CURTEA DE  A P E L   B U C U R E í…ž T I 
SECí…¢IA A II A PENALÄ”š í…žI PENTRU CAUZE CU MINORI í…žI  DE FAMILIE
DOSAR NR(...) (2453/2009)
SENTINí…¢A PENALÄ”š NR. 43/F
í…žedința din Camera de Consiliu de la data de 09 februarie 2010

 

Domenii: Penal - recunoașterea hotărârilor penale sau a altor acte judiciare străine.  falsificarea instrumentelor de plată electronică, deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos.

 

Pe rol judecarea sesizării înaintată de Parchetul de pe lângă Curtea de  A P E L   B U C U R E í…ž T I în vederea recunoașterii sentințelor  nr.24 din data de 29.05.2007 a Judecătoriei Centrale de Instrucție nr.1 din Madrid și 37 din data de 18.05.2007 a Judecătoriei Centrale de Instrucție nr.6 din Madrid, în procedura soluționării cererii de transferare într-un penitenciar din România a persoanei condamnate í…ž. U., pentru a continua executarea pedepselor, formulată de autoritățile judiciare din Regatul Spaniei.


La apelul nominal făcut în Camera de Consiliu a lipsit persoana condamnată í…ž. U.  pentru care a răspuns din oficiu avocat O. E. N. în baza împuternicirii avocațiale nr.(...)/03.11.2009 emisă de  B a r o u l   B u c u r e ș t i - Serviciul de Asistență Juridică.


Procedura de citare este legal îndeplinită.


S-a făcut referatul de către grefierul de ședința care învederează Curții atașarea relațiilor solicitate de la  M i n i s t e r u l   d e Justiție - Direcția Drept Internațional și Tratate - Serviciul Cooperare Judiciară internațională în materie penală.


Curtea ia act de declarațiile părților în sensul că nu mai sunt excepții de invocat sau cereri de formulat și constatând cauza în stare de judecată, acordă cuvântul pe fondul cauzei.


Reprezentantul Parchetului, solicită admiterea sesizării Parchetului de pe lângă Curtea de  A P E L   B U C U R E í…ž T I prin care se trimite cererea de transfer formulate de autoritățile judiciare ale Regatului Spaniei, recunoașterea celor două hotărâri penale de condamnare pronunțate de instanțele străine, respectiv sentința  nr. 24 din data de 29.05.2007 a Judecătoriei Centrale de Instrucție nr.1 din Madrid și sentința nr. 37 din data de 18.05.2007 a Judecătoriei Centrale de Instrucție nr.6 din Madrid, prin care condamnatului i-au fost aplicate pedepsele de 6 ani, respectiv 4 ani și 3 luni, pentru săvârșirea unor infracțiuni care au corespondent în legislația română.

în temeiul art. 145 din Legea 302/2004 solicită a se dispune continuarea executării pedepselor într-un penitenciar din România, pedeapsa totală ce rezultă că urmează a fi executată este în cuantum de 10 ani și 3 luni, calculată prin însumarea pedepselor aplicate de instanțele străine din care urmează a se deduce perioada deja executată, respectiv de la 27.10.2002 la 05.05.2002, de la data de 10.02.2004 până la data de 16.06.2007 la zi și de la data de 14.06.2007 la zi.


Totodată, solicită a se aplica ca pedeapsă accesorie de interzicerea drepturilor care au corespondent în legislația română în conținutul prevăzut de art. 64 lit. a teza a 2-a și b din Codul penal întrucât în cazul ambelor hotărâri s-a stabilit inabilitatea specială a dreptului la sufragiu pasiv pe timpul executării pedepsei.


Apărătorul persoanei condamnate solicită, de asemenea, admiterea sesizării, recunoașterea celor două hotărâri străine și transferarea persoanei condamnate în România în vederea continuării executării pedepsei într-un penitenciar din România.

 

C U R T E A,

 

Deliberând asupra cauzei penale de față, constată următoarele:
Prin rezoluția nr. 2148/II-5/2009 din data de 14 octombrie 2009, Parchetul de pe lângă Curtea de  A P E L   B U C U R E í…ž T I a sesizat această instanță, în temeiul dispozițiilor art. 149 alin. 4 din Legea nr. 302/2004, în vederea recunoașterii și punerii în executare a sentinței penale nr. 24 din data de 29.05.2007 pronunțată de Judecătoria Centrală de Instrucție nr. 1 din Madrid în Dosarul nr. 116/05, precum și a sentinței penale nr. 37 din data de 18.05.2007 pronunțată de Judecătoria Centrală de Instrucție nr. 6 din Madrid în Dosarul nr. 124/05, ca urmare a cererii înaintate de către autoritățile judiciare din Regatul Spaniei de transferare a condamnatului í…ž. U. (cetățean român, fiul lui J. și P., născut la data de 10.05.1969 în comuna N. L., județul I, CNP (...)) într-un penitenciar din România, în vederea continuării executării pedepselor de 6 ani închisoare și, respectiv, de 4 ani și 3 luni închisoare, astfel cum au fost stabilite în statul solicitant.


Analizând actele și lucrările dosarului, pe baza informațiilor și documentelor comunicate de către statul de condamnare, în aplicarea Convenției europene asupra transferării persoanelor condamnate, adoptată la Strasbourg în anul 1983, Curtea constată următoarele:


Prin Sentința penală nr. 24 din data de 29.05.2007, pronunțată de Judecătoria Centrală de Instrucție nr. 1 din Madrid în Dosarul nr. 116/05, s-a dispus condamnarea inculpatului í…ž. U. la o pedeapsă de 6 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunilor de falsificare de monedă, furt cu uzul violenței și escrocherie, 6 luni amendă cu o cotă de 2 euro pe zi pentru săvârșirea infracțiunii de uzurpare de uz și la pedeapsa accesorie a inabilitării speciale a dreptului la sufragiu pasiv, fapte prev. de art.  386, art. 387, art. 242, art. 248, art. 249 și art. 244  din Codul penal spaniol.


în fapt, s-a reținut că, în perioada 2003 - 2004, inculpatul í…ž. U.  împreună cu alte persoane reunite într-un grup sub coordonarea sa, se ocupau cu obținerea de venituri ilicite utilizând carduri bancare speciale, pe care le obțineau prin „clonare” după ce, în prealabil, cu ajutorul unei microcamere montate la bancomatele din U. și a unui lector-înregistrator  detectau  c o d u l   d e acces (PIN), iar cu ajutorul cardurile clonate sustrăgeau bani din conturile titularilor de card.


De asemenea, s-a reținut că, la data dec 05 februarie 2004 inculpatul í…ž. U. împreună cu un al membru al grupului T. E., prin violență, lovind un angajat al firmei de închirieri mașini „O. D.”, în Centrul comercial al E. S. de pe Plaja Playa de M. B. din B. (U.), au sustras sume de bani, acte, cecuri și un autoturism cu nr. 9560 E., o parte din bunuri fiind găsite în locuința lui í…ž. U. cu ocazia percheziției domiciliare efectuate de autoritățile spaniole.  


 Hotărârea de condamnare a rămas definitivă la data de 06 iunie 2008.


Prin Sentința penală nr. 37 din data de 18.05.2007 pronunțată de Judecătoria Centrală de Instrucție nr. 6 din Madrid în Dosarul nr. 124/05, s-a dispus condamnarea inculpatului í…ž. U.  la o pedeapsă de 4 ani și 3 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunilor deținere de instrumente pentru falsificare și de tentativă de furt și la pedeapsa accesorie a suspendării dreptului la sufragiu, fapte prev. de art. 400, art. 16.1, în strânsă legătură cu art. 237 și art. 238.3 și 4 din Codul penal spaniol.


în fapt, s-a reținut că, la data de 27 octombrie 2002, inculpatul í…ž. U. , împreună cu alte persoane rămase neidentificate și í…ž. U. au încercat să-i sustragă cardul bancar numitului M. B. F., în insula M., lângă un bancomat ce fusese anterior manipulat de aceștia prin instalarea unui lanț libanez în fanta bancomatului pentru a agăța cardurile bancare și a împiedica astfel expulzarea lor și recuperarea de către titular, operațiune nereușită din cauza diligenței părții vătămate care revenind la bancomat a surprins-o pe colaboratoarea celor doi inculpați cu cardul asupra sa. La aceiași dată cei doi inculpați au fost depistați de autoritățile locale în jurul Aeroportului din M. și în încercarea de a scăpa au folosit un cuțit fiind însă imobilizați de autoritățile spaniole care au găsit asupra lor instrumente destinate falsificării de carduri(un calculator laptop cu un program special, lector de carduri cu bandă magnetică cu conector de tipul Pc, dischetă ce conținea programul reader E..exe, un portofel cu 20 lațuri libaneze, trei carduri magnetice în alb,etc).
Hotărârea de condamnare a rămas definitivă la data de 17 aprilie 2008.
în raport cu faptele reținute în cele două hotărâri definitive de condamnare, se constată îndeplinită condiția dublei incriminări, prevăzută de art. 129 lit. e din Legea nr. 302/2004, privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, precum și de art. 3 pct. 1 lit. e din Convenția europeană asupra transferării persoanelor condamnate, adoptată la Strasbourg în anul 1983.
Astfel, faptele pentru care inculpatul í…ž. U. a fost condamnat prin sentința penală nr. 24 din data de 29.05.2007, pronunțată de Judecătoria Centrală de Instrucție nr. 1 din Madrid în Dosarul nr. 116/05 au corespondent în legislația penală română, acestea constituind infracțiunile de tâlhărie, falsificarea instrumentelor de plată electronică, deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, fapte prevăzute de art. 211 alin. 21 lit.a Cod penal și pedepsită cu închisoarea de la 7 la 20 ani, de art. 24 alin. 1 pedepsită cu închisoarea de la 3 la 12 ani, de art. 25 pedepsită cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani și de  art. 27 alin. 1și 3 pedepsită cu închisoarea de la 1 la 12 ani, din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic.


De asemenea, faptele pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentința penală nr. 37 din data de 18.05.2007 pronunțată de Judecătoria Centrală de Instrucție nr. 6 din Madrid în Dosarul nr. 124/05, au corespondent în legislația penală română, acestea constituind infracțiunile de tentativă la furt calificat, falsificarea instrumentelor de plată electronică, deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, fapte prev. de 20 rap. la art. 208 alin.1, 209 alin. 1 lit. e Cod penal pedepsită cu închisoarea de la 1 an și 6 luni la 7 ani și 6 luni, de art. 24 alin. 1 pedepsită cu închisoarea de la 3 la 12 ani, de art. 25 pedepsită cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani și de  art. 27 alin. 1și 3 pedepsită cu închisoarea de la 1 la 12 ani, din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic.


Totodată, Curtea constată că sunt îndeplinite și celelalte condiții privind transferarea condamnatului într-un  penitenciar din România, prevăzute de art. 129 din Legea nr. 302/2004, în sensul că cele două hotărâri de condamnare pronunțate de instanțele austriece sunt definitive, condamnatul í…ž. U. este cetățean român, astfel cum rezultă din adresa nr. (...)/12.11.2009 a Ministerului Administrației și Internelor, iar statul de condamnare și statul de executare sunt de acord asupra transferării.


De asemenea, condamnatul care, în prezent, se află încarcerat în Penitenciarul D. 3/ din Spania, prin declarația din data de 24 februarie 2008, și-a exprimat consimțământul scris la transferarea sa într-un penitenciar din România, în vederea continuării executării pedepselor de 6 ani închisoare și, respectiv, de 4 ani și 3 luni închisoare în țara de origine.


Aceeași poziție a fost exprimată personal de condamnat și la data de 13 august 2009, prin declarația autentificată de un reprezentant al Consulatului General al României la T. sub nr. D./11329/2009, la aceeași dată fiind întocmit și un referat asupra situației sociale și familiale a condamnatului, din care rezultă că acesta dorește transferul într-un penitenciar din România pentru a fi alături de familie.


Cu privire la cerința reglementată de art. 129 lit. c din Legea nr. 302/2004, Curtea constată că, inculpatul í…ž. U. a fost arestat preventiv din data de 27.10.2002 până la data de 05.05.2003, din data de 10.02.2004 până la data de 13.06.2007, condamnatul executând în continuare pedepsele respective, care urmează a expira la termen în data de 28.10.2013.


Pentru motivele arătate, Curtea constată că sunt îndeplinite toate condițiile pentru transferarea în România a condamnatului í…ž. U. astfel cum sunt prevăzute în art. 129 din Legea nr. 302/2004, întrucât acesta este resortisant al statului român, hotărârile prin care i-au fost aplicate în Regatul Spaniei pedepsele de 6 ani închisoare și, respectiv, de 4 ani și 3 luni închisoare sunt definitive și executorii, la data primirii cererii de transferare mai avea de executat peste 6 luni din durata pedepselor respective, a consimțit în mod liber la transfer, iar faptele care au atras condamnarea sa de către instanțele judecătorești austriece constituie infracțiuni și potrivit legii penale a statului român.


Constatând, totodată, că sunt îndeplinite în cauză și condițiile speciale de admisibilitate a cererii de recunoaștere și executare a hotărârilor judecătorești penale străine, prevăzute de art. 116 alin. 1 lit. a - g din Legea nr. 302/2004, Curtea va admite sesizarea formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de  A P E L   B U C U R E í…ž T I și, în temeiul art. 149 raportat la art. 145 din Legea nr. 302/2004, va recunoaște sentința penală nr. 24 din data de 29.05.2007 pronunțată de Judecătoria Centrală de Instrucție nr. 1 din Madrid în Dosarul nr. 116/05, precum și a sentinței penale nr. 37 din data de 18.05.2007 pronunțată de Judecătoria Centrală de Instrucție nr. 6 din Madrid în Dosarul nr. 124/05.


Va dispune transferarea condamnatului í…ž. U. din Regatul Spaniei într-un penitenciar din România în vederea continuării executării pedepsei de 6 ani închisoare aplicată prin sentința penală nr. 24 din data de 29.05.2007 pronunțată de Judecătoria Centrală de Instrucție nr. 1 din Madrid în Dosarul nr. 116/05 precum și a pedepsei de 4 ani și 3 luni aplicată prin nr. 37 din data de 18.05.2007 pronunțată de Judecătoria Centrală de Instrucție nr. 6 din Madrid în Dosarul nr. 124/05, respectând felul și durata pedepselor stabilite de către instanțele judecătorești spaniole.


Va deduce durata arestării preventive și perioada executată începând cu data de  27.10. 2002 până la data de 05.05 2003 și din  data 10.02.2004 până la data 13.06.2007, respectiv de la 14.06.2007 la zi.


 în temeiul art. 149 alin. 6 din Legea nr. 302/2004, va dispune emiterea mandatului de executare a pedepsei închisorii la data rămânerii definitive a sentinței.
în temeiul art. 192 alin. 3 din  c o d u l   d e procedură penală, cheltuielile judiciare ocazionate de judecarea prezentei cauze vor rămâne în sarcina statului, iar onorariul avocatului din oficiu, desemnat pentru a asigura asistența juridică obligatorie a condamnatului persoană transferabilă, va fi suportat din fondul Ministerului Justiției, conform art. 189 alin. 1 și 2 din  c o d u l   d e procedură penală.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE
îN NUMELE LEGII
H O T Ä”š R Ä”š í…ž T E :

 

Admite sesizarea formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de  A P E L   B U C U R E í…ž T I.


în temeiul art. 149 raportat la art. 145 din Legea nr. 302/2004, recunoaște sentința penală nr. 24 din data de 29.05.2007 pronunțată de Judecătoria Centrală de Instrucție nr. 1 din Madrid în Dosarul nr. 116/05 și sentința penală nr. 37 din data de 18.05.2007 pronunțată de Judecătoria Centrală de Instrucție nr. 6 din Madrid  în Dosarul nr. 124/2005.


Dispune transferarea condamnatului í…ž. U. (cetățean român, fiul lui J. și P., născut la data de 10.05.1969 în comuna N. L., județul I, CNP (...)) din Spania într-un penitenciar din România în vederea continuării executării pedepselor de 6 ani închisoare aplicată prin sentința penală nr. 24 din data de 29.05.2007 pronunțată de Judecătoria Centrală de Instrucție nr. 1 din Madrid în Dosarul nr. 116/05 6 și respectiv de 4 ani 3 luni închisoare aplicată prin sentința penală nr. 37 din data de 18.05.2007 pronunțată de Judecătoria Centrală de Instrucție nr. 6 din Madrid  în Dosarul nr. 124/2005.


Deduce durata arestării preventive și perioada executată începând cu data de 27.10. 2002 până la data de 05.05 2003 și din  data 10.02.2004 până la data 13.06.2007, respectiv de la 14.06.2007 la zi.


 Dispune emiterea mandatului de executare a pedepsei închisorii  la data rămânerii definitive a prezentei sentințe.


 în temeiul art. 192 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia, din care suma de 320 lei, onorariul apărătorului din oficiu, va fi suportată din fondul Ministerului Justiției.


 Cu drept de recurs în termen de 10 zile.


 Pronunțată în ședință publică, astăzi, 09.02.2010.