,cei doi ținînd legătura telefonic,până la începutul lunii decembrie 2003.


 La 8 decembrie 2003 învinuitul T. N. și inculpatul V. M. E. s-au deplasat la B cu autoturismul acestuia,pentru ca învinuitul să se prezinte la interviul care fusese programat pentru data de 10 decembrie 2003 la Ambasada USA.Inculpatul i-a înmânat învinuitului un dosar care cuprindea invitația la Clinica „D. Clinic International D.”,biletul de ieșire din spital,fictiv,potrivit căruia învinuitul ar fi fost internat în Spitalul Județean B-N-secția cardiologie-în perioada 6-14 octombrie 2003 pentru tratarea aceleiași boli ca și în cazurile anterioare,extrasul de cont fictiv potrivit căruia rezulta că deține în cont suma de 21500 USD și contractul fictiv de închiriere cu nr.4275/15.10.2001,aparent autentificat de notarul public E. E.-B.,potrivit căruia învinuitul ar fi închiriat firmei S.C. „E. T.” S.R.L. un imobil în suprafață de 521 m.p. cu o chirie de 1563 USD,act semnat de învinuit la poziția „locator” la cererea inculpatului V.,acesta din urmă semnând actul la poziția „locatar”.


 J. a prezentat la ambasadă dosarul cu actele false ce-i fusese pus la dispoziție de către inculpat,dar a fost reprogramat pentru 20 decembrie 2003 pentru obținerea vizei,dată la care i s-a respins cererea pentru viză.


 In ce privește actele false pe care le-a pus la dispoziție învinuitului T. N.,inculpatul V. a susținut că-i fuseseră procurate de către numitul „N.”.


 Deoarece a aflat de la soția sa că inculpatul V. M. E. intermediază obținerea de vize pentru USA,în perioada septembrie-octombrie 2003,învinuitul N. J. E. l-a căutat pe inculpatul V. în acest scop,inculpatul promițându-i ajutorul în schimbul sumei de 10.000 USD,cu precizarea că va încerca obținerea vizei pentru motive medicale.


 J. a deschis un cont la Sucursala B a Băncii Transilvania,fără a face depuneri în cont și extrasul de cont l-a înmânat inculpatului.Ulterior cei doi s-au întâlnit și inculpatul i-a remis învinuitului un dosar cuprinzând și un bilet de ieșire din spital din care reieșea că acesta suferă de boala E. Parkinson-E.,un extras de cont de la Banca Transilvania potrivit căruia acesta avea în cont suma de 51.000 USD și invitația în limba engleză la tratament la N. General I..Inculpatul i-a înmânat învinuitului și o dispoziție de plată externă,datată 10.11.2003, completată cu datele acestuia și numele clinicii beneficiare a plății,solicitându-i acestuia să semneze la rubrica semnătura ordonatorului,lucru pe care învinuitul l-a făcut,rezultând astfel că s-ar fi transferat suma de 48.000 USD în fondul clinicii arătate anterior.Dispoziția de plată externă fusese completată anterior,la cererea inculpatului de către soția acestuia,V. B.-E.,aceasta semnând  și la rubrica „semnătura și ștampila lucrătorului bancar”și extrasul de cont din 10.11.2003,peste semnătura acesteia fiind aplicată ștampila triunghiulară cu nr.11 a Băncii Transilvania S.A. Sucursala B de către numitul „N.”,conform susținerilor inculpatului V..Totodată,inculpatul l-a instruit pe învinuit cum să se comporte la interviul de la Ambasada USA , referitor simptomatologia  bolii de care acesta pretindea că suferă și tratamentul urmat în țară.


 J. s-a prezentat în noiembrie 2003 la interviu la Ambasada USA,unde a prezentat și dosarul cu actele false primite de la inculpatul V. și a obținut viza pentru o perioadă de 3 luni pentru tratament medical.


 J. și inculpatul s-au întâlnit a doua zi și la solicitarea inculpatului V.,învinuitul N. J. E. i-a înmânat acestuia pașaportul,inculpatul afirmând că urmează să-l țină până când i se va plăti suma de 10.000 USD,cu care se înțeleseseră.învinuitul i-a achitat inculpatului suma solicitată la sfârșitul lunii noiembrie 2003,sumă ce-i fusese trimisă din USA de către cumnatul său,numitul N. T..


 învinuitul a plecat în USA la 3 decembrie 2003,dar a fost depistat de către funcționarii de la emigrări fără a avea asupra lui actele doveditoare cu privire la scopul călătoriei sale,astfel că la 5.12.2003 a fost returnat în țară.învinuitul l-a contactat pe inculpatul V.,acesta promițându-i că o să încerce să-i obțină viza încă o dată.Astfel,la 9.12.2003 învinuitul s-a prezentat din nou la Ambasada USA,dar s-a refuzat eliberarea vizei.De aceea,acesta i-a solicitat inculpatului restituirea sumei ce i se plătise,dar a fost refuzat.
 Dintre actele false puse la dispoziție de către inculpat s-a pierdut biletul de ieșire din spital cu privire la învinuit,restul actelor false aflându-se la dosar.
 La data de 16 iunie 2003,în baza contractului autentic nr.3321 întocmit de notarul public E. E.-B., soții T. E. și B. au luat cu titlu de împrumut de la inculpatul V. M. E. sumele de 2.350 USD și 2.000 Euro,cu termen de restituire la 13 septembrie 2003,cu scopul efectuării unor lucrări de îmbunătățire la apartamentul proprietatea acestora,situat în B,(...) (...) nr.7, .C, .IV, .57.Pentru achitarea împrumutului,T. E. a plecat la muncă în Spania ,dar nu a trimis banii necesari achitării datoriei,astfel că inculpatul V. a căutat-o pe T. B. și a amenințat-o cu acționarea în judecată,în cazul în care nu se restituie datoria ,plus o dobândă de 25% pe lună.Deoarece inculpatul V. a solicitat investirea cu titlu executoriu a contractului autentic sus arătat,T. B. l-a contactat pe soțul său și i-a spus să se reîntoarcă în țară pentru a clarifica situația ivită.


 In luna octombrie 2003 T. E. s-a reîntors din Spania și împreună cu soția sa,l-au căutat pe inculpatul V..B. nu aveau bani suficienți pentru a-i restitui datoria inculpatului,situație în care T. B. i-a propus soțului său să vândă apartamentul,să achite datoria pe care o aveau la inculpat și cu diferența de bani să se mute în altă parte.Inculpatul V. M. E. i-a propus lui T. E. să-l ajute să obțină viză de plecare în USA la muncă,contra sumei de 10.000 USD.,care urma să se adauge la datoria inițială,fără ca banii să-i fie dați efectiv,urmând să se prelungească cu trei luni durata contractului de împrumut.Soții T. nu au fost de acord cu propunerea la început,dorind să vândă apartamentul pentru a putea achita datoria,dar inculpatul a insistat în ideea vizei de plecare în USA,afirmând că este o ocazie unică și oferindu-se să găsească pe cineva care să le împrumute suma de 10.000 USD.


 La scurt timp după această discuție,inculpatul V. a mers la domiciliul soților T. însoțit de inculpatul S. D.,despre care a afirmat că este de acord să le împrumute suma de 10.000 USD ,urmând ca banii să fie remiși direct de inculpatul S. D. inculpatului V. M. E.,iar pentru garantarea restituirii  sumei împrumutate  urmând să se încheie un nou contract de împrumut cu inculpatul S. D. la nivelul sumei de 15.500 USD,cu termen de rambursare într-un termen de trei luni de la data încheierii contractului.Soții T. au fost de acord cu propunerea care li s-a făcut.


 Prin urmare,la 3 noiembrie 2003,T. E. și B. și inculpații V. M. E. și S. D. s-au dus la biroul notarului public E. E. B.,în vederea perfectării înțelegerii avute.Inculpatul V. M. E.(la acea dată S. M. E. a declarat nereal,în fața notarului public,declarație autentificată prin încheierea nr.6575/3 noiembrie 2003, că soții T. i-au achitat în întregime împrumutul acordat,astfel cum fusese consemnat în contractul de împrumut cu înscriere de ipotecă autentificat sub nr.3321/16 iunie 2003,în momentul  imediat următor soții T. încheind cu inculpatul S. D. contractul de împrumut cu înscriere de ipotecă autentificat sub nr.6576/3 noiembrie 2003.


 La 13 noiembrie 2003 T. E. a primit de la inculpatul V. M.-E. un dosar conținând invitația pentru tratament la spitalul B. B. of O. Z. și mai multe acte false-extrasul de cont din 7.11.2003 potrivit căruia acesta avea în cont suma de 15.037 USD,dispoziția de plată externă datată 5.11.2003 din care rezulta că a plătit spitalului suma de 15.000 USD,mesajul T. de transfer a acestei sume către Spitalul din USA și contractul fictiv de vânzare-cumpărare în formă autentică nr.2194/21 octombrie 2003,acte cu care acesta s-a prezentat la interviu la Ambasada SUA din B și a obținut viza de plecare în USA pentru o perioadă de trei luni,pentru tratament medical.


 In ce privește contractul autentic de vânzare-cumpărare nr.2194/21 octombrie 2003,acesta a fost semnat de către soția inculpatului V. M. E.,V. B. E. în numele lui T. B.,iar la numele notarului a fost semnat de către V. M. E.,aspecte recunoscute de aceștia,inculpatul V. susținînd că ștampilele au fost aplicate de către numitul „ N.”,atît cele ale notarului ,cît și cele pentru înregistrarea la cartea funciară.


 La 14 noiembrie 2003 T. E. s-a întâlnit în B cu inculpatul V.,convenind ca pentru garantarea restituirii împrumutului anterior acordat și a sumei de 10.000 USD,pretinsă pentru obținerea vizei de intrare în USA,după plecarea lui T. E. în USA să se transforme contractul de împrumut dintre soții T. și inculpatul S. D. într-un contract de vânzare-cumpărare. La aceeași dată soții T. și inculpatul S. D. s-au prezentat în fața notarului public E. E. B.,unde inculpatul S. D. a declarat ,nereal,că soții T. i-au restituit integral suma de 15.500 USD,declarație ce a fost autentificată sub nr.6848/14.11.2003,în momentul imediat următor fiind încheiat contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.6849/14.11.2003,potrivit căruia soții T. au declarat,nereal,că au înstrăinat inculpatului S. D. apartamentul bunul lor comun,înscris în c.f.5742/57 nr.top.8182/1/C/57 cu prețul de 680.000.000 lei și că li s-a achitat integral prețul stipulat în contract,totodată inculpatul S. D. a declarat,nereal,că a cumpărat apartamentul soților T.,achitând integral prețul acestuia.In contract se stipula,de asemenea, că predarea apartamentului de către vînzători cumpărătorului urma să aibă loc până la 17 noiembrie 2003,deși în realitate,între părți data restituirii împrumutului fusese prevăzută pentru 16 februarie 2004.


 Ulterior,la 2 februarie 2004,după ce T. E. ajunsese în USA și nu trimisese banii pentru restituirea împrumutului pe care soții T. îl contractaseră de la inculpatul V. M. E. și pentru restituirea taxei de 10.000 USD pe care aceștia o datorau inculpatului S. D.,acesta din urmă i-a pus în vedere lui T. B. să părăsească imobilul în 24 de ore,aceasta conformându-se.


 In luna ianuarie 2004 învinuitul D. E. din O. O,județul M, a fost contactat telefonic de către cumnatul său ,numitul E. J. -F. aflat în USA care i-a spus că urmează să fie căutat de o persoană cu numele de E. din B și care îl va ajuta să obțină viza de plecare în USA pentru fiica acestuia,E. D.-B.,în vârstă de 10 ani.După o perioadă,învinuitul a fost căutat de către inculpatul V. M. E.,care i-a solicitat să se întâlnească în vederea stabilirii detaliilor legate de obținerea vizei sus menționate.Cei doi s-au întâlnit în municipiul D,inculpatul afirmând să poate rezolva obținerea vizei pentru probleme de ordin medical pentru minoră și ca însoțitor al acesteia pentru învinuit ,în schimbul sumei de 15.000 USD.Despre suma respectivă avea cunoștință și tatăl minorei, în urma convorbirii telefonice avute cu inculpatul V..Inculpatul i-a solicitat învinuitului să deschidă un cont la o Sucursală a Băncii Tranilvania și să achite câte 100 dolari pentru taxa pentru programare la interviu către Ambasada USA,spunându-i,totodată,că atunci când va sosi invitația de la clinica medicală din USA ,se va ocupa el de întocmirea tuturor celorlalte acte necesare la interviu.


 In luna iulie 2004 inculpatul V. s-a deplasat cu autoturismul său marca Audi A6 la domiciliul învinuitului D. E. din O. O și i-a arătat un bilet de ieșire din spital întocmit pe numele minorei E. D. ,portivit căruia aceasta fusese internată pentru tratament la Spitalul Județean B-N Secția Cardiologie în perioada 12-19.04.2004 cu diagnosticul”T. E. Parkinson E. cu F.I.A.”,deși în realitate minora nu era bolnavă și nu fusese internată în acest spital.Inculpatul i-a cerut învinuitului să semneze,în calitate de vânzător,pe contractul de vânzare-cumpărare autentic nr.2017/27 mai 2004,aparent încheiat de notarul public N. E. din S-M,potrivit căruia învinuitul ar fi vândut soților B. G. și N. o casă situată în municipiul S-M cu prețul de 1.250.000.000 lei,contract fictiv,precum și în calitate de locator, contractul de închiriere autentificat sub nr.2725/9 februarie 2001 a aceluiași notar,potrivit căruia învinuitul ar fi închiriat societății  comerciale „T. J.” S.R.L. S -M un spațiu comercial în muncipiul S-M cu o chirie de 1095 USD,contract fictiv,ambele acte fiind semnate de către învinuit.


 Contractele au fost falsificate prin executarea de către inculpatul V. M. E. a semnăturilor notarului public N. E. din S-M(persoană care nu există) și a conducătorului de carte funciară,inculpatul susținând că ștampilele respective au fost aplicate de către numitul „N.”.


 Cu aceeași ocazie inculpatul V. M. E. i-a arătat învinuitului și extrasul de cont din 19/20.07.2004,aparent emis de B.C.R.Sucursala S M,fictiv ,și potrivit căruia învinuitul avea în cont suma de 56.812,70 USD.De asemenea,inculpatul i-a instruit pe învinuit și minoră cu privire la boala de care se pretindea că aceasta suferă,pentru ca aceștia să știe ce să răspundă la interviul care urma să aibă loc la Ambasada USA.


 Cu o zi anterior celei la care era programat interviul la Ambasadă,respectiv la 20 iulie 2004,inculpatul V. M. E. deplasat cu autoturismul proprietatea sa la domiciliul învinuitului D. E. din O. O,de unde i-a luat pe învinuit și minoră și împreună s-au deplasat la B,trecând și prin municipiul C-N,de unde l-au luat și pe inculpatul S. D. cu ei.Toți patru s-au cazat la hotelul D. din B,cei doi inculpați într-o cameră și învinuitul și minora în altă cameră.Apoi,în dimineața zilei de 21 iulie 2004,toți s-au deplasat cu autoturismul proprietatea lui V. M. E. până în apropierea Ambasadei USA,unde,verificând dosarul cu actele care urmau să fie prezentate funcționarilor de la ambasadă,au constatat existența unor greșeli,pentru remedierea acestora inculpatul S. D. completând formularele pentru vize temporare în numele învinuitului și  minorei ,aceștia semnând la rubrica „semnătura solicitantului”.Dosarul cu actele falsificate sus-menționate și care cuprindea și invitația la spitalul „E. D. I.” din O.,sentința de încredințare a minorei în grija învinuitului și acte privind identitatea,valabile,a fost înmânat învinuitului.


 Nu s-a obținut viza de intrare în USA,cei doi fiind programați pentru o dată ulterioară.După 2-3 zile de la reîntoarcerea de la B,învinuitul a fost contactat telefonic de către un funcționar al Ambasadei USA,care i-a comunicat că trebuie să se prezinte cu minora la Clinica pediatrică din strada (...) pentru un control medical,astfel că,însoțit de minoră,învinuitul s-a deplasat cu trenul la B,unde în Gara de Nord,în dimineața zilei de 26 iulie 2004 ,a fost așteptat,la indicațiile inculpatului V. M. E. de numitul E.(care era inculpatul N. E.-P.),care i-a remis dosarul cu documentele ce urmau a fi prezentate ambasadei și suma de 70 USD pentru a achita consultația.Deoarece ,între timp învinuitul a fost anunțat telefonic de către un funcționar al ambasadei să nu se mai prezinte la Clinică pentru consultație,ci să se prezinte direct la Ambasadă,învinuitul și minora s-au deplasat la Ambasada USA unde cererea pentru viză s-a respins,ocazie cu care acestora li s-a adus la cunoștință că actele prezentate sunt false.


 La ieșirea din ambasadă învinuitul și minora au fost așteptați de inculpatul N. E. P. căruia i s-a adus la cunoștință că cererea le-a fost respinsă și la solicitarea inculpatului învinuitul i-a restituit dosarul cu actele prezentate la Ambasadă,acesta refuzând să restituie și suma de 70 USD.Apoi,aceștia s-au despărțit,învinuitul și minora deplasându-se cu trenul la domiciliul lor.
 In vara anului 2004,învinuitul E. T.,din B l-a contactat telefonic pe inculpatul V. M. E.,despre care aflase că facilitează obținerea de vize de intrare în USA.La întâlnirea celor doi, inculpatul V. i-a adus la cunoștință învinuitului că-i poate facilita obținerea vizei în baza unor acte medicale în schimbul sumei de 10.000 USD,bani ce urmau a fi achitați în momentul obținerii vizei.
 La solicitarea inculpatului,cei doi s-au întâlnit la începutul lunii noiembrie 2004 la benzinăria P. din B,ocazie cu care inculpatul i-a arătat învinuitului actele pe care acesta urma să le anexeze la formularul de cerere pentru viză USA : o invitație la o clinică de specialitate „St.G. I.”,un bilet de ieșire din spital emis de Spitalul Județean B-N,secția cardiologie,potrivit căruia învinutul fusese internat în  spital în perioada 20.08.20043-3.09.2004 cu diagnosticul”T. E. Parkinson E. cu R.I.D.”,contractul de vânzare-cumpărare,fictiv,în formă autentică nr.3194/11.10.2004 potrivit căruia învinuitul ar fi înstrăinat numiților B. E. și B. N.  din B (persoane inexistente) un apartament situat pe(...),cu prețul de 1.105.000 lei și contractul de închiriere,fictiv,încheiat în formă autentică sub nr.592/14 februarie 2002,potrivit căruia învinuitul ar fi închiriat societății comerciale „N.” S.R.L. B un spațiu comercial,în B,B-dul (...) nr.17,cu o chirie lunară de 834 USD.Inculpatul i-a cerut învinuitului să semneze actele autentice,sus menționate la rubricile „vînzător” și respectiv „locator”,acesta conformându-se.


 La data de 3 noiembrie 2004  învinuitul E. T. a plecat împreună cu inculpatul V. M. E. cu autoturismul acestuia la B pentru a se prezenta la interviul pentru obținerea vizei,la Ambasada USA,unde învinuitul a depus formularul de cerere pentru vize temporare,la care a anexat toate actele false arătate anterior,pe care i le-a înmânat inculpatul.La acea dată învinuitul nu a obținut viza și a fost reprogramat pentru data de 9 noiembrie 2004,când s-a prezentat la interviu cu aceleași acte false.S-a făcut din nou o reprogramare a învinuitului la interviu pentru data de 16 noiembrie 2004,solicitându-i-se ca,la acea dată,să prezinte în original contractul de închiriere autentificat sub nr.592/14.02.2002.


 In seara zilei de 15 noiembrie 2004,inculpatul V.,însoțit de inculpatul S. D.,s-a întâlnit cu învinuitul E. T. în fața discotecii N. din B și inculpatul V. i-a înmânat învinuitului originalul contractului de închiriere,în vederea prezentării acestuia la ambasadă,precizându-i că nu-l poate însoți la B și înțelegându-se ca după reîntoarcerea învinuitului în B să se întâlnească.


 După ce s-a prezentat la Ambasada USA la interviul ce fusese stabilit ,la data de 16 noiembrie 2004,în baza actelor false prezentate,învinuitul E. T. a obținut viză de plecare în USA pe o perioadă de 3 luni.După câteva ore viza i-a fost retrasă și s-au sesizat organele de urmărire penală,observând-se existența unor inadvertențe în cuprinsul actului de vânzare-cumpărare  autentificat sub nr.3194/11 octombrie 2004.


 S-a stabilit că acest contract a fost semnat la poziția „cumpărători” în numele lui B. E. de către inculpatul S. D. și la poziția notarului E. E.-B. de către inculpatul V. M.-E., tot acesta a semnat și pe contractul fictiv de închiriere nr.592/2002 la poziția notarului J. E.. í…ž. de pe aceste contracte au fost aplicate,potrivit declarației inculpatului V. ,prin grija numitului „N.”.
 Deși probele administrate nu au stabilit persoana care a falsificat biletul de ieșire din spital datat 24.09.2003,se reține că atât inculpatul V. cât și învinuitul E. T. știau ca acesta este fals .


 In septembrie 2004,învinuita E. N.-S.,din O. O, l-a contactat telefonic pe inculpatul V. M. E.,în vederea obținerii vizei de intrare în USA,atât pentru ea cât și pentru fiul său,E. O.-M.,soțul învinuitei fiind plecat de mai mult timp în USA.Inculpatul i-a promis sprijin,precizându-i că va obține această viză în baza unei invitații de la o persoană aflată în această țară.


 La 17 octombrie 2004 inculpatul i-a telefonat învinuitei,spunându-i să vină în B pentru a se întâlni cu el,urmând să meargă la B,la interviu, la Ambasada USA la data de 18 octombrie 2004,când aceasta era programată.


 Astfel,învinuita și inculpatul s-au întâlnit la un restaurant din B în după-amiaza zilei de 17 octombrie 2004,inculpatul i-a dat învinuitei să completeze formularul de cerere pentru vize temporare în numele ei și a fiului său,după un model ce fusese completat de către inculpatul S. D.,aducându-i la cunoștință că a obținut o invitație pentru 14 zile la numitul S. T.,aflat în USA,sens în care i-a arătat învinuitei un înscris în engleză,completat și semnat în numele acelei persoane de către inculpatul S. D.(act fals),înscris care avea aplicat o ștampilă de autentificare a unui notar public din USA,E. P..Inculpatul i-a  mai arătat învinuitei și adeverința nr.247/12.10.2004 emisă de S.C.”T. J.”S.R.L. S-M și contractul de închiriere autentificat sub nr.2725/16 septembrie 2002 de către notarul N. E. din S-M(notar inexistent),încheiat între E. N. -S.,în calitate de locator și S.C.”T. J.” S.R.L. S M,în calitate de locatar, solicitându-i acesteia să semneze contractul la rubrica „ locator” lucru pe care învinuita l-a făcut.Ambele acte  sus menționate erau  false.


 La 18 octombrie 2004 învinuita și fiul său,E. O.-M. s-au prezentat la Ambasada USA,unde au prezentat actele ce le-au fost puse la dispoziție de către inculpatul V. ,dar cererea pentru obținerea vizei le-a fost respinsă.La ieșirea din ambasadă aceștia au fost așteptați de către inculpatul V. M. E. care a solicitat învinuitei să-i restituie dosarul cu actele pe care i le pusese la dispoziție,lucru pe care învinuita l-a făcut.Acestea au fost găsite la percheziția efectuată de organele de poliție la domiciliul său.


  In primăvara anului 2004 ,inculpații S. D. și V. M. E. au efectuat lucrări de renovare a apartamentului situat în B,(...) (...), nr.7, .C, .57,apartament care fusese proprietatea soților T. E. și B.,după mutarea acesteia din urmă la țară.Prin lunile mai-iunie 2004 inculpatul S. D. s-a mutat în acest apartament.Inculpatul V. M. E. l-a ajutat pe acesta să achiziționeze calculatoarele aflate în apartamentul respectiv.Prin intermediul J., inculpatul S. D. a obținut informațiile necesare și a achiziționat un aparat de inscripționat și citit instrumente de plată electronice -carduri bancare-denumit convențional N. 206 ,contra sumei de 500 USD.Acesta permitea inscripționarea suporturilor plastifiate( blank-urilor) destinate operațiunilor financiare prin intermediul bancomatelor,respectiv tipărirea în relief a numărului de card și a  c o d u l u i   d e siguranță D..Intenția era evidentă,respectiv falsificarea cărților de credit și apoi,folosirea acestora pentru efectuarea de retragere de numerar de la bancomate.In acest sens între inculpații S. D.,V. M. E. și N. E. a avut o înțelegere prealabilă,aportul pe care fiecare avea să-l aducă în vederea retragerilor de numerar din bancomate fiind bine individualizat(stabilit).


 In vederea desfășurării activității de retragere frauduloasă a unor sume de bani din bancomate,inculpatul S. D.,tot prin intermediul J. a găsit două surse de aprovizionare cu blank-uri,din B și din C,persoane care nu au fost identificate pe parcursul urmăririi penale.


 Activitatea de utilizare a cardurilor contrafăcute a debutat la începutul lunii iunie 2004,când inculpatul S. D. a reușit să retragă mici sume de bani de la B.-uri situate pe raza municipiului B,ulterior la activitatea de retragere a sumelor de bani fiind cooptat și inculpatul N. E..Ulterior,cei doi inculpați au acționat și asupra unor bancomate din R și Tîrgu M.Inculpatului V. M. E. îi revenise sarcina de a-i transporta pe ceilalți doi inculpați cu autoturismul proprietate personală marca Audi A6 în aproprierea B.-ului de unde urma să se facă retragerea de numerar și apoi la apartamentul situat în B,pe (...) (...)(sau în garsoniera situată pe(...),unde locuia inculpatul S. D.,până la mutarea sa în apartamentul de pe (...) (...)),acesta neparticipînd la retragerea efectivă de numerar și așteptînd în autoturism.

 Banii obținuți din retrageri erau schimbați în monede convertibile(euro și dolari) și erau depuși,cu excepția celor necesari pentru întreținerea inculpaților și plata furnizorilor de informații despre cărțile de credit,în caseta de valori nr.78 aflată la B.C.R. B,casetă ce fusese închiriată din martie 2004 de către inculpatul V. M. E.,în baza contractului nr.11.400/15.03.2004,pe o perioadă de un an de zile și la care avea acces doar acest inculpat și ca împuternicit,soția sa,V. B.-E..


 Plata furnizorilor de informații care serveau la falsificarea blank-urilor era efectuată de către inculpatul N. E. P. ,cu mandate poștale.


 Deoarece  doar inculpatul S. D. știa să efectueze pe Internet operațiunile pentru obținerea informațiilor despre cărți de credit și să procedeze la falsificarea blank-urilor cu ajutorul calculatorului laptop la care era cuplat dispozitivul N. 206,inițial,până la sosirea grupului condus de E. D. doar acesta a efectuat aceste operațiuni.Acesta obținea informațiile necesare retragerilor de numerar de la bancomate cu ajutorul cardurilor pe care le falsifica fie trimițând mesaje titularilor de e-mail în numele unor societăți de comerț electronic (spam),solicitându-le actualizarea datelor privind cărțile de credit pe care le dețineau(codul PIN,codul D.,numărul de card și termenul de valabilitate al acestuia,etc.),fie de la alte persoane din țară sau străinătate,cu astfel de preocupări,de la care  cumpăra informațiile respective.
 Deoarece activitatea necesară retragerii frauduloase de numerar de la bancomate,cu ajutorul cărților de credit falsificate,precum și cea legată de obținerea de vize pentru USA,iar ulterior,cea legată de acordarea unor împrumuturi din banii obținuți din „activitatea „ desfășurată, le ocupa o M parte de timp,pentru efectuarea treburilor gospodărești în apartamentul de pe (...) (...) din B,unde inculpații S. și N. locuiau efectiv și inculpatul V. stătea o M parte din timpul său (de multe ori și peste noapte),prin intermediul inculpatului V. M. E. a fost „angajat”  învinuitul S. H.-E..Acesta ,în schimbul unei sume de 400 lei pe lună (4.000.000 lei vechi),făcea curățenie,gătea,spăla,făcea aprovizionarea,efectua plățile la întreținere,pentru energia electrică și gaz,fără ca acesta să fie implicat în efectuarea activităților specifice în care se „specializaseră” cei trei inculpați.
 în vederea obținerii de informații despre cărțile de credit,inculpatul S. D. a intrat în legătură,pe Internet,cu mai mulți tineri din D T-S.La recomandarea unui mai vechi colaborator al său,pe nume T. E.,inculpatul S. D. a intrat în legătură cu inculpatul E. D.-N.,acesta din urmă întrebându-l pe S. D. dacă nu-i poate da și lui de lucru ceva pentru a obține bani,deoarece văzuse că anterior,numitul B. D. T. din D T -S primise bani de la S. D..Inculpatul S. D. l-a invitat la B „să-l învețe să facă bani”,E. D.-N. acceptând invitația.Pentru a-și putea plăti drumul, inculpatul S. D. i-a trimis suma de 100 lei (1.000.000 lei vechi) prin mandat poștal ,expedierea efectuând-o efectiv inculpatul N. E.-P..
 Astfel,la data de 13 mai 2004 inculpatul E. D. N. s-a deplasat cu trenul pînă în C-N, unde s-a întâlnit cu inculpații S. D.,V. M.-E. și N. E. P.,toți deplasîndu-se cu autoturismul condus de inculpatul V. M. E. (...) Passat la B.După cazarea inculpatului E. în garsoniera de pe strada (...) (...) din B,deoarece în ziua următoare era ziua de naștere a inculpatului S. D.,toți au mers la un local pentru a sărbători evenimentul.


 Cu ocazia acestei petreceri inculpatul E. a adus la cunoștința celorlalți trei inculpați (S.,V. și N.) vârsta pe care o are,aceștia cunoscând,deci, împrejurarea că inculpatul E. era minor.


 Inculpatul S. D. i-a arătat inculpatului E. cum procedează pentru inscripționarea blank-urilor folosind dispozitivul N. 206 cuplat la calculator și apoi,cum atașează la fiecare card falsificat câte un bilețel prins cu agrafă pe care scria codul PIN al cardului,pregătindu-l pentru operațiunea de retragere de numerar.


După două zile inculpatul E. a fost mutat în apartamentul de pe (...) (...) și  inculpatul S. D. i-a explicat acestuia că pentru a obține informații despre cărțile de credit trebuie „să facă spam”,adică să trimită mesaje în numele societății de comerț electronic ebay către diferite adrese de e-mail a unor titulari din străinătate,mesaje pe care i le punea la dispoziție inculpatul S. D.,în urma unora dintre aceste mesaje reușindu-se să se intre în posesia datelor necesare pentru inscripționarea blank-urilor cu dispozitivul N..
Deși a înțeles că utilizarea cardurilor falsificate era pentru retragerea de numerar de la B.-uri,inculpatul E. D. nu i-a însoțit niciodată pe ceilalți inculpați în acest scop.


Inculpatul minor a stat în B până la începutul lunii iulie 2004,perioadă în care a desfășurat sporadic activități de obținere de informații despre cărțile de credit,informații pe care le-a pus la dispoziția inculpatului S. D. pentru inscripționarea blank-urilor.Pe parcursul șederii în B întreținerea inculpatului E. a fost asigurată de către S. D..La plecarea sa acesta a primit suma de 2.000.000 lei (vechi) de la inculpatul S. D.,ceea ce l-a nemulțumit,deoarece i-a văzut pe cei trei inculpați întorcându-se de la B.-uri cu mari sume de bani.
 In vederea obținerii de informații în legătură cu cărțile de credit deținute de titulari din străinătate -număr de card,codul PIN, c o d u l   d e siguranță,D. -necesare în vederea falsificării cardurilor bancare și utilizării acestora în scopul retragerii de numerar ,deoarece inculpații nu dețineau o pregătire avansată în culegerea de date de pe Internet,au recurs la ajutorul inculpatului E. D.-G.,inculpat cu care S. D. intrase în legătură în urma conversațiilor avute pe Internet și cu care vorbise și la telefon.In luna iunie 2004 inculpatul E. s-a deplasat în B,ocazie cu care i-a cunoscut pe cei trei inculpați.Impreună s-au deplasat la o cabană din stațiunea D.,pentru o zi,unde au purtat discuții despre o viitoare colaborare.


 După ce inculpatul E. D.-G. a plecat din B,aceasta a ținut legătura cu inculpatul S. D.,telefonic și pe Internet.In luna septembrie 2004 inculpatul S. D. i-a trimis cu două mandate poștale sumele de 64.000.000 și respectiv 45.000.000 lei (vechi),ca avans pentru colaborarea viitoare în domeniul obținerii de informații de pe Internet,necesare pentru falsificarea cardurilor bancare și retragerii ,cu ajutorul lor,a unor sume de bani.
 Cei doi s-au înțeles ca la începutul lunii octombrie inculpatul E. D.-G. să vină în B,însoțit de doi prieteni ai săi(inculpații N. N. și D. T.) pentru a-l ajuta în activitatea de obținere de informații despre cărțile de credit în scopul falsificării instrumentelor de plată electronice și efectuării de retrageri de numerar cu acestea.


 La solicitarea lui E. D. G.,inculpații N. N. și D. T. au fost de acord să se deplaseze toți trei la B,pentru obținerea unor informații de pe Internet pentru S. D.,activitate pentru care aceștia urmau să fie plătiți cu suma de 100 Euro pe săptămână.


 Cei trei au sosit în B la 2 octombrie 2004 și au fost așteptați la gară de către S. E.,pe care inculpatul E. îl cunoscuse cu ocazia primei deplasări în B,din luna iunie 2004 și au fost cazați în apartamentul de pe (...) (...) aparținând inculpatului S. D..In cursul aceleiași zile cei trei inculpați din B s-au cunoscut cu inculpații nou veniți(cei care nu se cunoscuseră încă).


 Inculpații S. D. și E. D. G. au stabilit că inculpații N. N. și D. T. urmau să lucreze pe câte unul din cele două calculatoare aflate în sufrageria apartamentului,cu sarcina extragerii link-urilor pe care apoi trebuiau să le transmită pe laptopul  inculpatului E. D. G.,plasat în camera mică a apartamentului,unde stătea efectiv și-și desfășura activitatea și inculpatul S. D..Inculpatul E. trebuia să transmită adresele de e-mail extrase de el cu programul special pe care-l avea pe laptopul inculpatului S. D.,care urma să valorifice informațiile primite în scopul obținerii de informații despre cărțile de credit,informații în baza cărora să inscripționeze blank-urile deținute și să le utilizeze în scopul retragerii frauduloase de numerar.


 In noaptea aceleiași zile,inculpații V. M. E. și N. E. P. au plecat la C,cu autoturismul Audi A6 condus de către inculpatul V.,pentru aprovizionarea cu blank-uri,suporturi absolut necesare pentru desfășurarea „activității” de către inculpați,inculpatul S. D. fiind cel care a identificat o astfel de sursă,în urma convorbirii avute pe Internet.Acest furnizor de blank-uri a rămas neidentificat în cursul urmăririi penale.


 Inculpații au lucrat în modalitatea arătată până la sfârșitul lunii octombrie-începutul lunii noiembrie 2004,modul de lucru și sarcinile fiecărui inculpat fiind precis stabilite. M. astfel,inculpații N. și D. reușeau să extragă un număr de aproximativ 10.000 link-uri pe zi,acestea fiind prelucrate ulterior de către inculpatul E..In această perioadă activitatea grupului infracțional s-a finalizat cu numeroase extrageri frauduloase de numerar de la B.-uri amplasate în orașele B,R și D.Intr-o primă fază la aceste retrageri de numerar din bancomate au participat doar inculpații S. D. și N. E.-P.,ca fiind cei ce efectiv procedau la retragerea sumelor de bani și inculpatul V. M. E. ,ca fiind cel ce asigura transportul celorlalți doi la și de la B.-urile de unde se făceau retragerile,cu autoturismul acestuia,Audi A6.


 In această modalitate cei trei inculpați au acționat de mai multe ori pe raza orașelor B,R și Tîrgu -M.


 In ultima parte a lunii octombrie 2004 au fost cooptați la această activitate și inculpații E.,N. și D..


 In noaptea de 26/27.10.2004,deoarece inculpatul V. M. E. era plecat din oraș,la cererea lui S. D. și E. D.-G.,inculpatul N. N.(care poseda permis de conducere) a fost de acord să-i transporte cu autoturismul (...) Passat proprietatea lui V.,pe S. D. și N. E. P. la R,județul M,în scopul efectuării operațiunilor de retragere de numerar de la B.-urile aparținând Băncii S. cu instrumente de plată electronice falsificate de inculpatul S. D..Cu autoturismul sus-menționat condus de inculpatul N. N. s-au deplasat la R inculpații S. D.,N. E. P.,E. D. G. și D. T..Autoturismul a fost oprit la o distanță de 100.200 metri distanță față de B.-ul aparținînd Băncii S..Din autoturism au coborît inculpații S. și N. care s-au deplasat fiecare la câte un bancomat și au efectuat operațiuni de retragere de numerar cu carduri falsificate și inculpatul E. D.,care l-a însoțit pe inculpatul S. pînă în apropierea bancomatului de la care acesta a făcut retragerile de numerar.Inculpații N. și D. i-au așteptat pe ceilalți în autoturism.


 După două zile,deoarece inculpatul V. lipsea în continuare,tot la rugămintea inculpaților E. și respectiv S. D.,inculpatul N. N. a acceptat să-i transporte cu același autoturism  pe inculpați în orașul D.Cu autoturismul condus de inculpatul N. au plecat inculpații S. D.,N. E. P.,N. N. și E. D. G..In timp ce N. N. i-a așteptat în autoturism la aproximativ 50 metri distanță de un B. aparținînd  Băncii S.,inculpatul N. E. a mers la un bancomat ,iar inculpații S. D. și E. D.-G. s-au deplasat la un bancomat aparținând Băncii S. de unde S. D. a efectuat operațiuni de retragere cu carduri falsificate,în timp ce inculpatul E. D. îi asigura paza.Activitatea  desfășurată în D a fost înregistrată video de către serviciul de securitate al băncii.


 Potrivit expertizei efectuate în cauză,cu cardurile falsificate s-au efectuat în noaptea de 26/27 octombrie 2004 ,retrageri în cuantum de 70.200.000 lei (vechi) și în municipiul D în cuantum de 81.000.000 lei (vechi).


 La începutul lunii noiembrie 2004 inculpatul N. N. a plecat la domiciliul său,în A,în jurul datei de 4 noiembrie 2004 a avut loc plecarea inculpatului D. T. și la 12 noiembrie 2004 a părăsit municipiul B și inculpatul E. D. G..


 Inculpatul S. D. a plătit prin intermediul inculpatului E. D. G. suma de câte 45o Euro pentru fiecare din cei trei inculpați,pentru munca desfășurată în B.


 După plecarea inculpaților veniți din sudul țării,cei trei inculpați din B au continuat retragerile de numerar cu carduri bancare falsificate,operând atât în B,cât și pe raza județului M,în orașele R și Tîrgu M,asupra unor bancomate aparținând Băncilor S. și J. U.,deplasările continuând să se facă cu autoturismul  Audi A6 condus de inculpatul V. M. E..


 Banii obținuți din retragerile frauduloase,rămași după plata cheltuielilor necesare întreținerii și a celorlalte cheltuieli necesare desfășurării infracționale,erau schimbați în valută ,se predau inculpatului V. M. E. care ,la rândul său îi depunea în caseta de valori pe care o deținea cu chirie la B.C.R. B.O parte din aceștia au fost folosiți și în scopul acordării de împrumuturi în valută cu dobânda inclusă în contract mai multor persoane,atât de pe raza județului B-N,cît și de pe raza altor județe.


 La data de 19 noiembrie 2004 inculpații S. D. și N. E. P. au fost surprinși de organele de poliție la un bancomat BRD din municipiul B în timp ce efectuau operațiuni financiare în mod fraudulos,având asupra lor mai multe blank-uri cu codurile Pin atașate și sume de bani.


 In urma percheziției domiciliare efectuate la apartamentul din B,(...) (...) ,s-au găsit laptopul aparținând inculpatului S. D.,la care era cuplat dispozitivul N. 206,calculatoarele din sufragerie,mai multe blank-uri,precum și sume de bani : 4.400 Euro în haina lui V. E.,sumele de 3.600.000 lei,29.000.000 lei și 2.900.000 lei,chitanțe de retrageri a unor sume de bani de la B.-uri aparținând  Băncilor S.,J. U. și Transilvania.


 La controlul efectuat asupra casetei de valori de la BCR Sucursala B aparținând inculpatului V. M. E. s-au găsit sumele de 174.400 Euro și 50.000 USD.


 Fapta inculpatului V. M. E.,comisă în baza aceleiași rezoluții infracționale, de a le fi cerut numiților V. B. E.,N. J. E. și E. G. G. să completeze și să semneze actele reținute anterior,respectiv extrase de cont și dispoziții de plată externă,cu toate că știa că acestea sunt acte fictive și urmează a fi utilizate la Ambasada USA în vederea obținerii  vizelor de intrare în această țară,întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată,comisă în formă continuată, prev.de art.25 Cod penal,rap.la art.290 al.1 Cod penal ,cu aplic.art.art.41 al.2 Cod penal.De asemenea,fapta inculpatului ,comisă în baza aceleiași rezoluții infracționale,de a le fi cerut numiților S. D.,V. B.-E.,T. N.,E. T. și D. E. să semneze actele autentice fictive ce s-au reținut anterior,în calitate de vânzători,cumpărători sau locatari,întrunește elementele constitutive ale  infracțiunii de instigare la fals în înscrisuri oficiale ,comisă în formă continuată, prev.de art.25 Cod penal,rap.la art.288 al.1 Cod penal,cu aplic.art.41 al.2 Cod penal. Fapta aceluiași inculpat, săvârșită în baza aceleiași rezoluții infracționale, de a fi semnat în fals mai multe contracte autentice fictive(contractele cu nr.4275/2001, 2194/2003, 2017/2004,  2725/2001, 592/2002 și 3194/2004), fie în calitate de vânzător, fie de locatar, fie  în numele unor notari publici și conducători de carte funciară,întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de fals în înscrisuri oficiale,în formă continuată, prev.de art.288 al.1 Cod penal, cu aplic.art.41 al.2 Cod penal. Faptele aceluiași inculpat de a fi pus la dispoziția numiților E. G. G.,E. P.,T. N., T. E., N. J. E., D. E. și E. T., repetat, înscrisuri cu privire la care știa că sunt false (contracte autentice,bilete de ieșire din spital, dispoziții de plată externă,extrase de cont)și de a fi transportat unele din persoanele sus arătate cu autoturismul proprietate personală la Ambasada USA,pentru a folosi aceste acte false în scopul producerii de consecințe juridice,întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la uz de fals,săvârșită în formă continuată, prev.de art.26 Cod penal,rap.la art.291 Cod penal,cu aplic.art.41 al.2 Cod penal.Fapta aceluiași inculpat de a fi dat declarația autentificată sub nr.6575/3.11.2003 de către notarul public E. E.  B.,prin care acesta arăta,nereal,că i s-a achitat integral împrumutul în cuantum de 2350 USD și 2000 Euro acordat soților T. E. și B.,declarație dată în scopul radierii ipotecii înscrise cu privire la  imobilul proprietatea soților T. și în vederea perfectării unui nou contract de împrumut între inculpatul S. D. și aceștia,întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de fals în declarații,prev.de art.292 Cod penal.


 Faptele inculpatului V. M. E. ,reținute anterior,de a se fi constituit,împreună cu inculpații S. D. și N. E. -P. ,într-un grup infracțional organizat,pentru comiterea unor infracțiuni,cu scopul final de a-și însuși sumele de bani obținute prin retrageri frauduloase cu instrumente de plată electronică falsificate,precum și acceptarea aderării la grupul infracțional astfel constituit a inculpatului minor E. D. N. ,întrunesc în drept elementele constitutive ale infracțiunii prev.de art.7 al.1 din Legea nr.39/2003,cu aplic.art.75 lit.c Cod penal și ale infracțiunii de complicitate la falsificarea de instrumente de plată electronică,prev.de art.26 Cod penal rap.la art.24 al.1 din Legea nr.365/2002,cu aplic.art.41 al.2 Cod penal.


 S-a apreciat că nu se impune reținerea incidenței și a prevederilor disp.art.24 al.2 din Legea nr.365/2002,ci doar a al.1 a art.24 din acest act normativ,deoarece prin faptele inculpatului,astfel cum au fost descrise anterior,s-a procedat la falsificarea unui instrument de plată electronică și nu s-au pus în circulație ori  s-au deținut în vederea punerii în circulație a instrumentelor de plată electronică falsificate, în acest sens procedându-se de către instanță la schimbarea încadrării juridice.


 Totodată, faptele inculpatului V. M. E. de a fi efectuat operațiuni financiare în mod fraudulos,respectiv de a proceda la retrageri de numerar prin utilizarea unui instrument de plată electronică,prin utilizarea neautorizată a datelor de identificare ,întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prev.de art.27 al.2 din Legea nr.365/2002,cu aplic.art.41 al.2 Cod penal,infracțiune la care în sarcina  inculpatului s-a reținut participația în stare de complicitate,prev.de art.26 Cod penal,deoarece nu s-a dovedit în cauză că acest inculpat a retras efectiv sume de bani cu instrumente de plată electronică falsificate,acesta doar a înlesnit și a ajutat(sprijinit) pe ceilalți doi inculpați,S. D. și N. E. P.,cei care au retras efectiv sumele de bani de la bancomate.Nu s-a reținut incidența prevederilor al.1 din art.27 din actul normativ menționat anterior,deoarece,în speță nu s-a procedat la retragerea de numerar prin utilizarea adevăratelor carduri (instrumente de plată electronică)deținute de către titularii acestora,ci prin utilizarea unor instrumente de plată contrafăcute, sens în care s-a procedat la schimbarea încadrării juridice cu privire la această infracțiune,prin înlăturarea al.1 a art.27 din Legea nr.365/2002.


 Instanța a constatat că infracțiunile deduse judecății,astfel cum s-au reținut mai sus,au fost săvârșite în forma concursului real,prev.de art.33 lit.a Cod penal.


 Faptele inculpatului S. D. de a-i fi ajutat, alături de inculpatul V. M.-E.,în mai multe rânduri pe numiții E. G.-G.,E. P. și D. E. să comită infracțiunea de uz de fals,explicându-le ce să spună la interviul la Ambasada USA despre simptomele bolii de care pretindeau că suferă și ajutându-i să completeze formularul  de cerere pentru vize temporare pe D. E. și pentru minora E. D. B.,întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la uz de fals,prev.de art.26 Cod penal,rap.,la art.291 Cod penal,cu aplic.art.41 al.2 Cod penal.


 Fapta aceluiași inculpat de a fi semnat în fals ,în numele cumpărătorului B. E. ,contractul fictiv de vânzare-cumpărare nr.3194/2004,de a fi completat și semnat invitația adresată de T. D.S. numiților E. N.-S. și O. -M. pentru  plecare în USA,întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de fals material în înscrisuri oficiale,săvârșită în formă continuată,prev.de art.288 al.1 Cod penal,cu aplic.art.41 al.2 Cod penal.


 De asemenea,fapta inculpatului S. D. de a declara la 3 noiembrie 2004,în fața notarului public,că i-a împrumutat pe soții T. E. și B. cu suma de 15.500 USD,prin aceasta determinându-l pe notar să insereze declarația falsă în cuprinsul unui contract autentic de împrumut,urmată de declarația în fața aceluiași notar public  din 14.11.2003,autentificată sub nr.6848/2003 în sensul că i-a fost restituită în întregime suma de 15.500 USD  de către soții T. E. și B.,declarație făcută în scopul radierii ipotecii instituite în baza contractului de împrumut nr.6576/3.11.2003,cu toate că în realitate nu primise nici o sumă de bani,precum și de declarația falsă dată la 14.11.2003, dată în fața notarului public,că a cumpărat apartamentul soților T. cu suma de 680.000.000 lei, determinîndu-l pe notar să încheie contractul autentic de vânzare-cumpărare nr.6849/14.11.2003, constituie infracțiunea de fals în declarații,săvârșită în formă continuată,prev.de art.292 Cod penal,cu aplic.art.41 al.2 Cod penal.


 Faptele inculpatului S. D. de a se fi asociat și constituit împreună cu inculpații V. M.-E. și N. E. P. un grup infracțional organizat în vederea săvârșirii de infracțiuni grave,de a falsifica și deține instrumente de plată electronice (carduri bancare),de a efectua retrageri de numerar de la bancomate cu instrumentele falsificate și de a-și însuși banii obținuți,precum și acceptarea aderării la acest grup infracțional a inculpatului minor E. D. N. ,întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor prev.de art.7 al.1 din Legea nr.39/2003,cu aplic.art.75 lit.c Cod penal și art.24 alin.1 din Legea nr.365/2002,cu aplic.art.41 al.2 Cod penal (săvârșirea în formă continuată a celei din urmă infracțiuni).Pentru aceleași considerente ca și în cazul inculpatului V. M. E. s-a apreciat că nu se impune și reținerea disp.art.24 al.2 din Legea nr.365/2002,procedându-se,la fel,la schimbarea încadrării juridice  a faptelor reținute în sarcina inculpatului S. D.,în acest sens ,deoarece nu s-a procedat la punerea în circulație sau la deținerea în vederea punerii în circulație a instrumentelor de plată electronică falsificate.


 Fapta inculpatului S. D. de a deține dispozitivul N. 206 cu scopul de a-l folosi la falsificarea instrumentelor de plată electronică întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică,prev.de art.25 din Legea nr.365/2002.
 Faptele aceluiași inculpat de a fi efectuat operațiuni financiare în mod fraudulos,respectiv de a proceda la retrageri de numerar prin utilizarea unor instrumente de plată electronică,în modalitatea utilizării neautorizate a datelor de identificare,întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prev.de art.27 al.2 din Legea nr.365/2002,săvârșită în formă continuată, potrivit art.41 al.2 Cod penal. Pentru aceleași considerente, nu s-a reținut incidența art.27 al.1 din Legea nr.365/2002, deoarece, în speță,retragerile de numerar s-au efectuat prin utilizarea unor instrumente de plată contrafăcute(și nu a instrumentelor reale de plată).


 Instanța a constatat că toate infracțiunile reținute în sarcina inculpatului S. D. au fost săvârșite în forma concursului real,prev.de art.33 lit.a Cod penal.
 Faptele inculpatului N. E. P.,astfel cum au fost descrise mai sus,de a fi constituit,împreună cu inculpații S. D. și V. M. E. un grup infracțional organizat în scopul efectuării de operațiuni de retragere de numerar cu ajutorul unor instrumente de plată electronică (carduri) falsificate și însușirii sumelor retrase și de a accepta să adere la acest grup infracțional și inculpatul minor E. D. N.,întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii prev.de art.7 al.1 din Legea nr.39/2003,cu aplic.art.75 lit.c Cod penal și ale infracțiunii de complicitate la falsificarea de instrumente de plată electronică prev.de art.26 Cod penal,rap.la art.24 al.1 din Legea nr.365/2002,cu aplic.art.41 al.2 Cod penal.


 Pentru aceleași considerente ca și cele arătate anterior s-a procedat la schimbarea încadrării juridice în ce privește infracțiunile reținute în sarcina inculpatului N. E. P. din infracțiunea prev.de art.24 al.2 din Legea nr.365/2002,cu aplic.art.41 al.2 Cod penal,în infracțiunea prev.de art.26 Cod penal rap.la art.24 alin.1 din Legea nr.365/2002,cu aplic.art.41 al.2 Cod penal.


 Faptele aceluiași inculpat de a fi efectuat operațiuni financiare în mod fraudulos, respectiv de a proceda la retrageri de numerar prin utilizarea unor instrumente de plată electronică,în modalitatea utilizării neautorizate a datelor de identificare,întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prev.de art.27 al.2 din Legea nr.365/2002,cu aplic.art.41 al.2 Cod penal.Pentru aceleași considerente cu cele invocate și la ceilalți inculpați nu s-a reținut incidența și a prevederilor art.27 al.1 din Legea nr.365/2002,procedându-se la schimbarea încadrării juridice a infracțiunilor reținute în sarcina acestui inculpat.


 Instanța a constatat că infracțiunile deduse judecății,reținute în sarcina inculpatului N. E. P.  s-au săvârșit în forma concursului real,prev.de art.33 lit.a Cod penal.


 Faptele inculpaților E. D. G.,D. T. și N. N. de a fi aderat la grupul infracțional organizat format de inculpații V.,S. și N.,prin acceptarea sprijinirii (ajutării)inculpatului S. D. la falsificarea de instrumente de plată electronică,prin furnizarea de informații privind titularii unor adrese de e-mail și furnizarea unor date care au permis inculpatului S. D. să procedeze la falsificarea blank-urilor cu ajutorul dispozitivului N. 206,constituie infracțiunile de aderare la un grup infracțional organizat și complicitate la falsificarea de instrumente de plată electronică,prev.de art.7 al.1 din Legea nr.39/2003 și art.26 Cod penal rap.la art.24 alin.1 din Legea nr.365/2002,cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal.
 Pentru aceleași considerente ca și cele arătate anterior, nu s-a reținut incidența și a disp.art.24 al.2 din Legea nr.365/2002.


 Faptele acelorași inculpați de a participa, în calitate de complici și la operațiunile de retragere de numerar(operațiuni financiare în mod fraudulos), împreună cu ceilalți trei inculpați,întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prev.de art.26 Cod penal,rap.la art. 27 alin.2 din Legea nr.365/2002,cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal.


 Pentru aceleași considerente arătate anterior, nu s-a reținut incidența și a disp.art.27 al.1 din Legea nr.365/2002.


 Faptele inculpatului E. D. N. de a sprijini grupul infracțional organizat,format de inculpații V. M. E.,S. D. și N. E. P.,în sensul ajutării inculpatului S. D. la falsificarea instrumentelor de plată electronică,prin furnizarea unor informații despre cardurile deținute de titulari din afara țării,în vederea retragerii de numerar și însușirii sumelor retrase,întrunesc în drept  elementele constitutive ale infracțiunilor de sprijinire a unui grup infracțional organizat,prev.de art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003 și complicitate la falsificarea de instrumente de plată electronică,prev.de art.26 Cod penal,rap.la art.24 al.1  din Legea nr.365/2002 ,cu aplic.art.41 al.2 Cod penal,ambele cu aplic.art.99 și urm.Cod penal,deoarece la data săvârșirii faptelor acesta era minor.


 Ca și în cazurile anterioare,nu s-a reținut incidența disp.art.24 al.2 din Legea nr.365/2002,deoarece nu a avut loc o punere în circulație a instrumentelor de plată electronică falsificate sau o deținere  a acestora în vederea punerii în circulație.


 S-a constatat că infracțiunile deduse judecății,săvârșite de către inculpatul E. D. N. au fost comise în forma concursului real,prev.de art.33 lit.a Cod penal.
 Cu privire la faptele deduse judecății,inculpatul V. M. E. a avut o atitudine oarecum constantă pe parcursul urmăririi penale și a cercetării judecătorești,în sensul nerecunoașterii săvârșirii infracțiunilor de a se fi constituit,împreună cu inculpații N. E. P. și S. D. într-un grup infracțional organizat,de  a fi avut vreo contribuție la săvârșirea infracțiunii de falsificare de instrumente de plată electronică și la comiterea infracțiunii de complicitate la efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos,recunoscând,în M parte, comiterea celorlalte infracțiuni : fals material în înscrisuri oficiale,instigare la fals material în înscrisuri oficiale,instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată,complicitate la uz de fals,fals în declarații.


 Si inculpații S. și N. au declarat,în ce privește participarea inculpatului V. la activitatea lor,că acesta nu ar fi avut nici o contribuție cu privire la falsificarea blank-urilor,retragerile de numerar în mod fraudulos ,păstrarea banilor rezultați din retrageri(după transformarea lor în valută) în caseta de valori ce-i aparținea,afirmând că rolul acestui inculpat a constat doar în transportul celorlalți doi inculpați ,cu autoturismele care-i aparțineau,la solicitarea acestora, la și de la bancomatele din B și din afara localității,precum și la casele de schimb valutar, fără să știe ce fel de activitate desfășoară aceștia .Un argument în susținerea acestei afirmații,adus de toți cei trei inculpați a fost împrejurarea că inculpatul V. nu știa să lucreze pe calculator.
 Probele administrate cu prisosință,atât în faza de urmărire penală,cât și a cercetării judecătorești,fac dovada contribuției efective și substanțiale a acestuia la săvârșirea tuturor infracțiunilor ce i s-au reținut în sarcină.
 Instanța a apreciat că din coroborarea întregii probațiuni administrate rezultă,cu certitudine,săvârșirea de către inculpatul V. M. E. a infracțiunilor reținute în sarcină.Este vorba,în primul rând, de declarațiile martorului S. E. H.,persoană care se ocupa de menajul apartamentului din (...) (...) și care a evidențiat rolul fiecărui inculpat în cadrul grupului infracțional creat,declarând că între cei trei inculpați se purtau discuții cu privire la perfecționarea activității de confecționare de carduri false,la zonele în care urmau să acționeze,la activitatea de acordare de împrumuturi din banii obținuți fraudulos și obținerea de vize,transportul fiind asigurat aproape întotdeauna de inculpatul V. M. E.(cei trei plecau de la apartament împreună pentru a retrage bani de la bancomate și se întorceau împreună).Tot acest martor a menționat că sumele retrase de la bancomate prin utilizarea de carduri false erau de aproximativ 10-15 milioane lei (vechi) pe zi(aproximativ 300.000.000 lei vechi pe lună) și că din discuțiile inculpaților a dedus că păgubiții erau doar cetățeni americani.


 Totodată,inculpatul E. D. G. a declarat că,după o perioadă de aproximativ 2 săptămâni de stat în B a înțeles care era activitatea  desfășurată de inculpați și că l-a văzut pe inculpatul S. D. cum îi înmâna inculpatului V. fișicuri de 500 și 100.000 lei,legate cu elastic,de unde a dedus că acesta se ocupa cu păstrarea și depozitarea banilor.De asemenea,același martor a evidențiat împrejurarea că pe parcursul șederii sale la B l-a văzut pe inculpatul S. D. în mai multe rânduri dându-i bani inculpatului N. E. P. și un bilet cu numele persoanei căreia trebuia acesta să trimită banii,martorul a dedus că banii erau ca plată pentru informațiile primite despre carduri(împrejurare pe care o cunoștea pentru că el însuși s-a ocupat de furnizarea de astfel de informații inculpatului S. D. și fusese plătit prin mandat poștal).Pe de altă parte,s-a declarat că sumele trimise persoanelor ce furnizau informații despre carduri,de natură a favoriza cunoașterea datelor necesare falsificării(inscripționării) ulterioare a blank-urilor deținute,erau sume considerabile(până la 15.000.000 lei vechi),de unde se poate trage concluzia că și sumele retrase din bancomate cu cardurile falsificate erau considerabile.
 Inculpatul N. N. a declarat că a realizat la ce era folosită munca lor,dar a acceptat să desfășoare activitatea pentru care venise în B,alături de inculpații E. și D.,deoarece avea nevoie de bani.Din declarația acestuia rezultă,în mod clar,modalitatea de operare a celor trei inculpați din B,modul în care se făcea deplasarea la bancomate și în care se întorceau inculpații la apartamentul din (...) (...).Acesta a evidențiat ce fel de discuții se purtau între inculpații S. și V.,acestea fiind de natură a concluziona nu numai că inculpatul V. știa ,cu certitudine, cu ce se ocupau inculpații S. și N.,dar și aportul său substanțial la reușita activității lor(transportul la și de la bancomate,păstrarea banilor).Un alt aspect important evidențiat de declarația inculpatului este faptul că inculpatul V. ,în urma unei discuții avute cu inculpatul S.,a plecat la C pentru aprovizionarea cu blank-uri(împrejurare care face,încă o dată ,dovada că inculpatul V. nu era deloc străin de activitatea ce se desfășura).


 Si declarația dată de inculpatul D. T.,înb cursul urmăririi penale, este în concordanță cu declarațiile celorlalți inculpați(N. și E.), alături de care acesta a venit în B pentru a-l ajuta pe S. D. în „munca” sa.


 Inculpatul E. D. N. a declarat că,înainte de a pleca la B stia că numiții B. și T. îi trimiteau lui N. (S. D.) mesaje pe adresa lui de e-mail conținând date despre cărți de credit din străinătate și că aceștia erau plătiți pentru munca depusă. De altfel,acesta a declarat că a venit în B la chemarea inculpatului S. D. ”să-i arate cum se fac banii”.Acesta a arătat,detaliat,în ce consta „munca” făcută de inculpatul S.,despre care îl informase chiar acesta,modalitatea de lucru concretă a celor trei inculpați-unde plecau,cât stăteau,împrejurarea că se întorceau cu sume mari de bani,el nefiind plătit deoarece obținea puține informații care „erau bune”.Despre sumele pe care cei trei inculpați le retrăgeau de la bancomate și faptul că erau substanțiale a fost informat chiar de către inculpatul S. D.,pentru a-i spori interesul pentru aportul său la activitatea grupului. Inculpatul a mai declarat că l-a auzit pe D. conversând pe N. că a scos bani și și-a luat 4 apartamente,mașină și că are în bancă 1 miliard și J de lei,că mașina a luat-o pe din două cu un prieten(probabil inculpatul V.).De altfel,inculpatul E. a declarat că,anterior plecării sale din B,cei trei inculpați s-au întors de la bancomate cu o sumă M de bani-aproximativ 100 milioane vechi și că numiții B. și T. au continuat să-i transmită date despre cărțile de credit lui D. și după plecarea sa din B.Despre rolul fiecărui inculpat în gruparea infracțională,inculpatul E. a aflat personal de la S. D.,care-i spusese că el este cel care scoate banii de pe carduri,V. M. E. este șoferul și N. E. P. trimitea banii furnizorilor de informații pe Internet despre cărțile de credit.Si inculpatul E. a continuat să furnizeze informații despre cărțile de credit inculpatului S. D. și ulterior,dovadă fiind chitanțele cu banii trimiși prin mandate poștale acestuia(inclusiv la 18.11.2004).
 Imprejurarea că, pe măsură ce banii erau retrași din bancomate erau depuși,după transformarea în valută,în caseta de valori de către V. M. E.,este confirmată și de faptul că,în perioada 15.03.2004-18.11.2004 inculpatul V. M. E. a vizitat caseta de valori de 51 de ori(f.240),din actele de la dosar nerezultând că sumele de bani aflate în casetă,ar fi putut fi rezultatul altei activități desfășurate de vreunul din inculpați.


 De altfel,cu ocazia percheziției domiciliare în imobilul de pe str.(...) și în cel de pe str.(...) (...) din B(unde locuia în chirie inculpatul V. M. E.) s-au găsit acte și chitanțe care-i incriminează pe inculpați și fac,cu prisosință,dovada comiterii de către aceștia a faptelor reținute în sarcina lor.


 Toți cei trei inculpați au negat că ar fi comis infracțiunea de constituire de grup infracțional organizat în vederea săvârșirii de infracțiuni,însă modul de organizare în interiorul grupului,activitatea febrilă desfășurată de cei trei inculpați,soldată cu retrageri numeroase de bani,perioada de timp în care aceștia și-au desfășurat  „munca”,fac dovada că ei aveau o organizare strictă și eficientă în cadrul grupului,cu sarcini bine stabilite,iar obținerea veniturilor din comiterea de infracțiuni de tipul celor comise era un mod de viață pentru ei.De altfel,activitatea pe care o desfășurau era complexă,de durată,ocupându-le o M parte din timp,astfel că ei nu mai aveau timp,fizic, să se ocupe și de alte activități(nici măcar gospodărești).


 Faptul că sumele retrase erau consistente este dovedită și de împrejurarea că inculpații (V. și S.) au început să împrumute sume mari de bani,cu inscripționare de ipotecă,să achiziționeze imobile,etc.Astfel,în perioada vizată de prezentul dosar,s-au împrumutat sume de 9.000 Euro la 13.10.2004,de 28.000 USD la 12 iulie 2004,de 5.000 USD la 16 august 2004,de 32.000 Euro la 28 septembrie 2004,de 2.000 F. la 27 septembrie 2004,de 13.600 Euro la 1 octombrie 2004(f.212-218).


 Prin prisma acestor împrejurări,nu poate fi credibilă nici susținerea inculpatului S. D. în sensul că achiziționarea apartamentului din (...) (...) s-a făcut cu un împrumut dat de o rudă a sa,U. T. ,de 23.000 USD(fără întocmirea unui înscris în acest sens!). In instanță,f.52 vol.III,martorul a declarat că suma împrumutată a fost de 18.000 USD,acordată în două tranșe-de 6.000 USD și 12.000 de USD.De altfel, inculpatul S. se contrazice în susțineri,afirmând că întreținerea sa a fost făcută de părinții săi sau de el însuși,din activitatea desfășurată pe calculator,dar cu toate acestea,trimite mari sume de bani cu mandate,acordă împrumuturi cu inscripționare de ipotecă,inclusiv inculpatului V. ,potrivit declarațiilor sale,plătește un om să-i facă menajul,în toată această perioadă de timp el nefiind angajat nicăieri,fiind student.De reținut că în declarațiile date inițial în cursul urmăririi penale,acesta nu a indicat cu exactitate  persoana care i-ar fi împrumutat banii pentru achiziționarea apartamentului în care era,practic,sediul activității infracționale pe care el și prietenii săi o desfășurau.


 In urma percheziției informatice efectuate în calculatorul deținut de inculpatul S. D. s-a concluzionat că, cu numerele de card găsite în calculatorul inculpatului s-au efectuat retrageri în numerar în perioada 1 mai 2004-19 noiembrie 2004 de circa 9.796.000.000 lei vechi.


 Chiar inculpații au declarat inconstant cu privire la sumele de bani retrase cu cardurile falsificate-inițial 300-400 milioane lei vechi,apoi.500 milioane lei vechi,apoi 600 milioane lei vechi,cu fiecare declarație crescând cuantumul sumei pretins retrase.


 Cu titlu de exemplu,edificator cu privire la latura civilă,respectiv cuantumul sumelor de bani ce s-au retras de către inculpați de la bancomate cu ajutorul cardurilor falsificate și sinceritatea inculpaților cu privire la acest aspect,amintim că în urma percheziției imobiliare ce s-a efectuat de către organele de urmărire penală în imobilul din B,(...) (...),pe lângă sumele importante de bani ce s-au găsit asupra inculpaților(4.450 Euro și 4.148 lei),blank-urile și chitanțele care evidențiau plata furnizorilor de informații necesare pentru falsificarea cărților de credit,s-au găsit și chitanțe care evidențiază retragerile făcute de inculpați la 15.11.2004-3.940 lei noi,la 16.11.2004-3.530 lei noi,de la bancomate aparținînd S. R județul M și la 18.11.2004-2.000 lei noi de la bancomate aparținând S. Bank B(în total 9.470 lei noi).Totodată,s-au găsit chitanțe evidențiind retrageri în numerar de la Banca U. B (B. 95 și B. 55) pentru suma totală de 13.360 lei noi (3.180 lei și respectiv 10.180 lei),cu mențiunea că aceste retrageri(din B) și aceste sume nu fac obiectul prezentei judecăți.


 Imprejurarea că toți inculpații și-au modificat declarațiile date pe parcursul cercetării judecătorești nu le este favorabilă acestora,apreciindu-se că această modalitate de comportament a fost adoptată din dorința de a se disculpa,declarațiile de nerecunoaștere sau negare a unora din faptele lor fiind în contradicție cu probele din dosar.Prin prisma probațiunii administrate în cauză,nu poate fi reținută nici susținerea că toți banii retrași din bancomate de către inculpați s-ar fi cheltuit pe distracții și întreținere,însăși existența casetei de valori și a sumelor de bani găsite în aceasta infirmă susținerile inculpaților.


 Potrivit concluziilor expertizei contabile efectuate în cauză,cu numerele de carduri ce s-au găsit în calculatorul inculpatului S. D. s-au realizat retrageri de bani de la B.-urile aparținând  Băncii Comerciale „J. U.” B,Băncii  „Transilvania” S.A. C-N,S. Bank B,BRD-SA B de pe raza localităților B,R,D și Tîrgu-M,în mod repetat,în cuantum total de 11.134.900.000 lei vechi,din contul unor cetățeni americani.


 Susținerea inculpaților E.,D. și N. în sensul că nu au comis infracțiunile ce li se rețin în sarcină,deoarece nu au avut cunoștință la ce foloseau informațiile pe care le obțineau ,este contrazisă nu doar de cele declarate de aceiași inculpați anterior și de declarațiile date de martorul S. E. H. cu privire la activitatea desfășurată de aceștia ,dar și de împrejurarea că prin sentința penală nr.67 pronunțată de  T r i b u n a l u l   A r g e ș la 16 februarie 2006 în dos.P.Nr.2598/P/2005 aceștia au fost cercetați și condamnați (E. și D.) la pedepse rezultante de 3 ani închisoare pentru comiterea unor infracțiuni de același gen cu cele deduse judecății în acest dosar.Pe de altă parte,acești inculpați,în perioada ultimei părți a șederii acestora în B au făcut deplasări,împreună cu ceilalți inculpați,la bancomate,în vederea retragerii de sume cu cardurile falsificate,aspect dovedit atât prin declarațiile celorlalți inculpați ce au participat la deplasări ,cât și prin înregistrarea video ce s-a făcut cu ocazia unei astfel de deplasări,de sistemul de supraveghere a băncii.
 

De asemenea,însuși inculpatul S. D. a declarat,în legătură cu colaborarea sa cu cei din D T S că a intrat în legătură cu aceștia pe Internet pentru obținerea de numere de carduri și coduri Pin,că aceștia știau că el deține aparat N. 206 și că după falsificare,mergea la bancomate și extrăgea sume de bani,dar acestora le convenea,deoarece nu riscau nimic și le revenea și lor un procent din ce încasa el la bancomat(procent negociat).De altfel,în vederea viitoarei colaborări în domeniul obținerii de informații de pe Internet , utilizării acestora în vederea falsificării cardurilor bancare și retragerilor de bani,inculpatul S. D. i-a trimis inculpatului E. un avans consistent,cu două mandate poștale ,în cuantum total de 105.000.000 lei vechi(sumă care reprezintă practic J din suma pe care inculpatul a afirmat că a retras-o,în total, de la bancomate !).


 In ce privește infracțiunile reținute în sarcina inculpaților S. și V. cu privire la comiterea infracțiunilor de fals în declarații,prev.de art.292 Cod penal,referitor la împrumutul acordat soților T. și respectiv cumpărarea apartamentului aparținând acestora de către inculpatul S.,ambii inculpați au susținut că nu au comis această infracțiune și că în mod real li s-au restituit sumele acordate cu titlu de împrumut soților T. și în mod real s-ar fi achitat suma de bani reprezentând prețul apartamentului.Starea de fapt reținută mai sus de către instanță cu privire la modalitatea în care s-a ajuns să se încheie contractele de împrumut cu inscripționarea ipotecii, contractul de vânzare-cumpărare între S. D. și soții T. este dovedită cu declarațiile date în cursul urmăririi penale de către T. B., T. P. E., T. J., T. B.-M.(în dos.273/P/2004,vol.III,f.145-173) ,precum și în cursul judecății de către T. B.(f.256 și urm.),T. P. E. (f.305),T. B. M.(f.318) și T. J.(f.321) și de coala evolutivă de carte funciară referitoare la imobilul obiect al împrumuturilor și vânzării -cumpărării.Se reține prin prisma probelor administrate că în mod nereal, inculpatul V. M. E.(la acea dată S.) a declarat în fața notarului public că i s-ar fi restituit împrumutul acordat soților T.,doar pentru a se putea încheia contractul de împrumut cu înscriere de ipotecă dintre S. D. și soții T.,cu privire la suma de 15.500 USD,sumă pe care inculpatul S. D. nu a achitat-o soților T.,ca de altfel, nici inculpatului V. M. E.(pentru acoperirea primului împrumut și a diferenței de 10.000 USD,plată pentru obținerea vizei de intrare în USD).Pentru a se putea perfecta contractul de vânzare cumpărare dintre soții T. și S. D.,în mod nereal inculpatul S. D. a declarat că i s-a plătit suma de bani împrumutată,de 15.500 USD ,tot nereal declarându-se și că s-ar fi plătit prețul apartamentului cumpărat de 680.000.000 lei vechi,preț care nu s-a achitat vânzătorilor. Un argument în sensul celor de mai sus îl constituie și faptul că predarea apartamentului către prezumtivul cumpărător s-a făcut abia în februarie 2004, dată până la care T. E. nu reușise să trimită din USA suma de 10.000 USD,prețul pentru viza obținută și datoria anterioară(reală)pe care o aveau față de inculpatul V. M. E..


 Apreciind că probele administrate în cauză fac pe deplin dovada săvârșirii de către inculpați a infracțiunilor ce li s-au reținut în sarcină, potrivit precizărilor instanței cu privire la încadrarea în drept a acestora(schimbarea încadrării juridice) ,s-a dispus condamnarea acestora,potrivit dispozitivului prezentei sentințe.


 In ce privește pedepsele aplicate inculpatului V. M. E. pentru fiecare din infracțiunile comise de acesta,la individualizarea lor s-au avut în vedere criteriile prev.de art.72 și 27 Cod penal,respectiv : limitele de pedeapsă prevăzute de lege pentru acestea,atitudinea inculpatului față de faptele sale,acesta recunoscând doar o parte din infracțiunile de fals și negând comiterea infracțiunii de fals în declarații,prev.de art.292 Cod penal, a infracțiunii de constituire de grup infracțional organizat și a infracțiunii de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos(prin instrumente de plată electronică falsificate),în forma complicității,pericolul social al faptelor,persoana  inculpatului,acesta neavând antecedente penale, contribuția (aportul) său la săvârșirea faptelor , persistența în timp în comiterea infracțiunilor pentru care s-a dispus condamnarea sa și consecințele faptelor sale.


 Constatându-se că infracțiunile pentru care s-a dispus condamnarea inculpatului au fost comise în forma concursului real,prev.de art.33 lit.a Cod penal,s-a făcut contopirea pedepselor aplicate inculpatului V. M. E. în pedeapsa cea mai grea,în temeiul disp.art.34 alin.1 lit.b și art.35 alin.3 Cod penal,acesta urmând să execute pedeapsa de 5 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art.64 lit.a,b Cod penal pentru o perioadă de 2 ani.


 In baza disp.art.88 Cod penal,s-a procedat la deducerea din pedeapsa rezultantă aplicată inculpatului a perioadei reținerii și arestului preventiv,începând cu 19 noiembrie 2004 și până la 7 februarie 2007.
 Raportat la pedeapsa aplicată inculpatului,s-a făcut aplic.disp.art.71 rap.la art.64 lit.a,b Cod penal,referitoare la pedeapsa accesorie.


 In ce privește inculpatul S. D.,la individualizarea pedepselor aplicate acestuia prin prezenta sentință pentru infracțiunile ce i s-au reținut în sarcină,s-au avut în vedere criteriile generale prevăzute de lege,respectiv de art.72 și 27 Cod penal și anume : limitele de pedeapsă pe care legea le prevede pentru acestea,pericolul social concret al infracțiunilor,persoana inculpatului care este infractor primar,atitudinea inculpatului față de faptele sale,recunoscând doar o parte din acestea și revenind pe parcursul cercetării judecătorești în M parte față de declarațiile date în cursul urmăririi,probabil pentru a putea beneficia de prevederile disp.art.9 alin.2 din Legea nr.39/2003 și art.18 din Legea nr.508/2004,cu privire la reducerea la J a limitelor pedepsei prevăzute de lege,persistența în comiterea faptelor reflectată în perioada relativ îndelungată de comitere a infracțiunilor, contribuția efectivă la faptele deduse judecății ,consecințele acestora și atitudinea inculpatului raportat la consecințele faptelor sale.


 Deoarece infracțiunile pentru care s-a dispus condamnarea inculpatului S. au fost săvârșite în forma concursului real,prev.de art.33 lit.a Cod penal,în baza disp.art.34 alin.1 lit.b Cod penal și art.35 al.3 Cod penal,s-a dispus contopirea pedepselor aplicate în pedeapsa cea mai grea,de 4 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art.64 lit.a,b Cod penal,pe o perioadă de 2 ani.


 In baza disp.art.88 Cod penal,s-a procedat la deducerea din pedeapsa rezultantă aplicată inculpatului a perioadei reținerii și arestării preventive,începând cu 19 noiembrie 2004 și până la 25 ianuarie 2007.
 S-a făcut aplicarea disp.art.71 rap.la art.64 lit.a,b Cod penal,referitoare la pedeapsa accesorie.


 Pentru individualizarea pedepselor aplicate inculpatului N. E. P. pentru infracțiunile săvârșite,s-au avut în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de lege,respectiv de art.72 și 27 Cod penal și anume : limitele de pedeapsă prevăzute de lege ,gradul de pericol social al infracțiunilor,atitudinea inculpatului cu privire la faptele sale și consecințele acestora,persistența în săvârșirea infracțiunilor deduse judecății,lipsa antecedentelor penale,aportul efectiv adus de inculpat la comiterea faptelor.
 Constatând că infracțiunile pentru care s-a dispus condamnarea inculpatului N. E. P. au fost săvârșite în forma concursului real,prev.de art.33 lit.a Cod penal,în temeiul disp.art.34 al.1 lit.b Cod penal și art.35 alin.3 Cod penal,s-a dispus contopirea pedepselor aplicate în pedeapsa cea mai grea,de 4 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art.64 lit.a,b Cod penal pentru o perioadă de 2 ani.


 In temeiul disp.art.88 Cod penal,s-a dispus deducerea din pedeapsa rezultantă aplicată inculpatului N. E. P. a perioadei reținerii și arestării preventive,respectiv de la 19 noiembrie 2004 și până la 7 februarie 2007.
 S-a făcut aplicarea disp.art.71 rap.la art.64 lit.a,b Cod penal referitoare la pedeapsa accesorie.


 La individualizarea pedepselor aplicate inculpatului E. D. G. s-au avut în vedere limitele de pedeapsă prevăzute de lege pentru faptele ce i s-au reținut în sarcină,gradul de pericol social al acestora,contribuția efectivă la săvârșirea lor,atitudinea inculpatului față de faptele sale și consecințele acestora, comportarea bună anterior săvârșirii faptelor ,reținând în favoarea sa circumstanța atenuantă prev.de art.74 lit.c Cod penal,respectiv atitudinea sinceră adoptată pe parcursul urmăririi penale  și al judecății.


 S-a reținut că prin sentința penală nr.67 din 16 februarie 2006 pronunțată de  T r i b u n a l u l   A r g e ș în dosar penal nr.2508/2005,definitivă la 10 iulie 2006 prin decizia I.C.C.J nr.4399 pronunțată în dos(...) s-a dispus condamnarea inculpatului E. la o pedeapsă rezultantă de 3 ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prev.de art.64 lit.a,b Cod penal pentru infracțiuni de aceeași natură cu cele deduse judecății și că infracțiunile deduse judecății sunt în concurs real,prev.de art.33 lit.a Cod penal cu infracțiunile pentru care s-a dispus condamnarea sa prin sentința sus amintită,astfel că,după ce s-a procedat la descontopirea pedepsei rezultante aplicate acestuia de  T r i b u n a l u l   A r g e ș în elementele componente ( 1 an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii prev.și ped.de art.25 din Legea nr.365/2002 ;3 ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prev.de art.64 alin.1 lit.a,b Cod penal,pentru săvîrșirea infracțiunii prev.și ped.de art.24 alin.1 și 2 din Legea nr.365/2002,cu aplic.art.41 al.2 Cod penal ;1 an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii prev.de art.42 alin.1 din Legea nr.161/2003,cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal ),în temeiul disp.art.36 alin.1,art.34 alin.1 lit.b și art.35 alin.3 Cod penal,s-a dispus contopirea tuturor pedepselor aplicate inculpatului(prin prezenta sentință și prin sentința nr.67/2006 a  T r i b u n a l u l u i   A r g e ș) în pedeapsa cea mai grea,de 3 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art.64 alin.1 lit.a,b Cod penal pentru o perioadă de 3 ani.


 Instanța a constatat că această pedeapsă a fost executată prin privare de libertate,începând cu 8 septembrie 2005 și până la 31 august 2007,când acesta a fost liberat condiționat.


 S-a făcut aplicarea disp.art.71 rap.la art.64 lit.a,b Cod penal,referitoare la pedeapsa accesorie.


 La individualizarea pedepselor aplicate inculpatului D. T. pentru infracțiunile ce i s-au reținut în sarcină,instanța a avut în vedere limitele pedepselor prevăzute de lege pentru infracțiunile comise,gradul de pericol social al acestora,aportul inculpatului la săvârșirea faptelor,atitudinea acestuia cu privire la infracțiunile cuprinse în învinuirea adusă,lipsa antecedentelor penale,reținând în favoarea acestuia circumstanța atenuantă prev.de art.74 lit.c Cod penal,respectiv atitudinea sinceră adoptată de inculpat pe parcursul urmăririi penale și al judecății.


 Ca și în cazul inculpatului E.,s-a constatat că infracțiunile deduse judecății sunt în concurs real,prev.de art.33 lit.a Cod penal,cu infracțiunile pentru care s-a dispus condamnarea inculpatului prin sentința penală nr.67/16 februarie 2006 a  T r i b u n a l u l u i   A r g e ș în dos.Nr.2508/P/2005,definitivă prin decizia nr.4399/10 iulie 2006 pronunțată în dos.nr(...) a Inaltei Curți de Casație și Justiție,astfel că,după ce s-a procedat la descontopirea pedepsei rezultante de 3 ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prev.de art.64 al.1 lit.a,b Cod penal aplicate acestuia de  T r i b u n a l u l   A r g e ș în elementele componente ( 3 ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prev.de art.64 alin.1 lit.a,b Cod penal,pentru săvârșirea infracțiunii prev.și ped.de art.26 Cod penal rap.la art.24 alin.1 și 2  din Legea nr.365/2002,cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal ; 1 an închisoare pentru săvîrșirea infracțiunii prev.de art.26 Cod penal,rap.la art.42 al.1 din Legea nr.161/2003,cu aplic.art.41 al.2 Cod penal ),în temeiul disp.art.36 al.1,34 alin.1 lit.b și 35 alin.3 Cod penal, s-au contopit toate pedepsele aplicate inculpatului pentru infracțiunile deduse judecății și prin sentința penală nr.67/2006 a  T r i b u n a l u l u i   A r g e ș,în pedeapsa cea mai grea,de 3 ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prev.de art.64 alin.1 lit.a,b Cod penal.
 S-a constatat că această pedeapsă a fost executată prin privare de libertate,începând cu 8 septembrie 2005 și până la 31 august 2007,când inculpatul D. T. a fost liberat condiționat.


 S-a făcut aplicarea art.71 rap.la art.64 lit.a-b Cod penal referitoare la pedeapsa accesorie.


 In ce privește infracțiunile reținute în sarcina inculpatului N. N.,la individualizarea pedepselor ce i s-au aplicat acestuia s-au avut în vedere criteriile generale de individualizare a pedepselor,prev.de art.72 și 27 Cod penal,respectiv limitele de pedeapsă prevăzute de lege pentru acestea,gradul de pericol social al faptelor săvârșite,aportul efectiv al inculpatului la săvârșirea faptelor pentru care s-a dispus condamnarea sa,atitudinea sa față de faptele comise,comportarea bună anterior săvârșirii faptelor concretizată în lipsa antecedentelor penale. Dată fiind comportarea inculpatului pe parcursul urmăririi penale și a judecății,în favoarea sa a fost reținută circumstanța atenuantă prev.de art.74 al.1 lit.c Cod penal.
 

Ca și în cazul celorlalți inculpați,constatându-se că infracțiunile pentru care s-a dispus condamnarea sa au fost săvârșite în forma concursului real prev.de art.33 lit.a Cod penal,s-a dispus contopirea pedepselor în pedeapsa cea mai grea,de 3 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art.64 lit.a,b Cod penal pentru o perioadă de 1 an,în baza disp.art.34 al.1 lit.b ,art.35 alin.3 Cod penal.


 La individualizarea pedepselor ce s-au aplicat inculpatului E. D. N. pentru cele două infracțiuni ce i s-au reținut în sarcină,s-au avut în vedere : limitele de pedeapsă pentru faptele comise,gradul de pericol social al acestora,aportul efectiv adus de inculpat la comiterea infracțiunilor deduse judecății,atitudinea sa de recunoaștere și regret a acestora,vârsta avută de inculpat la data săvârșirii infracțiunilor și comportarea bună anterior săvârșirii lor,concluziile referatului de evaluare efectuat de Serviciul de probațiune de pe lîngă  T r i b u n a l u l   M e h e d i n ț i ,în favoarea sa reținându-se circumstanțele atenuante prev.de art.74 lit.a,c Cod penal.
 

In temeiul disp.art.34 al.1 lit.b Cod penal,s-a procedat la contopirea pedepselor aplicate inculpatului E. D. N. în pedeapsa cea mai grea,de 2 ani închisoare,constatându-se că infracțiunile deduse judecății au fost comise în forma concursului real prev.de art.33 lit.a Cod penal.
 

S-a apreciat că scopul pedepsei rezultante aplicate acestuia poate fi atins și fără executarea efectivă a acesteia și că sunt îndeplinite cumulativ și celelalte condiții prevăzute de lege,astfel că,în temeiul disp.art.110 Cod penal s-a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei aplicate,stabilind,în baza aceluiași text legal,un termen de încercare de 4 ani.
 

Potrivit disp.art.83 Cod penal,s-a atenționat inculpatul cu privire la posibilitatea revocării suspendării condiționate,în cazul săvârșirii de noi infracțiuni în cursul termenului de încercare.
 

In ce privește latura civilă a cauzei, s-a constatat că băncile părți vătămate,introduse în cauză,nu s-au constituit părți civile.

 In motivarea acestei poziții,s-a arătat de către Banca S. Bank B că nu a suferit nici un prejudiciu pentru că nu este banca emitentă a cardurilor,de către Banca Transilvania că nu au suferit prejudiciu ca urmare a retragerilor frauduloase de numerar efectuate de inculpați,deoarece banii sustrași nu au fost retrași din conturile nici unui client al Băncii Transilvania,de către Banca Comercială „J. U.” B că nu au suferit prejudiciu pentru că nu au fost fraudate carduri emise de bancă și în cazul în care au existat sume retrase de la bancomatele băncii cu carduri fraudate ale altei bănci,banca respectivă a plătit acele tranzacții și de către BRD S.A.B că nu au suferit prejudiciu pentru că nu au fost identificate refuzuri la plată aferente acestor operațiuni.


 In temeiul disp.art.118 alin.1 lit.b s-a dispus confiscarea de la inculpații S. D. și E. D. G. a bunurilor folosite de aceștia la săvârșirea infracțiunilor ce li s-au reținut în sarcină , ridicate cu ocazia percheziției din 19.11.2004 și respectiv cu ocazia descinderii organelor de poliție B-N la 29 decembrie 2004 : dispozitiv N. 206,calculatoarele , laptopul și blank-urile de la S. D. și laptopul de la E. D. G..


 In baza  disp.art.118 alin.1 lit.d Cod penal s-a dispus confiscarea de la inculpatul V. M. E. a sumei de 10.000 USD sau contravaloarea acesteia în lei la data plății efective,sumă ce care numitul(învinuit) N. E. a remis-o inculpatului și cu privire la care,audiat în instanță,a solicitat restituirea.
 In ce privește sumele de bani ridicate și indisponibilizate la data de 19.11.2004,prin ordonanța de instituire a sechestrului asigurător,în baza disp.art.118 al.1 lit.e Cod penal instanța a dispus confiscarea acestora-4.450 Euro(4.400+ 50) și 4.148 lei (2.900+360+598+290),aceste sume fiind găsite asupra inculpaților S. D. și V. M. E. cu ocazia flagrantului organizat și a perchezițiilor imobiliare ce s-au efectuat la imobilele din (...) (...) și (...) (...) din municipiul B.


 In baza acelorași dispoziții legale s-a dispus confiscarea sumelor de bani cu privire la care s-a instituit sechestru asigurator prin ordonanța procurorului din 18.03.2005,sume aflate în caseta de valori nr.78,aflată la rândul ei în Tezaurul de casete-valori B.C.R.,în cuantum de 174.400 Euro și 50.000 USD.
 

Instanța a reținut că s-a dovedit în cauză,cu prisosință,prin coroborarea probelor administrate(declarații de inculpați,declarații de martori,expertiza contabilă efectuată în cauză) că prejudiciul creat în patrimoniul unor cetățeni americani prin retragerile frauduloase efectuate de inculpați,astfel cum s-a arătat detaliat anterior,de la bancomate ale băncilor S. Bank B,Transilvania S.A. C-N,B.R.D. S.A. B și B.C.”J. U.” B este în cuantum de 1.113.490 lei(noi),deoarece expertiza efectuată a stabilit care au fost retragerile din perioada analizată( 1 mai-19 noiembrie 2004) și de la bancomatele aparținând băncilor sus amintite situate în locațiile indicate de inculpați înșiși și efectuate cu  acele numere de carduri și coduri Pin găsite la percheziția informatică în calculatorul inculpatului S. D..


 Susținerea că expertiza ar fi inclus și retrageri cu aceleași carduri,efectuate în alte locații(localități)din țară decît cele în care ar fi acționat inculpații,nu este reală,expertiza efectuată vizînd doar sumele retrase în perioada analizată și de la bancomatele unde au acționat inculpații ( B,R,D și Tîrgu M),cu toate că,așa cum s-a arătat și anterior,la percheziția imobiliară efectuată la apartamentul din (...) (...) s-au găsit chitanțe eliberate de bancomate din B,referitoare la numerele de carduri și codurile Pin găsite în calculatorul inculpatului S. D.,aspecte care evidențiază retragerea unor sume importante de bani- 13.360 lei noi - sume care nu au fost incluse în valoarea stabilită de expertiza ce s-a întocmit.Sub acest aspect, s-ar putea reține că nimic nu-i împiedica pe inculpați să efectueze retrageri cu carduri falsificate și din B,mai ales că s-a dovedit în cauză că aceștia se deplasau frecvent în capitală pentru rezolvarea aspectelor legate de activitatea pe care o desfășurau ,de obținere de vize pentru USA,iar inculpatul V. se deplasa frecvent și în alte localități din țară(C,O. O,etc.),toți cei trei inculpați din B  având ieșiri frecvente și în străinătate (de altfel,aceștia aveau și colaboratori din străinătate pentru obținerea de informații necesare falsificării cardurilor,colaboratori pe care-i plăteau pentru serviciile prestate cu sume consistente).


 Din prejudiciul total,de 1.113.490 lei,s-a scăzut suma recuperată,respectiv suma totală de 723.799,75 lei,valoare obținută prin cumularea sumelor confiscate de la inculpați,găsite cu ocazia perchezițiilor imobiliare și în caseta de valori de la B.C.R.-4.450 Euro,reprezentând 14.929,75 lei,174.400 Euro,reprezentând 585.112 lei,50.000 USD,reprezentând 119.610 lei și 4.148 lei.Pentru calcularea valorilor exprimate în valută s-a avut în vedere cursul B.N.R. la euro și dolar la data de 10.10.2007,data pronunțării hotărârii atacate și care erau de 3,355 lei/euro și respectiv 2,3922/dolar american.A rezultat ,astfel ,o diferență  de prejudiciu total de recuperat de 389.680,25 lei.


 Având în vedere concluziile raportului de expertiză referitoare la cuantumul sumelor retrase și participarea efectivă a inculpaților la retragerile de la bancomate,împrejurarea că plata inculpaților N.,E. și D. s-a făcut din banii retrași fraudulos, s-a reținut că se impune confiscarea de la inculpații N. N. și E. D. a sumelor de câte 3.429 lei noi(1.404+2.025) și de la inculpatul D. T. a sumei de 1.404 lei noi. In acest sens,s-a reținut că la retragerile din 26/27 octombrie 2004 de la R au participat 5 inculpați (S.,N. N.,D. și E.) suma retrasă cu acea ocazie fiind de 7020 lei(7020: 5 = 1.404),iar la retragerile din 29/30 octombrie 2004 din D au participat 4 inculpați(N.,E.,S. și N.),suma retrasă cu acea ocazie fiind de 8.100 lei(8.100 : 4= 2.025).


 Suma totală care se impune a fi confiscată de la cei trei inculpați : S. D.,N. E. P. și V. M. E. este de 381.428,25 lei (389.690,25-8.262).Suma de 8.262 lei reprezintă totalul sumei confiscate de la inculpații N.,E. și D.(3.429 +3.429+1.404).Pe cale de consecință,pentru acoperirea integrală a prejudiciului,se impune confiscarea de la fiecare din inculpații S.,V. și N. a câte 127.142,75 lei(381.428,25 : 3).


 Cu privire la aplicabilitatea în speță a dispozițiilor art.118 alin.1 lit.e Cod penal,nu poate fi îmbrățișată susținerea apărătorilor inculpaților în sensul că recuperarea prejudiciului ar urma să fie făcută,eventual,ulterior,de către persoanele efectiv păgubite și că obligarea inculpaților la plata sumelor retrase fraudulos nu s-ar mai putea cere,în acest caz,până la împlinirea termenului de prescripție,de către persoanele păgubite prin activitatea infracțională,pentru că aceasta ar însemna pentru inculpați o plată dublă,deoarece ,în acest caz ,există posibilitatea întoarcerii executării.
 Instanța a reținut în cauză aplicabilitatea disp.art.118 alin.1 lit.e Cod penal,neaplicarea acestei dispoziții legale fiind  echivalentă cu o îmbogățire fără justă cauză a inculpaților care trebuie să răspundă pentru faptele lor, atât din punct de vedere penal ,cât și civil.


 Potrivit disp.art.348 Cod procedură penală,raportat la starea de fapt reținută de către instanță,s-a impus desființarea următoarelor acte false :
 - biletul de externare eliberat de Clinica de Cardiologie C-N pe numele lui E. G. G.;
 - dispoziția de plată externă datată 24.11.2003, emisă de Banca „Transilvania” - Sucursala A I, potrivit căreia  E.  G. G. a virat 15.000 USD către „N. I. Institute” - SUA;
 - actul numit „notificare” potrivit căruia Banca „Transilvania” a transferat suma de 15.000 USD către „N. I. Institute”-SUA;
 - biletul de ieșire din spital  eliberat de Clinica de Cardiologie C-N din care rezultă că E. P. a fost internat în perioada 15 - 22.10.2003;
 - biletul de ieșire din spital potrivit căruia T. N. ar fi fost internat în Spitalul Județean B-N - Secția Cardiologie în perioada 6-14 octombrie 2003.
 - extras de cont fictiv, potrivit căruia T. N. deține în cont suma de 21.500 USD;
 - contract fictiv de închiriere cu nr. 4275/15.10.2001 aparent autentificat de notarul public E. E. B.;
 - extras de cont Banca „Transilvania” din care rezultă că N. J. E. are în cont 51.000 USD;
 - invitația (în limba engleză) pentru N. J. E. la tratament la  N. General I. ;
 - dispoziția de plată externă completată cu datele lui N. J. E. pentru transferul sumei de 48.000 USD în contul N. General I. (transfer care în realitate nu s-a efectuat);
 - invitația pentru tratament la  B. B. of  O. Z., pe numele lui T. E.;
 - extras de cont datat 7.11.2003, potrivit căruia T. E. are în cont suma de 15.037 USD;
 - dispoziția de plată externă datată 5.11.2003, potrivit căreia T. E. a plătit suma de 15.000 USD, mesajul T. de transfer a acestei sume de bani, contractul fictiv de vânzare-cumpărare în formă autentică nr.2194/21 octombrie 2003;
 - declarația autentificată cu nr. 6575/3 noiembrie 2003 la Biroul Notarului Public E. E. B., potrivit căreia s-a radiat ipoteca cu privire la împrumutul de 2.350 USD și 2.000 Euro în favoarea S. M. E. (cu privire la imobilul din B,(...),  .C, .57);
 - contractul de împrumut cu înscriere de ipotecă, autentificat cu încheierea nr.6576/3 noiembrie 2003 pentru suma de 15.500 USD în favoarea lui S. D., cu privire la același apartament și notarea interdicției de înstrăinare și grevare a imobilului;
 - contractul de vânzare-cumpărare autentificat cu nr. 6849/14.11.2003 potrivit căruia soții T. E. și B. au declarat nereal că au vândut inculpatului S. D., apartamentul lor-bun comun, situat în B,(...),  . C, .57, înscris în CF 5742/57, nr.top. 8182/1/c/57, cu prețul de 680.000.000 lei și inculpatul S. D. a declarat nereal că a cumpărat acest apartament;
 - biletul de ieșire din spital întocmit pe numele minorei E. D., din care rezultă că aceasta a fost internată pentru tratament în Spitalul Județean B-N-Secția Cardiologie în perioada 12.04 - 19.04.2004;
 - contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub numărul 2017/27 mai 2004, aparent încheiat de notarul public N. E. din S-M;
 - contractul de  închiriere autentificat sub numărul 2725/9 februarie 2001, aparent încheiat de notarul public N. E. din S-M;
 - extras de cont nr.19/20.07.2004, aparent emis de BCR - Sucursala S-M, potrivit căruia exista în cont suma de 56.812,70 USD (pentru D. E.);
 - invitația la  St.G. I. SUA;
 - bilet de ieșire din spital aparent emis de Spitalul Județean B-N-Secția Cardiologie, potrivit căruia E. T. a fost internat în perioada 20.08.2004 - 3.09.2004;
 - contractul de vânzare-cumpărare în formă autentică nr. 3194/11.10.2004, potrivit căruia E. T. ar fi vândut apartamentul situat în B,(...);
 - contractul de închiriere în formă autentică nr.592/14 februarie 2002, încheiat pe numele de E. T., ca și locator;
 - invitația , în limba engleză, întocmită pe numele de T. D.S.;
 - adeverința emisă de S.C.” T. J.” S.R.L. S-M;
 - contractul de închiriere autentificat sub nr. 2725/16 septembrie 2002, întocmit aparent de notarul public N. E. din S-M.
 Față de soluția de condamnare a inculpaților,pronunțată în cauză,în temeiul disp.art.191 Cod procedură penală, s-a dispus obligarea inculpaților la plata cheltuielilor judiciare în favoarea statului,potrivit dispozitivului hotărârii,în suma la care s-a dispus obligarea inculpatului E. D. N. incluzându-se și onorariul pentru apărătorul său din oficiu,av. H. Greta,în cuantum de 60 de lei,suportată din fondurile  M i n i s t e r u l u i   d e Justiție, potrivit disp.art.189 Cod procedură penală.


 împotriva acestei sentințe au formulat recurs inculpații V. M. E., S. D., N. E. P. și N. N. prin care au solicitat admiterea apelului, desființarea sentinței penale atacate și judecând cauza să fie trimisă aceasta la organele de cercetare penală pentru refacerea urmăririi penale.


 în motivele de apel inculpatul S. D. a arătat că la judecata în fond a cauzei nu i s-a acordat ultimul cuvânt, iar prin aceasta i s-a încălcat dreptul la apărare.


 Unele dintre probele pe care se bazează urmărirea penală și judecata au fost obținute în mod ilegal și sunt  nume de drept, referindu-se la faptul că percheziția domiciliară a fost efectuată în apartamentul proprietatea sa din B(...), însă autorizația de percheziție a fost emisă pe numele inculpatului V. M. care nu are nici o legătură cu acel apartament iar toate probele ridicate din apartament sunt nule de drept.


 O. de carduri ridicate din calculatorul său personal la percheziția domiciliară efectuată în prezența apărătorului său și a doi martori asistenți, nu au fost extrase la percheziția domiciliară inițială, ci la o a doua percheziție, efectuată în lipsa apărătorului său și a doi martori asistenți, probă pe care o apreciază ca fiind nulă.


 Instanța de fond, la începerea cercetării judecătorești a dispus audierea separată a fiecărui inculpat, însă declarațiile inculpaților date separat nu au fost citite în prezența celorlalți, apreciind că  și prin aceasta i s-a încălcat dreptul la apărare.


 Atât organele de urmărire penală cât și  instanța de judecată nu s-au preocupat la descoperirea tuturor persoanelor implicate, întrucât deși există mai multe chitanțe din care rezultă că la cererea sa inculpatul N. E. a expediat mai multe sume de bani la diferite persoane, pentru informațiile primite, aceste persoane nu au fost identificate,  deși sunt participanți la infracțiune.


 La fel organele de urmărire penală sau instanța de judecată nu au identificat titularii de carduri clonate pentru a stabili cu certitudine dacă datele au fost obținute ilegal și au fost folosite ilegal fără acordul proprietarilor, întrucât cele patru  bănci părți vătămate nu s-au constituit părți civile în cauză.


 Pentru trimiterea cauzei pentru refacerea urmăririi penale, inculpatul a arătat că trebuie avută în vedere și împrejurarea că organele de urmărire penală nu au asigurat prezența avocaților la efectuarea perchezițiilor domiciliare și la luarea declarațiilor de martori pe care le consideră nule de drept.
 Nici organele de urmărire penală sau instanța de judecată nu au stabilit cu certitudine dacă numerele de card găsite în calculatorul său au fost folosite sau nu de către inculpat.


 Prejudiciul stabilit în sarcina sa este exagerat de M, întrucât din sumele extrase o cotă parte a fost trimisă persoanelor de la care obținea informații.

 Inculpatul a mai arătat că în mod ilegal au fost introduse în cauză cele patru bănci în calitatea de părți vătămate, întrucât din adresele trimise de acestea, rezultă că nu au suferit vreun prejudiciu și că în cauză trebuiau introduse persoanele titulare de carduri în calitate de părți vătămate.


 Referitor la pedeapsa aplicată inculpatului, acesta a arătat că  instanța de fond nu a ținut cont de faptul că beneficia de dispozițiile art.9 al.2 din Legea  nr.29/2003, și că în prezent este încadrat în muncă, iar restul de pedeapsă rămas de executat nu are justificare legală sau morală.


 Inculpatul N. N. prin memoriul depus ulterior la dosar a solicitat în principal admiterea apelului, desființarea sentinței penale atacate și restituirea cauzei la procuror în vederea refacerii urmăririi penale, iar în subsidiar, a solicitat admiterea apelului, desființarea sentinței penale atacate și  judecând cauza să-i fie reduse pedepsele aplicate pentru cele trei infracțiuni, care contopite să nu depășească rezultanta de 2 ani închisoare iar potrivit art.81 și 82 C.pen., să se dispună suspendarea condiționată a executării acesteia, sau in baza art.86/1 C.pen., suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.
 

în motivele de apel inculpatul a arătat că la obiectivul IV din expertiza contabilă întocmită în cauză s-a solicitat în  mod expres în cazul în care băncile nu sunt prejudiciate, unde ar putea fi localizat acel prejudiciu, deși este evident că persoanele prejudiciate erau titularii de carduri, aceștia nu au fost identificați.


 Instanța de fond în mod greșit a dispus în baza art.118 lit.e C.pen., confiscarea în favoarea statului a unor  sume de bani din moment ce nu au fost stabilite persoanele vătămate și dacă aceste sume nu servesc la despăgubirea părților vătămate.


 Inculpatul a mai arătat că instanța de judecată nu a fost legal sesizată, întrucât nu au fost identificate părțile vătămate pentru a fi citate în cauză.

 Cu privire la motivarea capătului subsidiar de cerere, inculpatul a arătat că prejudiciul produs efectiv de către acesta este extrem de mic, că a participat la o perioadă scurtă de timp din durata pe care s-au comis infracțiunile, iar în comparație cu participarea celorlalți inculpați pedepsele aplicate acestuia sunt greșit individualizate.


 Inculpatul V. M. în  motivele de apel a arătat că acesta nu are cunoștință în sistemul informatic și ca urmare nu poate fi acuzat de săvârșirea vreunei  infracțiuni, deoarece acesta doar a asigurat transportul celorlalți inculpați.

 Inculpatul N. E. a arătat în motivele de apel că  nu au fost identificate persoanele titulare de carduri pentru a fi citate în cauză, iar băncile titulare de B.-uri nu s-au constituit părți civile în cauză, sens în care urmărirea penală nu este completă, iar în subsidiar a solicitat reducerea pedepselor, ținându-se seama de contribuția sa efectivă la comiterea infracțiunilor care este mult mai mică față de cea a inculpaților V. și S. care au fost inițiatorii și coordonatorii activității infracționale.
 

Apelurile formulate de inculpați urmează să fie respinse pentru motivele ce se vor arăta în continuare :
 

în mod corect a reținut instanța de fond că inculpații V. M. E. și S. D. s-au cunoscut la începutul verii anului 2003(sfîrșitul lunii mai-începutul lunii iunie) în E. (...)- Nord din B unde inculpatul V. și actuala sa soție,V. B.-E. aveau închiriate două standuri.B. s-au împrietenit și ulterior inculpatul S. D. l-a cunoscut și pe fratele inculpatului V. M.-E.,numitul V. E.-B.,persoană care în iulie 2003 a plecat în USA de unde s-a reîntors la începutul anului 2005.
 

Inculpații S. D. și N. E. P. se cunosc de mai mult timp și prin intermediul celui dintâi l-a cunoscut pe N. E. P. și inculpatul V. M. E.. Din vara anului 2004 N. E. P. a locuit în apartamentul inculpatului S. D. de pe(...), .C, .57.

 In numărul 356 din 9 septembrie 2003 al ziarului „E. de la A la Z” inculpatul V. M. E. încunoștiința pe potențialii doritori că facilitează obținerea de vize pentru USA,indicând pentru contact numărul său de telefon.Pentru justificarea cunoașterii modului în care se puteau obține vize pentru intrare în USA,inculpatul a declarat  organelor de urmărire penală că ,la începutul lunii iunie 2003,datorită unui anunț similar cu al său,l-a cunoscut pe numitul „ N.”în municipiul C-N, care s-a oferit să-i faciliteze obținerea vizei de intrare în USA,contra sumei de 10.000 USD,propunere acceptată de inculpatul V.,astfel că, cei doi s-au întâlnit la 22 iunie 2003 în B unde numitul N. i-a remis dosarul cu actele pe care V. trebuia să le prezinte la interviu și i-a făcut un instructaj cu privire la modul de comportament și răspunsurile pe care acesta trebuia să le dea funcționarilor ambasadei pentru obținerea vizei,conformându-se instructajului făcut,la 23 iunie 2003,în baza actelor din dosarul ce îi fusese pus la dispoziție acesta a obținut viza de intrare în USA tip B2 pentru o perioadă de 1 an de zile.Din suma promisă în schimbul serviciului făcut,inculpatul V. a plătit doar 2000 USD,pentru plata diferenței de bani inculpatul acceptând să preia cereri similare cu a lui din partea unor persoane interesate să plece în USA,scop în care a și dat anunțul sus menționat.


 In urma anunțului dat,inculpatul V. M. E. a fost contactat telefonic de către învinuitul E. G.-G. din A -I și cei doi au stabilit să se întâlnească în B.învinuitul s-a deplasat la B cu mașina unui prieten de-al său,D. E.,însoțit de acesta.La întâlnirea învinuitului cu inculpatul V.,acesta din urmă i-a spus că a reușit să obțină vize de intrare în USA și pentru alte persoane,în baza unor acte medicale,propunând ca și în acest caz să se procedeze la fel,propunere cu care învinuitul E. a fost de acord,contra sumei de 8000 USD,sumă ce urma a fi achitată de beneficiarul serviciului ulterior obținerii vizei.învinuitul i-a remis inculpatului și 2 fotografii tip  pașaport,potrivit înțelegerii telefonice și i-a spus că trebuie să-și deschidă un cont la Banca Transilvania,fără să trebuiască să depună bani în acest cont.


 In luna noiembrie 2003 învinuitul E. G.-G. s-a deplasat din nou în B pentru a se întâlni cu inculpatul V.,la întâlnire inculpatul fiind însoțit de către inculpatul S. D..Inculpatul V. i-a adus la cunoștință învinuitului E. că vor face demersuri pentru obținerea vizei de intrare în USA pentru tratament medical al bolii „T. E. Parkinson-E.” pentru care se obținuse biletul de externare a învinuitului din Clinica de Cardiologie C,deși învinuitul nu suferea de această boală și nu fusese internat în spital în perioada 22-29.09.2003,astfel cum rezulta din biletul de externare din spital(vol.III,fila 14).Inculpatul S. D. i-a dat explicații învinuitului cu privire la boala sus-menționată,respectiv a modalității în care aceasta se manifestă,spunându-i și că aceasta nu se poate trata decât în USA,făcându-i un instructaj pentru interviul căruia învinuitul trebuia să facă față la  Ambasada USA.La cererea inculpatului V.,învinuitul a semnat la rubrica „semnătura ordonatorului” dispoziția de plată externă datată 24.11.2003,aparent emisă de Sucursala A -I a Băncii Transilvania din care rezulta că acesta ar fi virat suma de 15.000 USD către „N. I. Institute” din USA pentru tratament medical,cu toate că în realitate nu a efectuat un astfel de virament.Anterior întâlnirii învinuitului cu cei doi inculpați,inculpatul V. i-a cerut soției sale să completeze prin scriere cu mâna dispoziția de plată externă sus-menționată în ce privește datele de identificare ale învinuitului,ale băncii și ale beneficiarului din USA și să semneze la rubrica „ semnătura și ștampila băncii”,lucru pe care aceasta l-a făcut,cu  toate că era evidentă intenția de falsificare a înscrisului în numele Bancii Transilvania.Tot la cererea soțului său,învinuita V. B.-E. a semnat și  actul numit „O.” din care rezulta transferul către D. N.A. din O. Z. ,în contul beneficiarului „N. I. Institute” a sumei de 15.000 USD.Potrivit declarației inculpatului V.,acesta ar fi remis spre ștampilare aceste înscrisuri numitului ”N.”,care le-a ștampilat cu câte o ștampilă triunghiulară contrafăcută,în aceeași modalitate ștampilând și extrasul de cont datat 25.11.2003,aparent emis de Sucursala A-I a Băncii Transilvania ,din care rezulta că după efectuarea transferului sumei de 15.000 USD din contul învinuitului E.,acestuia i-a mai rămas un disponibil de 4.815,31 USD.


 J. E. G.-G. s-a întâlnit în dimineața zilei de 26 noiembrie 2003 cu inculpații V. și S. în B,deoarece la acea dată era programat interviul la Ambasada USA.Inculpatul V. i-a remis învinuitului actele pe care acesta trebuia să le prezinte funcționarului ambasadei USA (invitația,înscrisurile fictive sus-menționate și contractul autentic fictiv de vânzare-cumpărare a unui apartament din A I de către învinuit cu suma de 700.000.000 lei (vechi),aparent întocmit de un notar din A I,contract pe care învinuitul l-a semnat la rubrica „vânzător”la cererea inculpatului V. M. E.).La acea dată,învinuitul nu a obținut viza de intrare în USA,fiind reprogramat pentru data de 9 decembrie 2003.La ieșirea din ambasadă a fost așteptat de către cei doi inculpați,dosarul conținând actele necesare obținerii vizei fiindu-i restituit inculpatului V.,aceștia urmând a se întâlni la data stabilită de Ambasada USA.


 La data de 9 decembrie 2003 învinuitul E. s-a reîntâlnit la B cu inculpatul V.,care i-a remis din nou dosarului cu actele false,în vederea prezentării acestora funcționarului de la ghișeul ambasadei.Nici de această dată nu s-a reușit obținerea vizei,explicația care i s-a dat învinuitului fiind aceea că actele prezentate de el sunt false.


 Dintre actele care au fost puse la dispoziția învinuitului de către inculpatul V. în vederea obținerii vizei s-a pierdut contractul autentic fictiv de vânzare-cumpărare,restul actelor fictive aflându-se la dosar.


 La sfârșitul lunii septembrie 2003, în urma aceluiași anunț din ziarul „E. de la A la Z” învinuitul E. P. din Câmpeni județul A ,l-a contactat telefonic pe inculpatul V. în vederea facilitării obținerii unei vize pentru USA.In luna octombrie 2003 cei doi sa întâlnit în B,ocazie cu care inculpatul V. i-a spus învinuitului E.,ca și în cazul învinuitului E.,că va încerca să obțină o viză pentru o perioadă de 3 luni pentru tratament medical,în termen de o lună-o lună J și că prețul pentru serviciul efectuat este de 7000 USD,învinuitul fiind de acord cu cele propuse de către inculpat.


 La indicațiile inculpatului V.,învinuitul a deschis un cont la Banca Transilvania-Sucursala A I fără a depune bani în cont și a plătit taxa de 100 USD pentru programare interviu la Ambasada USA.


 La începutul lunii decembrie 2003 învinuitul a venit în B unde s-a întâlnit cu inculpatul V. și inculpatul S.,pentru a-i fi remise actele necesare obținerii vizei pentru USA,acestuia fiindu-i înmînate,ca și în cazul anterior,invitația medicală de la clinica „E.-K. I.” din T. M. Sua,biletul de ieșire din spital din care rezulta că suferă de boala „E. Parkinson-E.” și un extras de cont din care rezulta că deține în cont suma de 21.000 USD.


 Inculpatul S. D. i-a dat explicații cu privire la simptomele de manifestare ale bolii și la actele din dosar,invitația medicală fiind în limba engleză.


 In scopul obținerii vizei, învinuitul și inculpatul V. M. E. s-a prezentat la 11 decembrie 2003 la Ambasada USA,prezentînd funcționarului de la Ambasada USA dosarul cu actele false,sus-menționate, însă nu a obținut viza,fiind reprogramat,învinuitul aducându-i la cunoștință inculpatului V. acest aspect,la ieșirea din Ambasadă.


 J. a revenit la 17 decembrie 2003 la Ambasada USA pentru interviu,prezentând același dosar cu acte false,cererea fiindu-i refuzată.
 

Dintre actele false folosite de învinuitul E. P. pentru obținerea vizei,o parte s-au pierdut, la dosar aflându-se doar biletul de ieșire din Clinica de Cardiologie C-N,potrivit căruia acesta ar fi fost internat pentru tratament în perioada 15-22.10.2003,aspect care nu corespunde realității și cu privire la care inculpatul V. a susținut că l-ar fi obținut de la numitul „N.”.
 

La începutul lunii noiembrie 2003,învinuitul T. N. l-a contactat telefonic pe inculpatul V. M. E.,tot în scopul obținerii vizei de plecare în USA,ulterior cei doi întâlnindu-se și înțelegându-se ca în cazul în care inculpatul îl ajută să obțină viza dorită să-i achite suma de 8.000 USD.La indicația inculpatului,învinuitul și-a deschis cont la Banca Transilvania-Sucursala B și a comunicat numărul de cont inculpatului V. M. E.,cei doi ținînd legătura telefonic,până la începutul lunii decembrie 2003.
 

La 8 decembrie 2003 învinuitul T. N. și inculpatul V. M. E. s-au deplasat la B cu autoturismul acestuia,pentru ca învinuitul să se prezinte la interviul care fusese programat pentru data de 10 decembrie 2003 la Ambasada USA.Inculpatul i-a înmânat învinuitului un dosar care cuprindea invitația la Clinica „D. Clinic International D.”,biletul de ieșire din spital,fictiv,potrivit căruia învinuitul ar fi fost internat în Spitalul Județean B-N-secția cardiologie-în perioada 6-14 octombrie 2003 pentru tratarea aceleiași boli ca și în cazurile anterioare,extrasul de cont fictiv potrivit căruia rezulta că deține în cont suma de 21500 USD și contractul fictiv de închiriere cu nr.4275/15.10.2001,aparent autentificat de notarul public E. E.-B.,potrivit căruia învinuitul ar fi închiriat firmei S.C. „E. T.” S.R.L. un imobil în suprafață de 521 m.p. cu o chirie de 1563 USD,act semnat de învinuit la poziția „locator” la cererea inculpatului V.,acesta din urmă semnând actul la poziția „locatar”.
 

J. a prezentat la ambasadă dosarul cu actele false ce-i fusese pus la dispoziție de către inculpat,dar a fost reprogramat pentru 20 decembrie 2003 pentru obținerea vizei,dată la care i s-a respins cererea pentru viză.

 In ce privește actele false pe care le-a pus la dispoziție învinuitului T. N.,inculpatul V. a susținut că-i fuseseră procurate de către numitul „N.”.
 

Deoarece a aflat de la soția sa că inculpatul V. M. E. intermediază obținerea de vize pentru USA,în perioada septembrie-octombrie 2003,învinuitul N. J. E. l-a căutat pe inculpatul V. în acest scop,inculpatul promițându-i ajutorul în schimbul sumei de 10.000 USD,cu precizarea că va încerca obținerea vizei pentru motive medicale.
 

J. a deschis un cont la Sucursala B a Băncii Transilvania,fără a face depuneri în cont și extrasul de cont l-a înmânat inculpatului.Ulterior cei doi s-au întâlnit și inculpatul i-a remis învinuitului un dosar cuprinzând și un bilet de ieșire din spital din care reieșea că acesta suferă de boala E. Parkinson-E.,un extras de cont de la Banca Transilvania potrivit căruia acesta avea în cont suma de 51.000 USD și invitația în limba engleză la tratament la N. General I..Inculpatul i-a înmânat învinuitului și o dispoziție de plată externă,datată 10.11.2003, completată cu datele acestuia și numele clinicii beneficiare a plății,solicitându-i acestuia să semneze la rubrica semnătura ordonatorului,lucru pe care învinuitul l-a făcut,rezultând astfel că s-ar fi transferat suma de 48.000 USD în fondul clinicii arătate anterior.Dispoziția de plată externă fusese completată anterior,la cererea inculpatului de către soția acestuia,V. B.-E.,aceasta semnând  și la rubrica „semnătura și ștampila lucrătorului bancar”și extrasul de cont din 10.11.2003,peste semnătura acesteia fiind aplicată ștampila triunghiulară cu nr.11 a Băncii Transilvania S.A. Sucursala B de către numitul „N.”,conform susținerilor inculpatului V..Totodată,inculpatul l-a instruit pe învinuit cum să se comporte la interviul de la Ambasada USA , referitor simptomatologia  bolii de care acesta pretindea că suferă și tratamentul urmat în țară.


 J. s-a prezentat în noiembrie 2003 la interviu la Ambasada USA,unde a prezentat și dosarul cu actele false primite de la inculpatul V. și a obținut viza pentru o perioadă de 3 luni pentru tratament medical.


 J. și inculpatul s-au întâlnit a doua zi și la solicitarea inculpatului V.,învinuitul N. J. E. i-a înmânat acestuia pașaportul,inculpatul afirmând că urmează să-l țină până când i se va plăti suma de 10.000 USD,cu care se înțeleseseră.învinuitul i-a achitat inculpatului suma solicitată la sfârșitul lunii noiembrie 2003,sumă ce-i fusese trimisă din USA de către cumnatul său,numitul N. T..


 învinuitul a plecat în USA la 3 decembrie 2003,dar a fost depistat de către funcționarii de la emigrări fără a avea asupra lui actele doveditoare cu privire la scopul călătoriei sale,astfel că la 5.12.2003 a fost returnat în țară.învinuitul l-a contactat pe inculpatul V.,acesta promițându-i că o să încerce să-i obțină viza încă o dată.Astfel,la 9.12.2003 învinuitul s-a prezentat din nou la Ambasada USA,dar s-a refuzat eliberarea vizei.De aceea,acesta i-a solicitat inculpatului restituirea sumei ce i se plătise,dar a fost refuzat.


 Dintre actele false puse la dispoziție de către inculpat s-a pierdut biletul de ieșire din spital cu privire la învinuit,restul actelor false aflându-se la dosar.

 La data de 16 iunie 2003,în baza contractului autentic nr.3321 întocmit de notarul public E. E.-B., soții T. E. și B. au luat cu titlu de împrumut de la inculpatul V. M. E. sumele de 2.350 USD și 2.000 Euro,cu termen de restituire la 13 septembrie 2003,cu scopul efectuării unor lucrări de îmbunătățire la apartamentul proprietatea acestora,situat în B,(...) (...) nr.7, .C, .IV, .57.Pentru achitarea împrumutului,T. E. a plecat la muncă în Spania ,dar nu a trimis banii necesari achitării datoriei,astfel că inculpatul V. a căutat-o pe T. B. și a amenințat-o cu acționarea în judecată,în cazul în care nu se restituie datoria ,plus o dobândă de 25% pe lună.Deoarece inculpatul V. a solicitat investirea cu titlu executoriu a contractului autentic sus arătat,T. B. l-a contactat pe soțul său și i-a spus să se reîntoarcă în țară pentru a clarifica situația ivită.


 In luna octombrie 2003 T. E. s-a reîntors din Spania și împreună cu soția sa,l-au căutat pe inculpatul V..B. nu aveau bani suficienți pentru a-i restitui datoria inculpatului,situație în care T. B. i-a propus soțului său să vândă apartamentul,să achite datoria pe care o aveau la inculpat și cu diferența de bani să se mute în altă parte.Inculpatul V. M. E. i-a propus lui T. E. să-l ajute să obțină viză de plecare în USA la muncă,contra sumei de 10.000 USD.,care urma să se adauge la datoria inițială,fără ca banii să-i fie dați efectiv,urmând să se prelungească cu trei luni durata contractului de împrumut.Soții T. nu au fost de acord cu propunerea la început,dorind să vândă apartamentul pentru a putea achita datoria,dar inculpatul a insistat în ideea vizei de plecare în USA,afirmând că este o ocazie unică și oferindu-se să găsească pe cineva care să le împrumute suma de 10.000 USD.


 La scurt timp după această discuție,inculpatul V. a mers la domiciliul soților T. însoțit de inculpatul S. D.,despre care a afirmat că este de acord să le împrumute suma de 10.000 USD ,urmând ca banii să fie remiși direct de inculpatul S. D. inculpatului V. M. E.,iar pentru garantarea restituirii  sumei împrumutate  urmând să se încheie un nou contract de împrumut cu inculpatul S. D. la nivelul sumei de 15.500 USD,cu termen de rambursare într-un termen de trei luni de la data încheierii contractului.Soții T. au fost de acord cu propunerea care li s-a făcut.


 Prin urmare,la 3 noiembrie 2003,T. E. și B. și inculpații V. M. E. și S. D. s-au dus la biroul notarului public E. E. B.,în vederea perfectării înțelegerii avute.Inculpatul V. M. E.(la acea dată S. M. E. a declarat nereal,în fața notarului public,declarație autentificată prin încheierea nr.6575/3 noiembrie 2003, că soții T. i-au achitat în întregime împrumutul acordat,astfel cum fusese consemnat în contractul de împrumut cu înscriere de ipotecă autentificat sub nr.3321/16 iunie 2003,în momentul  imediat următor soții T. încheind cu inculpatul S. D. contractul de împrumut cu înscriere de ipotecă autentificat sub nr.6576/3 noiembrie 2003.


 La 13 noiembrie 2003 T. E. a primit de la inculpatul V. M.-E. un dosar conținând invitația pentru tratament la spitalul B. B. of O. Z. și mai multe acte false-extrasul de cont din 7.11.2003 potrivit căruia acesta avea în cont suma de 15.037 USD,dispoziția de plată externă datată 5.11.2003 din care rezulta că a plătit spitalului suma de 15.000 USD,mesajul T. de transfer a acestei sume către Spitalul din USA și contractul fictiv de vânzare-cumpărare în formă autentică nr.2194/21 octombrie 2003,acte cu care acesta s-a prezentat la interviu la Ambasada SUA din B și a obținut viza de plecare în USA pentru o perioadă de trei luni,pentru tratament medical.


 In ce privește contractul autentic de vânzare-cumpărare nr.2194/21 octombrie 2003,acesta a fost semnat de către soția inculpatului V. M. E.,V. B. E. în numele lui T. B.,iar la numele notarului a fost semnat de către V. M. E.,aspecte recunoscute de aceștia,inculpatul V. susținînd că ștampilele au fost aplicate de către numitul „ N.”,atît cele ale notarului ,cît și cele pentru înregistrarea la cartea funciară.


 La 14 noiembrie 2003 T. E. s-a întâlnit în B cu inculpatul V.,convenind ca pentru garantarea restituirii împrumutului anterior acordat și a sumei de 10.000 USD,pretinsă pentru obținerea vizei de intrare în USA,după plecarea lui T. E. în USA să se transforme contractul de împrumut dintre soții T. și inculpatul S. D. într-un contract de vânzare-cumpărare. La aceeași dată soții T. și inculpatul S. D. s-au prezentat în fața notarului public E. E. B.,unde inculpatul S. D. a declarat ,nereal,că soții T. i-au restituit integral suma de 15.500 USD,declarație ce a fost autentificată sub nr.6848/14.11.2003,în momentul imediat următor fiind încheiat contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.6849/14.11.2003,potrivit căruia soții T. au declarat,nereal,că au înstrăinat inculpatului S. D. apartamentul bunul lor comun,înscris în c.f.5742/57 nr.top.8182/1/C/57 cu prețul de 680.000.000 lei și că li s-a achitat integral prețul stipulat în contract,totodată inculpatul S. D. a declarat,nereal,că a cumpărat apartamentul soților T.,achitând integral prețul acestuia.In contract se stipula,de asemenea, că predarea apartamentului de către vînzători cumpărătorului urma să aibă loc până la 17 noiembrie 2003,deși în realitate,între părți data restituirii împrumutului fusese prevăzută pentru 16 februarie 2004.


 Ulterior,la 2 februarie 2004,după ce T. E. ajunsese în USA și nu trimisese banii pentru restituirea împrumutului pe care soții T. îl contractaseră de la inculpatul V. M. E. și pentru restituirea taxei de 10.000 USD pe care aceștia o datorau inculpatului S. D.,acesta din urmă i-a pus în vedere lui T. B. să părăsească imobilul în 24 de ore,aceasta conformându-se.


 In luna ianuarie 2004 învinuitul D. E. din O. O,județul M, a fost contactat telefonic de către cumnatul său ,numitul E. J. -F. aflat în USA care i-a spus că urmează să fie căutat de o persoană cu numele de E. din B și care îl va ajuta să obțină viza de plecare în USA pentru fiica acestuia,E. D.-B.,în vârstă de 10 ani.După o perioadă,învinuitul a fost căutat de către inculpatul V. M. E.,care i-a solicitat să se întâlnească în vederea stabilirii detaliilor legate de obținerea vizei sus menționate.Cei doi s-au întâlnit în municipiul D,inculpatul afirmând să poate rezolva obținerea vizei pentru probleme de ordin medical pentru minoră și ca însoțitor al acesteia pentru învinuit ,în schimbul sumei de 15.000 USD.Despre suma respectivă avea cunoștință și tatăl minorei, în urma convorbirii telefonice avute cu inculpatul V..Inculpatul i-a solicitat învinuitului să deschidă un cont la o Sucursală a Băncii Tranilvania și să achite câte 100 dolari pentru taxa pentru programare la interviu către Ambasada USA,spunându-i,totodată,că atunci când va sosi invitația de la clinica medicală din USA ,se va ocupa el de întocmirea tuturor celorlalte acte necesare la interviu.


 In luna iulie 2004 inculpatul V. s-a deplasat cu autoturismul său marca Audi A6 la domiciliul învinuitului D. E. din O. O și i-a arătat un bilet de ieșire din spital întocmit pe numele minorei E. D. ,portivit căruia aceasta fusese internată pentru tratament la Spitalul Județean B-N Secția Cardiologie în perioada 12-19.04.2004 cu diagnosticul”T. E. Parkinson E. cu F.I.A.”,deși în realitate minora nu era bolnavă și nu fusese internată în acest spital.Inculpatul i-a cerut învinuitului să semneze,în calitate de vânzător,pe contractul de vânzare-cumpărare autentic nr.2017/27 mai 2004,aparent încheiat de notarul public N. E. din S-M,potrivit căruia învinuitul ar fi vândut soților B. G. și N. o casă situată în municipiul S-M cu prețul de 1.250.000.000 lei,contract fictiv,precum și în calitate de locator, contractul de închiriere autentificat sub nr.2725/9 februarie 2001 a aceluiași notar,potrivit căruia învinuitul ar fi închiriat societății  comerciale „T. J.” S.R.L. S -M un spațiu comercial în muncipiul S-M cu o chirie de 1095 USD,contract fictiv,ambele acte fiind semnate de către învinuit.


 Contractele au fost falsificate prin executarea de către inculpatul V. M. E. a semnăturilor notarului public N. E. din S-M(persoană care nu există) și a conducătorului de carte funciară,inculpatul susținând că ștampilele respective au fost aplicate de către numitul „N.”.


 Cu aceeași ocazie inculpatul V. M. E. i-a arătat învinuitului și extrasul de cont din 19/20.07.2004,aparent emis de B.C.R.Sucursala S M,fictiv ,și potrivit căruia învinuitul avea în cont suma de 56.812,70 USD.De asemenea,inculpatul i-a instruit pe învinuit și minoră cu privire la boala de care se pretindea că aceasta suferă,pentru ca aceștia să știe ce să răspundă la interviul care urma să aibă loc la Ambasada USA.


 Cu o zi anterior celei la care era programat interviul la Ambasadă,respectiv la 20 iulie 2004,inculpatul V. M. E. deplasat cu autoturismul proprietatea sa la domiciliul învinuitului D. E. din O. O,de unde i-a luat pe învinuit și minoră și împreună s-au deplasat la B,trecând și prin municipiul C-N,de unde l-au luat și pe inculpatul S. D. cu ei.Toți patru s-au cazat la hotelul D. din B,cei doi inculpați într-o cameră și învinuitul și minora în altă cameră.Apoi,în dimineața zilei de 21 iulie 2004,toți s-au deplasat cu autoturismul proprietatea lui V. M. E. până în apropierea Ambasadei USA,unde,verificând dosarul cu actele care urmau să fie prezentate funcționarilor de la ambasadă,au constatat existența unor greșeli,pentru remedierea acestora inculpatul S. D. completând formularele pentru vize temporare în numele învinuitului și  minorei ,aceștia semnând la rubrica „semnătura solicitantului”.Dosarul cu actele falsificate sus-menționate și care cuprindea și invitația la spitalul „E. D. I.” din O.,sentința de încredințare a minorei în grija învinuitului și acte privind identitatea,valabile,a fost înmânat învinuitului.


 Nu s-a obținut viza de intrare în USA,cei doi fiind programați pentru o dată ulterioară.După 2-3 zile de la reîntoarcerea de la B,învinuitul a fost contactat telefonic de către un funcționar al Ambasadei USA,care i-a comunicat că trebuie să se prezinte cu minora la Clinica pediatrică din strada (...) pentru un control medical,astfel că,însoțit de minoră,învinuitul s-a deplasat cu trenul la B,unde în Gara de Nord,în dimineața zilei de 26 iulie 2004 ,a fost așteptat,la indicațiile inculpatului V. M. E. de numitul E.(care era inculpatul N. E.-P.),care i-a remis dosarul cu documentele ce urmau a fi prezentate ambasadei și suma de 70 USD pentru a achita consultația.Deoarece ,între timp învinuitul a fost anunțat telefonic de către un funcționar al ambasadei să nu se mai prezinte la Clinică pentru consultație,ci să se prezinte direct la Ambasadă,învinuitul și minora s-au deplasat la Ambasada USA unde cererea pentru viză s-a respins,ocazie cu care acestora li s-a adus la cunoștință că actele prezentate sunt false.


 La ieșirea din ambasadă învinuitul și minora au fost așteptați de inculpatul N. E. P. căruia i s-a adus la cunoștință că cererea le-a fost respinsă și la solicitarea inculpatului învinuitul i-a restituit dosarul cu actele prezentate la Ambasadă,acesta refuzând să restituie și suma de 70 USD.Apoi,aceștia s-au despărțit,învinuitul și minora deplasându-se cu trenul la domiciliul lor.


 In vara anului 2004,învinuitul E. T.,din B l-a contactat telefonic pe inculpatul V. M. E.,despre care aflase că facilitează obținerea de vize de intrare în USA.La întâlnirea celor doi, inculpatul V. i-a adus la cunoștință învinuitului că-i poate facilita obținerea vizei în baza unor acte medicale în schimbul sumei de 10.000 USD,bani ce urmau a fi achitați în momentul obținerii vizei.


 La solicitarea inculpatului,cei doi s-au întâlnit la începutul lunii noiembrie 2004 la benzinăria P. din B,ocazie cu care inculpatul i-a arătat învinuitului actele pe care acesta urma să le anexeze la formularul de cerere pentru viză USA : o invitație la o clinică de specialitate „St.G. I.”,un bilet de ieșire din spital emis de Spitalul Județean B-N,secția cardiologie,potrivit căruia învinutul fusese internat în  spital în perioada 20.08.20043-3.09.2004 cu diagnosticul”T. E. Parkinson E. cu R.I.D.”,contractul de vânzare-cumpărare,fictiv,în formă autentică nr.3194/11.10.2004 potrivit căruia învinuitul ar fi înstrăinat numiților B. E. și B. N.  din B (persoane inexistente) un apartament situat pe(...),cu prețul de 1.105.000 lei și contractul de închiriere,fictiv,încheiat în formă autentică sub nr.592/14 februarie 2002,potrivit căruia învinuitul ar fi închiriat societății comerciale „N.” S.R.L. B un spațiu comercial,în B,B-dul (...) nr.17,cu o chirie lunară de 834 USD.Inculpatul i-a cerut învinuitului să semneze actele autentice,sus menționate la rubricile „vînzător” și respectiv „locator”,acesta conformându-se.


 La data de 3 noiembrie 2004  învinuitul E. T. a plecat împreună cu inculpatul V. M. E. cu autoturismul acestuia la B pentru a se prezenta la interviul pentru obținerea vizei,la Ambasada USA,unde învinuitul a depus formularul de cerere pentru vize temporare,la care a anexat toate actele false arătate anterior,pe care i le-a înmânat inculpatul.La acea dată învinuitul nu a obținut viza și a fost reprogramat pentru data de 9 noiembrie 2004,când s-a prezentat la interviu cu aceleași acte false.S-a făcut din nou o reprogramare a învinuitului la interviu pentru data de 16 noiembrie 2004,solicitându-i-se ca,la acea dată,să prezinte în original contractul de închiriere autentificat sub nr.592/14.02.2002.


 In seara zilei de 15 noiembrie 2004,inculpatul V.,însoțit de inculpatul S. D.,s-a întâlnit cu învinuitul E. T. în fața discotecii N. din B și inculpatul V. i-a înmânat învinuitului originalul contractului de închiriere,în vederea prezentării acestuia la ambasadă,precizându-i că nu-l poate însoți la B și înțelegându-se ca după reîntoarcerea învinuitului în B să se întâlnească.


 După ce s-a prezentat la Ambasada USA la interviul ce fusese stabilit ,la data de 16 noiembrie 2004,în baza actelor false prezentate,învinuitul E. T. a obținut viză de plecare în USA pe o perioadă de 3 luni.După câteva ore viza i-a fost retrasă și s-au sesizat organele de urmărire penală,observând-se existența unor inadvertențe în cuprinsul actului de vânzare-cumpărare  autentificat sub nr.3194/11 octombrie 2004.


 S-a stabilit că acest contract a fost semnat la poziția „cumpărători” în numele lui B. E. de către inculpatul S. D. și la poziția notarului E. E.-B. de către inculpatul V. M.-E., tot acesta a semnat și pe contractul fictiv de închiriere nr.592/2002 la poziția notarului J. E.. í…ž. de pe aceste contracte au fost aplicate,potrivit declarației inculpatului V. ,prin grija numitului „N.”.
 Deși probele administrate nu au stabilit persoana care a falsificat biletul de ieșire din spital datat 24.09.2003,se reține că atât inculpatul V. cât și învinuitul E. T. știau ca acesta este fals .


 In septembrie 2004,învinuita E. N.-S.,din O. O, l-a contactat telefonic pe inculpatul V. M. E.,în vederea obținerii vizei de intrare în USA,atât pentru ea cât și pentru fiul său,E. O.-M.,soțul învinuitei fiind plecat de mai mult timp în USA.Inculpatul i-a promis sprijin,precizându-i că va obține această viză în baza unei invitații de la o persoană aflată în această țară.


 La 17 octombrie 2004 inculpatul i-a telefonat învinuitei,spunându-i să vină în B pentru a se întâlni cu el,urmând să meargă la B,la interviu, la Ambasada USA la data de 18 octombrie 2004,când aceasta era programată.


 Astfel,învinuita și inculpatul s-au întâlnit la un restaurant din B în după-amiaza zilei de 17 octombrie 2004,inculpatul i-a dat învinuitei să completeze formularul de cerere pentru vize temporare în numele ei și a fiului său,după un model ce fusese completat de către inculpatul S. D.,aducându-i la cunoștință că a obținut o invitație pentru 14 zile la numitul S. T.,aflat în USA,sens în care i-a arătat învinuitei un înscris în engleză,completat și semnat în numele acelei persoane de către inculpatul S. D.(act fals),înscris care avea aplicat o ștampilă de autentificare a unui notar public din USA,E. P..Inculpatul i-a  mai arătat învinuitei și adeverința nr.247/12.10.2004 emisă de S.C.”T. J.”S.R.L. S-M și contractul de închiriere autentificat sub nr.2725/16 septembrie 2002 de către notarul N. E. din S-M(notar inexistent),încheiat între E. N. -S.,în calitate de locator și S.C.”T. J.” S.R.L. S M,în calitate de locatar, solicitându-i acesteia să semneze contractul la rubrica „ locator” lucru pe care învinuita l-a făcut.Ambele acte  sus menționate erau  false.


 La 18 octombrie 2004 învinuita și fiul său,E. O.-M. s-au prezentat la Ambasada USA,unde au prezentat actele ce le-au fost puse la dispoziție de către inculpatul V. ,dar cererea pentru obținerea vizei le-a fost respinsă.La ieșirea din ambasadă aceștia au fost așteptați de către inculpatul V. M. E. care a solicitat învinuitei să-i restituie dosarul cu actele pe care i le pusese la dispoziție,lucru pe care învinuita l-a făcut.Acestea au fost găsite la percheziția efectuată de organele de poliție la domiciliul său.


  In primăvara anului 2004 ,inculpații S. D. și V. M. E. au efectuat lucrări de renovare a apartamentului situat în B,(...) (...), nr.7, .C, .57,apartament care fusese proprietatea soților T. E. și B.,după mutarea acesteia din urmă la țară.Prin lunile mai-iunie 2004 inculpatul S. D. s-a mutat în acest apartament.Inculpatul V. M. E. l-a ajutat pe acesta să achiziționeze calculatoarele aflate în apartamentul respectiv.Prin intermediul J., inculpatul S. D. a obținut informațiile necesare și a achiziționat un aparat de inscripționat și citit instrumente de plată electronice -carduri bancare-denumit convențional N. 206 ,contra sumei de 500 USD.Acesta permitea inscripționarea suporturilor plastifiate( blank-urilor) destinate operațiunilor financiare prin intermediul bancomatelor,respectiv tipărirea în relief a numărului de card și a  c o d u l u i   d e siguranță D..Intenția era evidentă,respectiv falsificarea cărților de credit și apoi,folosirea acestora pentru efectuarea de retragere de numerar de la bancomate.In acest sens între inculpații S. D.,V. M. E. și N. E. a avut o înțelegere prealabilă,aportul pe care fiecare avea să-l aducă în vederea retragerilor de numerar din bancomate fiind bine individualizat(stabilit).


 In vederea desfășurării activității de retragere frauduloasă a unor sume de bani din bancomate,inculpatul S. D.,tot prin intermediul J. a găsit două surse de aprovizionare cu blank-uri,din B și din C,persoane care nu au fost identificate pe parcursul urmăririi penale.


 Activitatea de utilizare a cardurilor contrafăcute a debutat la începutul lunii iunie 2004,când inculpatul S. D. a reușit să retragă mici sume de bani de la B.-uri situate pe raza municipiului B,ulterior la activitatea de retragere a sumelor de bani fiind cooptat și inculpatul N. E..Ulterior,cei doi inculpați au acționat și asupra unor bancomate din R și Tîrgu M.Inculpatului V. M. E. îi revenise sarcina de a-i transporta pe ceilalți doi inculpați cu autoturismul proprietate personală marca Audi A6 în aproprierea B.-ului de unde urma să se facă retragerea de numerar și apoi la apartamentul situat în B,pe (...) (...)(sau în garsoniera situată pe(...),unde locuia inculpatul S. D.,până la mutarea sa în apartamentul de pe (...) (...)),acesta neparticipînd la retragerea efectivă de numerar și așteptînd în autoturism.


 Banii obținuți din retrageri erau schimbați în monede convertibile(euro și dolari) și erau depuși,cu excepția celor necesari pentru întreținerea inculpaților și plata furnizorilor de informații despre cărțile de credit,în caseta de valori nr.78 aflată la B.C.R. B,casetă ce fusese închiriată din martie 2004 de către inculpatul V. M. E.,în baza contractului nr.11.400/15.03.2004,pe o perioadă de un an de zile și la care avea acces doar acest inculpat și ca împuternicit,soția sa,V. B.-E..


 Plata furnizorilor de informații care serveau la falsificarea blank-urilor era efectuată de către inculpatul N. E. P. ,cu mandate poștale.


 Deoarece  doar inculpatul S. D. știa să efectueze pe Internet operațiunile pentru obținerea informațiilor despre cărți de credit și să procedeze la falsificarea blank-urilor cu ajutorul calculatorului laptop la care era cuplat dispozitivul N. 206,inițial,până la sosirea grupului condus de E. D. doar acesta a efectuat aceste operațiuni.Acesta obținea informațiile necesare retragerilor de numerar de la bancomate cu ajutorul cardurilor pe care le falsifica fie trimițând mesaje titularilor de e-mail în numele unor societăți de comerț electronic (spam),solicitându-le actualizarea datelor privind cărțile de credit pe care le dețineau(codul PIN,codul D.,numărul de card și termenul de valabilitate al acestuia,etc.),fie de la alte persoane din țară sau străinătate,cu astfel de preocupări,de la care  cumpăra informațiile respective.
 Deoarece activitatea necesară retragerii frauduloase de numerar de la bancomate,cu ajutorul cărților de credit falsificate,precum și cea legată de obținerea de vize pentru USA,iar ulterior,cea legată de acordarea unor împrumuturi din banii obținuți din „activitatea „ desfășurată, le ocupa o M parte de timp,pentru efectuarea treburilor gospodărești în apartamentul de pe (...) (...) din B,unde inculpații S. și N. locuiau efectiv și inculpatul V. stătea o M parte din timpul său (de multe ori și peste noapte),prin intermediul inculpatului V. M. E. a fost „angajat”  învinuitul S. H.-E..Acesta ,în schimbul unei sume de 400 lei pe lună (4.000.000 lei vechi),făcea curățenie,gătea,spăla,făcea aprovizionarea,efectua plățile la întreținere,pentru energia electrică și gaz,fără ca acesta să fie implicat în efectuarea activităților specifice în care se „specializaseră” cei trei inculpați.
 

în vederea obținerii de informații despre cărțile de credit,inculpatul S. D. a intrat în legătură,pe Internet,cu mai mulți tineri din D T-S.La recomandarea unui mai vechi colaborator al său,pe nume T. E.,inculpatul S. D. a intrat în legătură cu inculpatul E. D.-N.,acesta din urmă întrebându-l pe S. D. dacă nu-i poate da și lui de lucru ceva pentru a obține bani,deoarece văzuse că anterior,numitul B. D. T. din D T -S primise bani de la S. D..Inculpatul S. D. l-a invitat la B „să-l învețe să facă bani”,E. D.-N. acceptând invitația.Pentru a-și putea plăti drumul, inculpatul S. D. i-a trimis suma de 100 lei (1.000.000 lei vechi) prin mandat poștal ,expedierea efectuând-o efectiv inculpatul N. E.-P..
 

Astfel,la data de 13 mai 2004 inculpatul E. D. N. s-a deplasat cu trenul pînă în C-N, unde s-a întâlnit cu inculpații S. D.,V. M.-E. și N. E. P.,toți deplasîndu-se cu autoturismul condus de inculpatul V. M. E. (...) Passat la B.După cazarea inculpatului E. în garsoniera de pe strada (...) (...) din B,deoarece în ziua următoare era ziua de naștere a inculpatului S. D.,toți au mers la un local pentru a sărbători evenimentul.
 

Cu ocazia acestei petreceri inculpatul E. a adus la cunoștința celorlalți trei inculpați (S.,V. și N.) vârsta pe care o are,aceștia cunoscând,deci, împrejurarea că inculpatul E. era minor.

 Inculpatul S. D. i-a arătat inculpatului E. cum procedează pentru inscripționarea blank-urilor folosind dispozitivul N. 206 cuplat la calculator și apoi,cum atașează la fiecare card falsificat câte un bilețel prins cu agrafă pe care scria codul PIN al cardului,pregătindu-l pentru operațiunea de retragere de numerar.


După două zile inculpatul E. a fost mutat în apartamentul de pe (...) (...) și  inculpatul S. D. i-a explicat acestuia că pentru a obține informații despre cărțile de credit trebuie „să facă spam”,adică să trimită mesaje în numele societății de comerț electronic ebay către diferite adrese de e-mail a unor titulari din străinătate,mesaje pe care i le punea la dispoziție inculpatul S. D.,în urma unora dintre aceste mesaje reușindu-se să se intre în posesia datelor necesare pentru inscripționarea blank-urilor cu dispozitivul N..
Deși a înțeles că utilizarea cardurilor falsificate era pentru retragerea de numerar de la B.-uri,inculpatul E. D. nu i-a însoțit niciodată pe ceilalți inculpați în acest scop.


Inculpatul minor a stat în B până la începutul lunii iulie 2004,perioadă în care a desfășurat sporadic activități de obținere de informații despre cărțile de credit,informații pe care le-a pus la dispoziția inculpatului S. D. pentru inscripționarea blank-urilor.Pe parcursul șederii în B întreținerea inculpatului E. a fost asigurată de către S. D..La plecarea sa acesta a primit suma de 2.000.000 lei (vechi) de la inculpatul S. D.,ceea ce l-a nemulțumit,deoarece i-a văzut pe cei trei inculpați întorcându-se de la B.-uri cu mari sume de bani.

 In vederea obținerii de informații în legătură cu cărțile de credit deținute de titulari din străinătate -număr de card,codul PIN, c o d u l   d e siguranță,D. -necesare în vederea falsificării cardurilor bancare și utilizării acestora în scopul retragerii de numerar ,deoarece inculpații nu dețineau o pregătire avansată în culegerea de date de pe Internet,au recurs la ajutorul inculpatului E. D.-G.,inculpat cu care S. D. intrase în legătură în urma conversațiilor avute pe Internet și cu care vorbise și la telefon.In luna iunie 2004 inculpatul E. s-a deplasat în B,ocazie cu care i-a cunoscut pe cei trei inculpați.Impreună s-au deplasat la o cabană din stațiunea D.,pentru o zi,unde au purtat discuții despre o viitoare colaborare.


 După ce inculpatul E. D.-G. a plecat din B,aceasta a ținut legătura cu inculpatul S. D.,telefonic și pe Internet.In luna septembrie 2004 inculpatul S. D. i-a trimis cu două mandate poștale sumele de 64.000.000 și respectiv 45.000.000 lei (vechi),ca avans pentru colaborarea viitoare în domeniul obținerii de informații de pe Internet,necesare pentru falsificarea cardurilor bancare și retragerii ,cu ajutorul lor,a unor sume de bani.


 Cei doi s-au înțeles ca la începutul lunii octombrie inculpatul E. D.-G. să vină în B,însoțit de doi prieteni ai săi(inculpații N. N. și D. T.) pentru a-l ajuta în activitatea de obținere de informații despre cărțile de credit în scopul falsificării instrumentelor de plată electronice și efectuării de retrageri de numerar cu acestea.


 La solicitarea lui E. D. G.,inculpații N. N. și D. T. au fost de acord să se deplaseze toți trei la B,pentru obținerea unor informații de pe Internet pentru S. D.,activitate pentru care aceștia urmau să fie plătiți cu suma de 100 Euro pe săptămână.


 Cei trei au sosit în B la 2 octombrie 2004 și au fost așteptați la gară de către S. E.,pe care inculpatul E. îl cunoscuse cu ocazia primei deplasări în B,din luna iunie 2004 și au fost cazați în apartamentul de pe (...) (...) aparținând inculpatului S. D..In cursul aceleiași zile cei trei inculpați din B s-au cunoscut cu inculpații nou veniți(cei care nu se cunoscuseră încă).


 Inculpații S. D. și E. D. G. au stabilit că inculpații N. N. și D. T. urmau să lucreze pe câte unul din cele două calculatoare aflate în sufrageria apartamentului,cu sarcina extragerii link-urilor pe care apoi trebuiau să le transmită pe laptopul  inculpatului E. D. G.,plasat în camera mică a apartamentului,unde stătea efectiv și-și desfășura activitatea și inculpatul S. D..Inculpatul E. trebuia să transmită adresele de e-mail extrase de el cu programul special pe care-l avea pe laptopul inculpatului S. D.,care urma să valorifice informațiile primite în scopul obținerii de informații despre cărțile de credit,informații în baza cărora să inscripționeze blank-urile deținute și să le utilizeze în scopul retragerii frauduloase de numerar.


 In noaptea aceleiași zile,inculpații V. M. E. și N. E. P. au plecat la C,cu autoturismul Audi A6 condus de către inculpatul V.,pentru aprovizionarea cu blank-uri,suporturi absolut necesare pentru desfășurarea „activității” de către inculpați,inculpatul S. D. fiind cel care a identificat o astfel de sursă,în urma convorbirii avute pe Internet.Acest furnizor de blank-uri a rămas neidentificat în cursul urmăririi penale.


 Inculpații au lucrat în modalitatea arătată până la sfârșitul lunii octombrie-începutul lunii noiembrie 2004,modul de lucru și sarcinile fiecărui inculpat fiind precis stabilite. M. astfel,inculpații N. și D. reușeau să extragă un număr de aproximativ 10.000 link-uri pe zi,acestea fiind prelucrate ulterior de către inculpatul E..In această perioadă activitatea grupului infracțional s-a finalizat cu numeroase extrageri frauduloase de numerar de la B.-uri amplasate în orașele B,R și D.Intr-o primă fază la aceste retrageri de numerar din bancomate au participat doar inculpații S. D. și N. E.-P.,ca fiind cei ce efectiv procedau la retragerea sumelor de bani și inculpatul V. M. E. ,ca fiind cel ce asigura transportul celorlalți doi la și de la B.-urile de unde se făceau retragerile,cu autoturismul acestuia,Audi A6.


 In această modalitate cei trei inculpați au acționat de mai multe ori pe raza orașelor B,R și Tîrgu -M.


 In ultima parte a lunii octombrie 2004 au fost cooptați la această activitate și inculpații E.,N. și D..


 In noaptea de 26/27.10.2004,deoarece inculpatul V. M. E. era plecat din oraș,la cererea lui S. D. și E. D.-G.,inculpatul N. N.(care poseda permis de conducere) a fost de acord să-i transporte cu autoturismul (...) Passat proprietatea lui V.,pe S. D. și N. E. P. la R,județul M,în scopul efectuării operațiunilor de retragere de numerar de la B.-urile aparținând Băncii S. cu instrumente de plată electronice falsificate de inculpatul S. D..Cu autoturismul sus-menționat condus de inculpatul N. N. s-au deplasat la R inculpații S. D.,N. E. P.,E. D. G. și D. T..Autoturismul a fost oprit la o distanță de 100.200 metri distanță față de B.-ul aparținînd Băncii S..Din autoturism au coborît inculpații S. și N. care s-au deplasat fiecare la câte un bancomat și au efectuat operațiuni de retragere de numerar cu carduri falsificate și inculpatul E. D.,care l-a însoțit pe inculpatul S. pînă în apropierea bancomatului de la care acesta a făcut retragerile de numerar.Inculpații N. și D. i-au așteptat pe ceilalți în autoturism.


 După două zile,deoarece inculpatul V. lipsea în continuare,tot la rugămintea inculpaților E. și respectiv S. D.,inculpatul N. N. a acceptat să-i transporte cu același autoturism  pe inculpați în orașul D.Cu autoturismul condus de inculpatul N. au plecat inculpații S. D.,N. E. P.,N. N. și E. D. G..In timp ce N. N. i-a așteptat în autoturism la aproximativ 50 metri distanță de un B. aparținînd  Băncii S.,inculpatul N. E. a mers la un bancomat ,iar inculpații S. D. și E. D.-G. s-au deplasat la un bancomat aparținând Băncii S. de unde S. D. a efectuat operațiuni de retragere cu carduri falsificate,în timp ce inculpatul E. D. îi asigura paza.Activitatea  desfășurată în D a fost înregistrată video de către serviciul de securitate al băncii.


 Potrivit expertizei efectuate în cauză,cu cardurile falsificate s-au efectuat în noaptea de 26/27 octombrie 2004 ,retrageri în cuantum de 70.200.000 lei (vechi) și în municipiul D în cuantum de 81.000.000 lei (vechi).


 La începutul lunii noiembrie 2004 inculpatul N. N. a plecat la domiciliul său,în A,în jurul datei de 4 noiembrie 2004 a avut loc plecarea inculpatului D. T. și la 12 noiembrie 2004 a părăsit municipiul B și inculpatul E. D. G..


 Inculpatul S. D. a plătit prin intermediul inculpatului E. D. G. suma de câte 45o Euro pentru fiecare din cei trei inculpați,pentru munca desfășurată în B.


 După plecarea inculpaților veniți din sudul țării,cei trei inculpați din B au continuat retragerile de numerar cu carduri bancare falsificate,operând atât în B,cât și pe raza județului M,în orașele R și Tîrgu M,asupra unor bancomate aparținând Băncilor S. și J. U.,deplasările continuând să se facă cu autoturismul  Audi A6 condus de inculpatul V. M. E..


 Banii obținuți din retragerile frauduloase,rămași după plata cheltuielilor necesare întreținerii și a celorlalte cheltuieli necesare desfășurării infracționale,erau schimbați în valută ,se predau inculpatului V. M. E. care ,la rândul său îi depunea în caseta de valori pe care o deținea cu chirie la B.C.R. B.O parte din aceștia au fost folosiți și în scopul acordării de împrumuturi în valută cu dobânda inclusă în contract mai multor persoane,atât de pe raza județului B-N,cît și de pe raza altor județe.


 La data de 19 noiembrie 2004 inculpații S. D. și N. E. P. au fost surprinși de organele de poliție la un bancomat BRD din municipiul B în timp ce efectuau operațiuni financiare în mod fraudulos,având asupra lor mai multe blank-uri cu codurile Pin atașate și sume de bani.


 In urma percheziției domiciliare efectuate la apartamentul din B,(...) (...) ,s-au găsit laptopul aparținând inculpatului S. D.,la care era cuplat dispozitivul N. 206,calculatoarele din sufragerie,mai multe blank-uri,precum și sume de bani : 4.400 Euro în haina lui V. E.,sumele de 3.600.000 lei,29.000.000 lei și 2.900.000 lei,chitanțe de retrageri a unor sume de bani de la B.-uri aparținând  Băncilor S.,J. U. și Transilvania.


 La controlul efectuat asupra casetei de valori de la BCR Sucursala B aparținând inculpatului V. M. E. s-au găsit sumele de 174.400 Euro și 50.000 USD.


 Corect au fost încadrate în drept faptele comise de inculpatul V. M. E. care realizează elementele constitutive ale infracțiunilor de instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată prev.de art.25 C.pen., rap.la art.290 al.1 C.pen., cu aplic.art.41 al.2 C.pen., de instigare la fals în înscrisuri oficiale prev.de art.25 C.pen., rap.la art.288 al.1 C.pen., cu aplic.art.41 al.2 C.pen., fals în înscrisuri oficiale prev.de art.288 al.1 C.pen., cu aplic.art.41 al.2 C.pen., complicitate la uz de fals prev.de art.26 C.pen., rap.la art.291 C.pen., cu aplic.art.41 al.2 C.pen., fals în declarații prev.de art.292 C.pen., ale infracțiunii prev.de art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003 cu aplic.art.74 lit.c C.pen., și complicitate la falsificare de instrumente de plată electronică prev.de art.26 C.pen., rap.la art.24 al.1 din Legea nr.365/2002 cu aplic.art.41  al.2 C.pen., ale infracțiunii prev.de art.27 al.2  din Legea nr.365/2002  cu aplic.art.41 al.2 C.pen., sub forma complicității prev.de art.26 C.pen., iar în baza art.33 lit.a C.pen., s-a constatat că infracțiunile au fost săvârșite în forma concursului real.


 Faptele inculpatului S. D. realizează elementele constitutive ale infracțiunilor de complicitate la uz de fals prev.de art.26 C.pen.,  rap.la art.291 C.pen., cu aplic.art.41 al.2 C.pen., fals material în înscrisuri oficiale prev.de art.288 alin.1 C.pen., cu aplic.art.41 al.2 C.pen., fals în declarații prev.de art.292 C.pen., cu aplic.art.41 al.2 C.pen., ale infracțiunii prevăzută de art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003 cu aplic.art.75 lit.c C.pen., și art.24 al.1 din Legea nr.365/2002 cu aplic.art.41 al.2 C.pen., ale infracțiunii prev.de art.25 din Legea nr.365/2002,  ale infracțiunii prev.de art.37 al.2 din Legea nr.365/2002 cu aplic.art.41 al.2 C.pen., infracțiuni care au fost săvârșite în condițiile concursului real prev.de art.33 lit.a C.pen.


 Faptele comise de inculpatul  N. E. P. realizează elementele constitutive ale infracțiunilor prev.de art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003 cu aplic.art.75 lit.c C.pen., art.26 C.pen., raportat la art.24 al.1 din Legea nr.365/2002 cu aplic.art.41  al.2  C.pen., și ale infracțiunii prev.de art.27 al.2 din Legea nr.365/2002 cu aplic.art.41 al.2 C.pen., constatându-se că acestea au fost comise sub forma concursului real de infracțiuni prevăzut de art.33 lit.a C.pen.


 Faptele comise de inculpatul N. N. realizează elementele constitutive ale infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat și complicitate la falsificarea de instrumente de plată electronică, prevăzută de art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003 respectiv art.26 C.pen., rap.la art.24 alin.1 din Legea nr.365/2002 cu aplic.art.41 al.2 C.pen., și complicitate la efectuarea de operațiuni financiare frauduloase prev.de art.26 C.pen., rap.la art.27 alin.2 din Legea nr.365/2002 cu aplic.art.41 al.2 C.pen.


 Pedepsele aplicate inculpaților au fost stabilite potrivit criteriilor generale de individualizare a pedepselor prev.de art.72 C.pen., aplicându-se inculpaților pedepse la limita minimă prevăzută de lege pentru faptele reținute în sarcina acestora, deși așa cum rezultă  din starea de fapt inculpații au desfășurat o amplă activitate infracțională și pe o perioadă indelungată de timp.


 Inculpatul V. M. nu a recunoscut comiterea infracțiunii de constituire împreună cu inculpații N. E. și S. D. a unui grup infracțional organizat și că ar fi avut vreo contribuție la comiterea infracțiunii de falsificare de instrumente de plată electronică sau de complicitate la efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos însă a recunoscut comiterea celorlalte infracțiuni reținute în sarcina sa.


 Din ansamblul probelor administrate în faza de urmărire penală și  la instanța de judecată, care confirmă probele administrate la urmărirea penală și în special declarațiile martorului S. E. care se ocupa de menaj în apartamentul din B (...) (...) și care a precizat rolul fiecărui inculpat în cadrul grupului infracțional, că între cei trei inculpați se purtau discuții cu privire la perfecționarea activității de confecționare a cardurilor false, de zonele unde urmau să acționeze, de împrumuturi de bani obținuți fraudulos, de obținerea de vize pentru Statele Unite, iar  transportul era asigurat aproape de fiecare dată de inculpatul V..


 La fel din declarația inculpatului E. rezultă că de păstrarea sumelor de bani extrase fraudulos din bancomate se ocupa inculpatul V..


 Inculpatul N. a arătat că avea cunoștință de activitatea frauduloasă a inculpaților V., S. și N., însă a acceptat să lucreze cu aceștia, întrucât avea nevoie de bani și inculpatul E. a arătat în detaliu modalitatea de operare a inculpaților, sumele de bani pe care le extrăgeau cei trei, că inculpatul S. din sumele extrase în mod fraudulos și-a cumpărat un număr de 4 apartamente, un autoturism și că are depozite bancare de circa 1 miliard lei.


 La percheziția domiciliară efectuată în apartamentul situat pe str.(...) și apartamentul de pe str.(...) din B au fost găsite acte și chitanțe care fac dovada comiterii faptelor de către inculpați.


 Faptul că sumele extrase din bancomate erau substanțiale rezultă și din împrejurarea că inculpații V. și S. au împrumutat sume mari de bani cu garanție imobiliară, respectiv 9000 euro la data de 13.10.2004, 28.000 USD la data de 12.07.2004, 5.000 USD la data de 16.08.2004, 32.000 euro la data de 28.09.2004, 2.000 euro la data de 27.09.2004 și 13.000 euro la data de 1.10.2004.


 în urma percheziției informatice efectuate în calculatorul inculpatului S. s-a constatat că au fost efectuate extrageri de numerar în perioada 1 mai 2004 - 19 noiembrie 2004, în sumă de 9.796.000.000 lei.


 Potrivit raportului de expertiză contabilă întocmit în cauză, s-au efectuat extrageri de numerar de la B.-uri aparținând băncilor „J. í…¢.”, „Transilvania”, „--S. Bank din localitățile B, R, D și Tg.M, în cuantum de 11.134.900.000 lei din contul unor cetățeni americani.


 Susținerile inculpaților apelanți referitoare la faptul că nu li s-a acordat ultimul cuvânt la instanța de fond nu sunt întemeiate, întrucât din încheierea de ședință din data de 19.09.2007, când au avut loc dezbaterile în fond a cauzei rezultă cu certitudine că acestora li s-a acordat ultimul cuvânt cu privire la învinuirile de care sunt acuzați, reținându-se poziția fiecărui inculpat prezent la dezbateri (fila 113 verso din dosar de fond).
 

Tot neîntemeiată este susținerea inculpatului S. referitoare la faptul că autorizația de percheziție efectuată la apartamentul situat pe srt.(...) a fost emisă pe numele inculpatului V. deși inculpatul S. era proprietarul apartamentului, iar din această cauză proba efectuată a fi nulă de drept, întrucât procedura de efectuare a percheziției a fost respectată, așa cum inculpatul personal recunoaște în motivele de apel, fiind făcută în prezența apărătorului inculpatului și a doi martori asistenți.
 

E. domiciliară s-a efectuat în două apartamente situate în B, respectiv (...) (...) proprietatea inculpatului S. și str.(...) (...) unde locuia inculpatul V. în chirie, iar în cele două apartamente au fost descoperite acte și chitanțe care fac dovada activității infracționale desfășurate de inculpați.
 

Faptul că inculpatul S. era proprietar al apartamentului situat pe str.(...) (...) nu duce la nulitatea percheziției efectuate în acest apartament, în condițiile în care procedura de efectuare a percheziției a fost respectată.
 

împrejurarea că numerele de carduri găsite în calculatorul inculpatului S. nu au fost descărcate în momentul efectuării percheziției ci la o dată ulterioară la fel  nu poate duce la nulitatea probei din moment ce rezultă cu certitudine din expertiza contabilă efectuată în cauză că s-au efectuat extrageri frauduloase cu aceste carduri false având codul PIN atașat.

 Tot neîntemeiată este susținerea inculpatului S. referitoare la faptul că la instanța de fond inculpații au fost audiați separat, însă nu li s-au citit declarațiile în prezența celorlalți inculpați, iar prin aceasta i s-a încălcat dreptul la apărare.
 

Sancțiunea nulității absolute este prevăzută în dispozițiile art.197 al.2 C.pr.pen., printre care nu se află și cea precizată de inculpatul S..
 

Potrivit art.197 al.4 C.pr.pen., încălcarea oricărei alte dispoziții legale decât cele prevăzute în alin.2 atrage nulitatea actului în condițiile alin.1, numai dacă a fost invocată în cursul efectuării actului când partea este prezentă sau la primul termen de judecată cu procedura completă când partea a lipsit la efectuarea actului.
 

Inculpatul nu a invocat încălcarea dreptului la apărare în ședința de judecată în care au fost audiați separat sau la termenul următor de judecată, sens în care nu poate susține în apel că i s-a încălcat acest drept.
 

Tot neîntemeiată este susținerea inculpatului care arată că deși există anumite chitanțe la dosar din care rezultă că la cererea sa inculpatul N. E. a expediat anumite sume de bani către diverse persoane pentru informațiile primite și că aceste persoane nu au fost identificate, întrucât din probele administrate în cauză nu rezultă că persoanele care furnizau informații cunoșteau destinația acestora, iar discuțiile s-au purtat pe mesinger unde fiecare persoană se poate prezenta sub identitatea pe care o dorește fiind o realitate virtuală.


 Nici afirmația inculpatului referitoare la faptul că nu au fost identificați titularii de carduri nu este întemeiată, întrucât din expertiza contabilă efectuată în cauză rezultă că au fost devalorizate cardurile mai multor cetățeni americani, care face imposibilă identificarea acestora, iar cu privire la sumele însușite de inculpați din conturile unor cetățeni români nici aceștia nu au fost identificați deoarece inculpații au efectuat extrageri de la alte bancomate, care nu aparțineau băncilor emitente a cardurilor și din această cauză cele patru bănci care au calitatea de părți vătămate nu au avut refuzul la plată, motiv pentru care nu s-au constituit părți civile în cauză.


 Tot neîntemeiată este susținerea inculpatului referitoare la faptul că organele de urmărire penală nu au asigurat prezența apărătorilor la efectuarea perchezițiilor domiciliare și la audierea martorilor, întrucât chiar inculpatul arată că perchezițiile domiciliare s-au efectuat în prezența apărătorilor acestora și a martorilor asistenți (vol.I-II dosar u.p.).
 

Din expertiza contabilă efectuată în cauză rezultă cu certitudine că numerele de card extrase din calculatorul inculpatului S. au fost folosite pentru extrageri ilegale de numerar, iar prejudiciul total rezultă cu certitudine din aceeași expertiză contabilă și completarea la aceasta.
 

Cele patru bănci au fost introduse în mod legal în cauză în calitatea de părți vătămate, întrucât sunt titulare a B.-urilor folosite ilegal de inculpați, deși nu s-au constituit părți civile pe motiv că nu au înregistrat refuzul la plată, iar persoanele titulare de carduri clonate nu au fost identificate, parte din aceștia fiind cetățeni americani (f.15-20, 272-279 vol.III dosar fond).
 

Nici afirmația referitoare la faptul că pedeapsa aplicată inculpatului este prea M pe motiv că acesta este în prezent încadrat în muncă, s-au că ar beneficia de reducerea pedepsei în condițiile prev.de lege, este neîntemeiată, întrucât raportat la activitatea infracțională a inculpatului apreciem că pedeapsa aplicată acestuia de către instanța de fond este prea mică, însă doar inculpații au formulat apel, iar situația acestora nu poate fi agravată în propria cale de atac.
 

Neîntemeiată este și susținerea inculpatului N. referitoare la neidentificarea persoanelor titulare de carduri falsificate, la această afirmație s-a răspuns la motivele de apel ale inculpatului S..
 

Tot neîntemeiată este susținerea inculpatului N. referitoare la faptul că în mod nelegal s-a dispus confiscarea în favoarea statului a unor sume de bani întrucât potrivit art.118 lit.e C.pr.pen., bunurile dobândite prin săvârșirea faptei prevăzute de lege, dacă nu sunt restituite persoanei vătămate și în măsura în care nu servesc la despăgubirea acesteia, sunt supuse confiscării, sens în care nefiind identificate persoanele titulare de carduri clonate, iar părțile vătămate nu s-au constituit părți civile în cauză, confiscarea sumelor rezultate din săvârșirea infracțiunilor era obligatorie.
 

Instanța de fond a fost legal sesizată întrucât au fost citate în cauză cele patru părți vătămate proprietare ale B.-urilor de la care inculpații au extras sume în mod fraudulos.
 

Nici motivația capătului de cerere subsidiară nu este întemeiată, întrucât instanța de fond la aplicarea pedepselor a ținut seama de contribuția fiecărui inculpat la comiterea infracțiunilor.
 

Neîntemeiată este și susținerea inculpatului V. care arată că nu are cunoștințe de calculator și ca urmare nu poate fi acuzat de comiterea vreunei infracțiuni doar că a asigurat transportul celorlalți inculpați deoarece din declarațiile tuturor inculpaților și mai ales a martorului S. care a asigurat menajul in apartamentul situat pe str.(...) (...), rezultă cu certitudine contribuția inculpatului V. la comiterea infracțiunilor. La fel în apartamentul în care acesta locuia în chirie au fost găsite numeroase acte și chitanțe care confirmă participarea sa la comiterea infracțiunilor.

 Tot neîntemeiată este afirmația inculpatului N. E. care susține că nu au fost identificate persoanele titulare de carduri iar părțile vătămate proprietare de B.-uri nu s-au constituit părți civile în cauză împrejurare la care s-a răspuns în motivarea apelului inculpatului S., la fel nu se justifică nici reducerea pedepselor aplicate inculpaților raportat la activitatea infracțională desfășurată de aceștia.


 Având în vedere că titularii de carduri clonate de inculpați nu au putut fi identificați pentru a fi citați în calitate de părți vătămate, că în cauză în mod legal au fost citate cele patru bănci în calitate de părți vătămate, fiind proprietare ale B.-urilor de la care s-au efectuat extrageri frauduloase de bani, că prejudiciul cauzat rezultă cu certitudine din expertiza contabilă și completările la aceasta, că în mod legal s-a dispus confiscarea anumitor sume de bani rezultați în urma comiterii infracțiunilor comise de inculpați, și că nu se impune reducerea pedepselor aplicate acestora și nici schimbarea modalității de executare a pedepselor, raportat la  ampla activitate infracțională desfășurată de inculpați, motive pentru care în baza art.379 pct.1 lit-.b C.pr.pen., apelurile formulate de aceștia împotriva sentinței penale nr. 217/F/10.10.2007 a  T r i b u n a l u l u i   B i s t r i ț a N, urmează să fie respinse ca nefondate.


 în baza art.192 al.2 C.pr.pen., inculpații urmează să plătească statului suma de câte 350 lei cheltuieli judiciare.

 
PENTRU ACESTE MOTIVE
îN NUMELE LEGII
D E C I D E :

 

Respinge ca nefondate apelurile declarate de inculpații: S. D., (fiul lui D. și P., născut la 14.05.1985 în  B, E..în B(...),  .F,  .64 jud.B N), N. E. P. (fiul lui T. și M., născut la 27.01.1986 în B, E..în mun.L(...) jud.M), V. M. (fiul lui E. și F., născut la 25.08.1975 în B, E..în com.U. sat J. nr.90 jud.B N, f.f.l. în B(...),  .B,  .65 jud.B O.) și N. N. (fiul lui J. și F., nsăcut la 07.04.1985 în A, E..în A í…žoseaua T M  .597  .A,  .518 jud.T) împotriva sentinței penale nr. 217/F/10.10.2007 a  T r i b u n a l u l u i   B i s t r i ț a N.


 Obligă fiecare inculpat să plătească câte 350 lei cheltuieli judiciare către stat.
 

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la pronunțare cu inculpatul N. N. și de la comunicare cu ceilalți inculpați apelanți.
 

Dată și pronunțată în ședința publică din 01.10.2008.