CURTEA DE  A P E L   B U C U R E í…ž T I 
SECí…¢IA A II A PENALÄ”š í…žI PENTRU CAUZE CU MINORI í…žI  DE FAMILIE
DOSAR NR(...) (2452/2009)
SENTINí…¢A PENALÄ”š NR. 332/F
í…žedința din Camera de Consiliu de la data de 17 noiembrie 2009

 

Domenii: Penal - recunoașterea hotărârilor penale sau a altor acte judiciare străine (falsificarea instrumentelor de plată electronică)

 

Pe rol, judecarea sesizării înaintată de Parchetul de pe lângă Curtea de  A p e l   B u c u r e ș t i în vederea recunoașterii sentinței  nr. II K 38/08  din data de 21 octombrie 2008 pronunțată de Tribunalul Raional din U., în procedura soluționării cererii de transferare într-un penitenciar din România a persoanei condamnate B. B., pentru a continua executarea pedepselor, formulată de autoritățile judiciare din Polonia.


La apelul nominal făcut în Camera de Consiliu a lipsit persoana condamnată B. B.  pentru care a răspuns din oficiu avocat O. E. N. în baza împuternicirii avocațiale nr.(...)/27.10.2009 emisă de  B a r o u l   B u c u r e ș t i - Serviciul de Asistență Juridică.


Procedura de citare este legal îndeplinită . 


S-a făcut referatul de către grefierul de ședința după care;


Curtea ia act de declarațiile părților în sensul că nu mai sunt excepții de invocat sau cereri de formulat și constatând cauza în stare de judecată , acordă cuvântul pe fondul cauzei.


Reprezentantul Parchetului  solicită admiterea sesizării autorităților poloneze  trimise prin intermediul Ministerul Justiției și Parchetului de pe lângă Curtea de  A p e l   B u c u r e ș t i, recunoașterea sentinței pronunțate la data de 21.10.2008 de Tribunalul  Raional din U. prin care numitul B. B., cetățean român, a fost condamnat la o pedeapsă cu închisoarea de 2 ani și 6 luni pentru săvârșirea unor infracțiuni care au corespondent în legislația penală română în conținutul constitutiv al infracțiunilor prevăzute de art. 323 Cod penal, art. 24 și 27 din Legea nr. 356/2002 cu aplic. art. 41  alin. 2 Cod penal. Solicită de asemenea în temeiul art. 145 din Legea 302/2004 transferarea condamnatului într-un penitenciar din România pentru continuarea executării pedepsei aplicate de autoritățile poloneze, din care să fie dedusă perioada deja executată, de la 22.10.2007 la zi. Mai arată că acesta și-a exprimat consimțământul de a continua executarea pedepsei într-un penitenciar din România.

 

Apărătorul persoanei condamnate, solicită admiterea sesizării, recunoașterea  sentinței din 21.10.2008 și transferarea persoanei condamnate în vederea continuării executării pedepsei într-un penitenciar din România.


         
C U R T E A,

 

Deliberând, constată:


Prin sesizarea înregistrată pe rolul acestei instanțe sub nr. 9852/2/20.10.2009 Parchetul de pe lângă Curtea de  A p e l   B u c u r e ș t i a solicitat recunoașterea și punerea în executare a sentinței nr. II K 38/08 din data de 21.10.2008 a Tribunalului Raional U. privind pe cetățeanul român B. B..


La dosarul cauzei au fost atașate înscrisurile prevăzute de art. 134 și 143 din Legea nr. 302/2004 modificată și completată.


Curtea, examinând actele și lucrările dosarului, reține următoarele:


Prin sentința nr. nr. II K 38/08 din data de 21.10.2008 a Tribunalului Raional U., declarată definitivă, cetățeanul român B. B. a fost condamnat la o pedeapsă de 2 ani și 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 258, 310, 286, 287 și art. 13 din Codul penal polonez.
în fapt, s-a reținut că numitul B. B., împreună cu alte patru persoane, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, în cursul anului 2007 a falsificat carduri bancare și a efectuat retrageri frauduloase cu ajutorul acestora.
Conform actelor de la dosar, hotărârea de condamnare a rămas definitivă la data de 27.07.2009


Analizând ansamblul actelor depuse la dosar, Curtea constată îndeplinite condițiile prevăzute de art. 116, art. 129 și art.149 din Legea nr.302/2004 privind cooperarea  judiciară internațională în materie penală.


Din verificările efectuate la Ministerul Administrației și Internelor - Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanelor și Direcția Generală de Pașapoarte rezultă că persoana condamnată este cetățean român, fiind astfel îndeplinite cerințele art. 129 lit. a din Legea nr. 302/2004 și art. 3 lit. c din Convenția europeană asupra transferării persoanelor condamnate adoptată la Strasbourg.


Așa cum s-a arătat mai sus, numitul B. B. a fost condamnat definitiv la o pedeapsă de 2 ani și 6 luni închisoare, fiind îndeplinită cerința art. 129 lit.b din legea nr. 302/2004 și art.3 lit.b din Convenția europeană asupra transferării persoanelor condamnate adoptată la Strasbourg.


Din situația executării pedepsei comunicată de autoritățile judiciare poloneze a rezultat că numitul B. B. a fost arestat preventiv la data de 22.10.2007, durata condamnării împlinindu-se la data de 22.04.2010. De asemenea, prin sentința de condamnare a fost dedusă durata arestului preventiv de la 22.10.2007 până la data de 21.10.2008.


în consecință, la data primirii cererii, restul de pedeapsă neexecutat este mai mare de 6 luni, fiind îndeplinită condiția prevăzută de art. 129 lit.c din Legea nr. 302/2004 și de art.3 lit.c din Convenția europeană asupra transferării persoanelor condamnate adoptată la Strasbourg.


Persoana condamnată B. B. și-a exprimat consimțământul privind transferarea într-un penitenciar din România în vederea continuării executării pedepsei pronunțate de autoritățile poloneze, astfel că este îndeplinită și condiția prevăzută de art. 129 lit.d din Legea nr. 302/2004 modificată.
în ceea ce privește condiția dublei incriminări prevăzută de art. 129 lit. e din Legea nr. 302/2004 modif. și art. 3 pct. 1 lit. e din Convenția europeană asupra transferării persoanelor condamnate adoptată la Strasbourg - la 21 martie 1983 Curtea constată că faptele reținute în sarcina persoanei condamnate au corespondent în legislația română, realizând conținutul constitutiv al infracțiunilor prevăzute de 323 cod penal, art. 24 și 27 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin.2 cod penal.


în prezent, numitul B. B. este deținut în penitenciarul polonez U..
Față de cele reținute mai sus, în baza art. 145 și  149 din Legea nr. 302/2004 modificată, Curtea va admite sesizarea, va recunoaște hotărârea de condamnare privind pe numitul B. B. și va dispune transferul acestuia într-un penitenciar din România în vederea continuării executării pedepsei.
Conform art. 146 alin. 1 lit. c din Legea nr. 302/2004 se va computa perioada executată de la 22.10.2007 la zi.


Conform art. 192 alin.3 C. pr. pen. cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului.


PENTRU ACESTE MOTIVE
îN NUMELE LEGII
HOTÄ”šRÄ”ší…žTE


Admite sesizarea formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de  A p e l   B u c u r e ș t i.


Recunoaște sentința nr. II K 38/08 din 21.10.2008 a Tribunalului Raional U.  - Republica Polonia prin care numitul B. B. - fiul lui í…ž. și D., născut la data de 22.07.1985 în localitatea B, județul B,(...),  . B,  . 10 - a fost condamnat la o pedeapsă de 2 ani și 6 luni închisoare.


D. detenția persoanei condamnate  de la data de 22.10.2007 la zi.
Dispune transferul persoanei condamnate în vederea continuării executării pedepsei într-un penitenciar din România.


Cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.
Onorariul apărătorului din oficiu, câte 320 lei pentru fiecare persoană condamnată, se suportă din fondurile Ministerului Justiției.


Cu recurs.


Pronunțată în ședință publică azi, 17.XI.2009.