Lege nr. 183 din 16 mai 2006 privind utilizarea codificării standardizate a setului de caractere în documentele în formă electronică

 

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 443 din data de 23 mai 2006

 

Vezi si Ordinul MCTI  nr. 414 din 25 septembrie 2006 cu privire la utilizarea codarii standardizate a seturilor de caractere in documentele in forma electronica

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1

Prezenta lege stabileste obligatia autoritătilor si a institutiilor publice, precum si a notarilor publici de a utiliza codificarea standardizată a setului de caractere românesti si tastatura standard românească în scopul elaborării si procesării documentelor în formă electronică în limba română.

Art. 2

În întelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

a)document în formă electronică - orice colectie de date în formă electronică între care există relatii logice si functionale si care redau litere, cifre sau orice alte caractere cu semnificatie inteligibilă, destinate a fi citite prin intermediul unui program informatic sau al altui procedeu similar;

b)codificare standardizată a setului de caractere - asocierea în mod biunivoc a unui cod numeric fiecărei litere, cifre, fiecărui semn de punctuatie, operator aritmetic, simbol monetar si oricărui alt semn auxiliar inteligibil;

c)tastatură standard - standardul prin care sunt specificate numărul tastelor, modul de inscriptionare a acestora, modul de asezare a lor pe tastatură, precum si codurile generate de fiecare tastă.

Art. 3

(1)Autoritătile si institutiile publice, precum si notarii publici au obligatia de a utiliza codificarea standardizată a setului de caractere românesti în activitatea de elaborare a documentelor în formă electronică, dacă acestea sunt redactate în limba română.

(2)Obligatia de utilizare a codificării standardizate a setului de caractere românesti se aplică tuturor documentelor în formă electronică, elaborate în limba română de autoritătile si institutiile publice, precum si de notarii publici, atât documentelor cu circulatie internă, cât si documentelor destinate altor autorităti, institutii publice, notari publici, precum si oricărei persoane fizice sau juridice.

Art. 4

Autoritătile si institutiile publice, precum si notarii publici au obligatia de a utiliza tastatura standard românească în procesul de elaborare a documentelor în formă electronică în limba română.

Art. 5

(1)Autoritătile si institutiile publice, precum si notarii publici au obligatia ca în relatiile cu cetătenii apartinând minoritătilor nationale, atunci când, în conditiile legii, este necesară asigurarea folosirii limbii minoritătii nationale respective, să utilizeze codificarea standardizată a setului de caractere specifice limbii minoritătii nationale respective, pentru activitatea de elaborare a documentelor în formă electronică.

(2)În cazul redactării de documente în formă electronică în limba unei minorităti nationale, prin utilizarea codificării standardizate a setului de caractere specifice limbii minoritătii nationale respective, nu există obligatia autoritătilor si a institutiilor publice române, precum si a notarilor publici de a utiliza tastatura standard corespunzătoare limbii respective.

Art. 6

(1)Nerespectarea obligatiilor prevăzute la art. 3-5 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 3.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON). Sanctiunea se aplică notarului public sau, după caz, conducătorului autoritătii ori institutiei publice respective.

(2)Prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

Art. 7

(1)În termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei va elabora un ordin referitor la codificarea standardizată a setului de caractere românesti si al limbilor minoritătilor nationale, precum si la tastatura standard românească. ( NB - vezi Ordinul MCTI  nr. 414 din 25 septembrie 2006 cu privire la utilizarea codarii standardizate a seturilor de caractere in documentele in forma electronica)

(2)Prezenta lege intră în vigoare la un an de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

-****-

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.