Dosar nr. 11262/2/2009 2763/2009
CURTEA DE  A P E L   B U C U R E í…ž T I
SECí…¢IA I PENALÄ”š
SENTINí…¢A PENALÄ”š NR.41
í…žedința publică din data  de 17 februarie 2010

 

Domenii: Penal - recunoașterea hotărârilor penale sau a altor acte judiciare străine. Efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos.

 

Pe rol pronunțarea asupra sesizării nr.2564/II-5/2009 formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de  A P E L   B U C U R E í…ž T I privind recunoașterea și punerea în executare a Sentinței penale pronunțată la data de 29.01.2009 în dosarul nr.TC - 045 - 5/08 de Tribunalul Curții  din Principatul B., definitivă prin Sentința din 15.05.2009 a Tribunalului Suprem de Justiție, ca urmare a cererii formulată de Ministerul Justiției al Principatului B. de transferare a condamnatului E. J. într-un penitenciar din România, în vederea continuării executării pedepsei.


Dezbaterile în cauză au avut loc în cadrul ședinței publice din data de 10 februarie 2010, fiind consemnate în încheierea de ședință de la acea dată - ce face parte integrantă din prezenta - când Curtea, având nevoie de timp pentru a delibera și pentru a da posibilitate apărătorului condamnatului să depună la dosar concluzii scrise, a amânat pronunțarea pentru data de 15 februarie 2010, iar, ulterior, pentru data de 17 februarie 2010, când, în aceeași compunere,
 


C U R T E A,

 

Deliberând,  constată că prin rezoluția din 11.11.2009 a Parchetului de pe lângă Curtea de  A P E L   B U C U R E í…ž T I s-a dispus sesizarea acestei instanțe in vederea recunoașterii sentinței penale pronunțată în data de 29.01.2009 în dosarul nr. TC - 045 - 5/08 de Tribunalul Curții din Principatul B., definitivă prin sentința din 15.05.2009 a Tribunalului Suprem de Justiție, prin care se solicită transferarea persoanei condamnate E. J. într-un penitenciar din România pentru a continua executarea pedepsei de 4 ani închisoare, aplicată acestuia de către instanța din statul solicitant.


 Analizând actele și lucrările dosarului, Curtea  constată  următoarele:


 Prin sentinței penale pronunțată în data de 29.01.2009 în dosarul nr. TC - 045 - 5/08 de Tribunalul Curții din Principatul B., definitivă prin sentința din 15.05.2009 a Tribunalului Suprem de Justiție, numitul E. J. a fost condamnat la o pedeapsă de 1 ani închisoare, pentru săvârșirea  infracțiunii  de a fi membru al unei organizații criminale prev. de art. 349 Cod penal și la o pedeapsă 3 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de punere în circulație de monede false prev. de art. 431 Cod penal.


 Deasemenea, s-a luat față de E. J. și măsura expulzării pe timp de 15 ani din Principatul B..


 în fapt, s-a reținut că la data de 20.04.2008, în jurul orelor 18,50, la un control de rutină efectuat pe șosea de către agenții serviciului de poliție la rotonda  aflată pe linia F. a șoselei generale nr. 2,  în urma percheziției corporale efectuată asupra numiților E. G. și E. J. s-au găsit 59 de carduri de plastic cu E. magnetică pe o parte și cu adnotări manuscrise.


 E. J. a recunoscut imediat agenților de polițe că aceste carduri erau falsificate.


 S-a efectuat o percheziție și în camera nr. 6 a hotelului „E.”, unde agenții de poliție au găsit o agendă ce aparținea persoanei solicitate E. J. ce conținea diferite nume de contact și un înscris în limba română, ascuns între coperta acestei agende, care în urma traducerii în limba catalană a rezultat următorul text: ”program copiere chip”, „program descărcare” și „program realizare carduri”.


 A doua zi după confiscarea vehiculului marca Mercedes Benz, cu nr. de  înmatriculare francez  349ERD95, de către agenții de poliție, 3 carduri învelite într-o E. de hârtie ce se aflau întrun portmoneu ascuns între scaunele acestuia, care la fel ca și celelalte aveau adnotări cu date alfanumerice.


 Aceste carduri albe interceptate, au fost puse la dispoziție numiților E. G. și E. J. de un cetățean S. în E. pentru a fi utilizate în bancomatele din Principat, urmând să împartă banii, după analiza efectuată prin intermediul lectorului de extragere a informației, rezultând ca numărul său de identificare bancară să corespundă cu cardurile de tip E., N. (al întreprinderii N.) și F.).


 S-a mai reținut că acuzații au făcut uz de aceste carduri în mod nediferențiat la diverse bancomate ale diverselor entități bancare din Principat, conform următoarelor detalii:
- La data de 14 aprilie 2008, în jurul orei 09:57, de la bancomatul aparținând entității B. situat pe E. H. d'Escaldes-F. au efectuat o operațiune cu cârdul nr. (...) ( unul din cardurile găsite în parasolul vehiculului) pentru suma de 150 EUR, care a fost respins. - fila 91. -
- La data de 19 aprilie 2008, în jurul orei 23:27 și 23:28, de la bancomatul aparținând entității BI-BM de la hotelul din E. de T. au efectuat două operațiuni cu cardul nr.(...), obținând suma de 150 EUR și 200 EUR (fila 98), precum și multe alte operațiuni la alte bancomate aparținând aceleiași entități distribuite pe aria Principatului la diverse date, în zilele de 14, 19 și 20 aprilie 2008, care au fost respinse - filele 257 și 346 și următoarele.
- La data de 20 aprilie 2008, în jurul orei 12:25, de la bancomatul aparținând entității CREDIT B. situat în E. S. d'B. la E., s-au efectuat o operațiune cu cardul nr.(...) (unul din cârdurile găsite în tablierul vehiculului) pentru suma de 150 EUR, care a fost respins-fila 105.
- în sfârșit, trebuie observat, referitor la acuzatul care spune că se numește E. G., născut la data de 4 noiembrie 1982 în N-O (România), așa cum s-a identificat de când a fost arestat, în realitate este vorba de í…ž. J., născut la data de 5 iunie 1988 în România, conform informațiilor puse la dispoziție de INTERPOL - fila 585.

 

 Potrivit înscrisului privind stadiul executării pedepsei transmis de către autoritățile judiciare  din Principatul B., numitul E. J. a fost arestat la data de 20.04.2008, iar executarea pedepsei aplicată față de susnumit încetează la data de 29.02.2012, în prezent fiind încarcerat în Penitenciarul  D..


   Din examinarea materialului cauzei, se constată îndeplinită condiția dublei incriminări,  prev.de art.129 lit.e din Legea nr.302/2004 și art.3 pct.1 lit.e din Convenția Europeană asupra transferării persoanelor condamnate, adoptată la Strasbourg - 1983.


 Astfel, faptele reținute în sarcina numitului E. J. au corespondent în legislația penală română realizând conținutul constitutiv al  infracțiunii prev.  de  art. 27 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, privind infracțiunea continuată.


Se mai reține din considerentele hotărârii pronunțate în Cauza nr. TC -045-5/08 de Tribunalul Curții din Principatul B., că E. J. a declarat că are cunoștință despre consecințele juridice ale transferului, conform dispozițiilor art. 207.3 din  C o d u l   d e procedură penală, exprimându-și  consimțământul în mod voluntar ca executarea pedepsei să fie continuată întrun penitenciar din România.


 Deasemenea, în prezenta avocatului  K. SANSA B. că E. J. și-a exprimat în data de 30.07.2009 în biroul centrului penitenciar  în mod expres din proprie voință consimțământul să fie transferat într-un penitenciar din România, declarând că este pe deplin conștient de consecințele juridice care derivă din acest transfer.


 Potrivit art. 145 din Legea nr. 302/2004  cu modificările  și completările ulterioare, în cazul în care statul român optează pentru continuarea executării pedepsei aplicate în statul de condamnare, el trebuie să respecte felul și durata pedepsei prevăzute în hotărârea de condamnare.


 în raport de aceste dispoziții, nefondată este cererea apărătorului în ceea ce privește întinderea conversiunii, respectiv aplicarea de către instanța română a unei pedepse de doi ani închisoare pentru infracțiunea prev. de art. 27 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, ce are corespondent în legislația română, prin darea eficienței dispozițiilor art. 73, 74 și 76 din Codul penal român.


 în vederea aplicării acestor dispoziții apărătorul persoanei condamnare E. J. a invocat dispozițiile art. 9 lit. b coroborat cu art. 11 din Convenția europeană asupra transferării persoanelor condamnare, fără a face însă trimitere la dispozițiile Legii nr. 302/2004 cu modificările și completările ulterioare.
Deasemenea, apărarea a solicitat instanței să constate că persoana condamnată E. J. și-a dat consimțământul în vederea conversiunii condamnării pedepsei de 4 ani închisoare stabilită de autoritățile judiciare din Principatul B. întro pedeapsă mai mică aplicată de către instanța română.
Or, din actele și lucrările dosarului nu rezultă cele invocate de către apărătorul persoanei condamnare E. J., acesta dimpotrivă declarând că este ” pe deplin conștient de consecințele care decurg din acest transfer”.


în dispozițiile art. 146 din Legea nr. 302/2004 cu modificările și completările ulterioare, se prevede că dacă felul pedepsei aplicare sau durata acesteia este incompatibilă cu legislația română, statul român poate, prin hotărâre judecătorească, să adapteze această pedeapsă  la aceea prevăzută de legea română pentru faptele  care au atras condamnarea. Această pedeapsă trebuie să corespundă, atât cât este posibil, în ceea ce privește felul pedepsei aplicate prin hotărârea statului de condamnare și, în niciun caz, nu poate să agraveze situația condamnatului.


După cum se poate constata, durata pedepsei aplicate de 4 ani închisoare  ca urmare a cumulului aritmetic aplicat de către autoritățile judiciare din Principatul B. nu este incompatibilă cu dispozițiile art. 27 din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, a căror limite de pedeapsă sunt cuprinse în ceea ce-l privește pe E. J., cu închisoarea de  la 1 la 13 ani.
în atare situație, în mod cu totul nejustificat  apărarea a susținut că este posibilă conversiunea pedepselor, fără a avea în vedere dispozițiile legii naționale, și anume cele prevăzute de art. 145  și 146 din Legea nr. 302/2004 cu modificările și completările ulterioare.


Se constată de către instanța română, că în mod cu totul nejustificat  apărarea a solicitat să se procedeze din nou la o judecată în fond a cauzei, ce implică aplicarea dispozițiilor art. 73, 74 și 76 Cod penal, privitoare la acordarea de circumstanțe atenuante, în condițiile în care obiectul cererii este transferarea persoanei condamnate E. J., întrun penitenciar din România, ca urmare a recunoașterii sentinței penale nr. TC - 045 - 5/08 de Tribunalul Curții din Principatul B., definitivă prin sentința din 15.05.2009 a Tribunalului Suprem de Justiție.


 í…ži în situația în care persoana condamnată E. J.  și-ar fi exprimat acordul transferării întrun penitenciar din România cu mențiunea de a fi convertită pedeapsa sub cuantumul stabilit de autoritățile statului solicitant , instanța română este obligată  să respecte prevederile art. 146 din Legea nr. 302/2004 cu modificările și completările ulterioare, în sensul de a nu agrava situația acestuia cu privire la hotărârea pronunțată în statul de condamnare.
 în consecință, neexistând nici un motiv de incompatibilitate prev. de art. 146 din Legea nr. 302/2004 cu modificările și completările ulterioare și dând eficiență dispozițiilor art. 145 din același act normativ cu privire la respectarea felului și duratei pedepsei  prevăzute prin hotărârea de condamnare, Curtea  în conformitate cu art. 149 alin. 1 Cod procedură penală va admite sesizarea Parchetului de pe lângă Curtea de  A P E L   B U C U R E í…ž T I, va recunoaște efectele hotărârii penale menționate în rezoluție și va dispune transferarea condamnatului E. J. în vederea continuării executării pedepsei cumulate de 4 ani închisoare într-un penitenciar din România.


 Totodată  va deduce din pedeapsă perioada executată de condamnat de la 20.04.2008 la  zi.


Va dispune emiterea unui mandat de executare a pedepsei închisorii, la data rămânerii definitive a prezentei sentințe.


 Va face aplicarea art.192 alin.3 Cod procedură penală.


PENTRU ACESTE MOTIVE
îN NUMELE LEGII
HOTÄ”šRÄ”ší…žTE:


Admite sesizarea Parchetului de pe lângă Curtea de  A P E L   B U C U R E í…ž T I privind cererea de transferare a persoanei condamnate E. J. - fiul lui U. și B., născut la 18.03.1963 în comuna/sat D., județul S M, cu domiciliul în comuna D. nr.199, județul S M, titular al CI seria (...) nr.(...) eliberată la data de 5.03.2002 de G. O. O, CNP - (...), pentru continuarea executării pedepsei într-un penitenciar din România.


în temeiul art.149 rap. la art.145 din Legea nr.302/2004 modificată, recunoaște Sentința penală pronunțată în data de 29.01.2009 în dosarul nr.TC - 045 - 5/08 de Tribunalul Curții din Principatul B., definitivă prin sentința din 15.05.2009 a Tribunalului Suprem de Justiție.


Dispune transferarea persoanei condamnate E. J. întrun penitenciar din România, în vederea continuării executării pedepsei de 4 ani închisoare aplicată de către autoritățile din statul solicitant.


 Deduce din pedeapsă, perioada deja executată de persoana condamnate E. J., de la data de 20.04.2008 la zi.


Dispune emiterea unui mandat de executare a pedepsei închisorii, la data rămânerii definitive a prezentei sentințe.


Onorariu avocat din oficiu în sumă de 80 lei se suportă din fondul Ministerului Justiției.


Cu recurs.


Pronunțată în ședință publică azi, 17.02.2010.