Ordinul MCTI  nr. 414 din 25 septembrie 2006 cu privire la utilizarea codarii standardizate a seturilor de caractere in documentele in forma electronica

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 842 din data de 12 octombrie 2006

 


Avand in vedere prevederile art. 5 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 7 alin. (1) din Legea nr. 183/2006 privind utilizarea codificarii standardizate a setului de caractere in documentele in forma electronica,

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei emite prezentul ordin.

 

Art. 1


(1)Autoritatile, institutiile publice si notarii publici au obligatia de a folosi setul de caractere al limbii romane astfel cum este el definit in Dictionarul ortografic, ortoepic si morfologic (DOOM) al limbii romane editat de Academia Romana.
(2)Autoritatile, institutiile publice si notarii publici au obligatia de a folosi semnele de punctuatie si semnele de ortografie asa cum sunt ele definite in indreptarul ortografic, ortoepic si de punctuatie (IOOP) editat de Academia Romana.

(3)Se vor folosi intotdeauna editiile actualizate ale DOOM si IOOP editate de Academia Romana.

 Art. 2

(1)Pentru codurile numerice ale caracterelor grafice individuale din cadrul setului de caractere grafice romanesti se recomanda a se folosi specificatiile cuprinse in standardul ISO/IEC 10646-1:2003 sau orice versiune actualizata a acestuia sau standardul care il inlocuieste.

(2)Asocierea caracterelor grafice prevazute la art. 1 cu codurile numerice ale specificatiilor recomandate la alin. (1) este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
 
Art. 3

Procesarea si/sau transportul informatiei care foloseste setul de caractere grafice romanesti se fac folosindu-se un algoritm de codare a caracterelor grafice, care, in functie de natura aplicatiei, poate fi dupa cum urmeaza:
a)acolo unde sistemul electronic de procesare si/sau de transport al informatiei permite folosirea algoritmilor de codare a caracterelor de tip octet multiplu, aceasta se recomanda sa se faca fie prin folosirea directa a codurilor numerice in conformitate cu standardul ISO/IEC 10646-1:2003 sau orice versiune actualizata a acestuia ori standardul care il inlocuieste (de exemplu, codarea de tip UCS-2), fie prin formatele de transformare asociate acestuia (de exemplu, codarea de tip UTF-8, UTF-16), cu obligativitatea folosirii caracterelor grafice apartinand setului de caractere grafice romanesti prevazut la art. 1;
b)acolo unde sistemul electronic de procesare si/sau de transport al informatiei impune folosirea algoritmului de codare a caracterelor pe un singur octet, aceasta se recomanda sa se faca prin folosirea directa a codurilor numerice in conformitate cu standardul ISO/IEC 8859-16:2001 (Latin 10) sau orice versiune actualizata a acestuia ori standardul care il inlocuieste.
 
Art. 4

Pentru scrierea si procesarea documentelor in forma electronica in limba romana se recomanda a se folosi tastatura romaneasca in conformitate cu aranjamentul 1 de caractere din standardul SR 13392:2004 sau orice versiune actualizata a acestuia ori standardul care il inlocuieste.
 
Art. 5

Sistemele electronice care folosesc tastatura romaneasca prevazuta la art. 4 trebuie sa permita generarea caracterelor grafice apartinand setului de caractere romanesti prevazut la art. 1.
 Art. 6

Se recomanda ca sistemele electronice care folosesc tastatura romaneasca prevazuta la art. 4 sa permita generarea totalitatii caracterelor grafice prevazute in specificatiile standardului SR 13392:2004 sau orice versiune actualizata a acestuia ori standardul care il inlocuieste.
 
Art. 7

Sistemele electronice care folosesc tastatura romaneasca prevazuta la art. 4 trebuie sa permita generarea caracterelor grafice apartinand seturilor de caractere ale limbilor minoritatilor nationale cu reprezentare parlamentara, aplicabil pentru limbile care folosesc alfabetul latin, pentru scrierea ocazionala a unor nume de persoane, strazi sau localitati in limbile acestor minoritati.
 
Art. 8

Pentru generarea de la tastatura prevazuta la art. 4 a caracterelor grafice apartinand seturilor de caractere ale limbilor minoritatilor nationale prevazute la art. 7, se recomanda folosirea combinatiilor specifice de taste prevazute in specificatiile standardului SR 13392:2004 sau orice versiune actualizata a acestuia ori standardul care il inlocuieste.
 
Art. 9

Prezentul ordin se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,
Zsolt Nagy