Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.196/2003 privind prevenirea si combaterea pornografiei

Nr.496/2004

 

Publicata in Monitorul Oficial. nr. 1.070 / 18 noiembrie. 2004

 

 

Vezi aici varianta in vigoare

 Art. I. – Legea nr. 196/2003 privind prevenirea si combaterea pornografiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 342 din 20 mai 2003, se modifica si se completeaza, dupa cum urmeaza:

1.Titlul Capitolului II va avea urmatorul cuprins:
„CAPITOLUL II
Reglementari privind activitatea localurilor cu program erotic”
2. La articolul 4, litera c) a alineatului (1) se abroga.
3. La articolul 4, partea introductiva a alineatului (2) va avea urmatorul cuprins:
„(2) Persoanele prevazute la alin. (1) trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:”
4. La articolul 4, litera a) a alineatului (2) se abroga.
5. Dupa articolul 4 se introduce titlul Capitolului II1 cu urmatorul cuprins:
„CAPITOLUL II1
Prevenirea si controlul activitatilor cu caracter pornografic”
6. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 5. – Publicatiile avand caracter pornografic sunt destinate exclusiv persoanelor majore, sunt marcate cu un patrat de culoare rosie pe prima coperta, sunt prezentate in ambalaje care nu permit rasfoirea publicatiei la stand, se comercializeaza numai in spatii special amenajate, autorizate conform legii si nu se vand minorilor.”
7. Articolul 6 se abroga.
8. La articolul 8, alineatul (3) se abroga.
9. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 9. – Filmele pornografice, indiferent de suportul pe care sunt realizate, se vor inchiria sau vinde numai in spatii cu destinatie speciala si nu vor fi inchiriate sau vandute minorilor.”
10. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 11. – Organizarea de reuniuni in spatii publice, la care participa sau asista minori si in cadrul carora se comit acte cu caracter obscen se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea unor drepturi.”
11. La articolul 14, literele d) si h) vor avea urmatorul cuprins:
„d) vanzarea materialelor prevazute la art.5 in alte spatii decat cele autorizate;
h) initierea, organizarea, finantarea ori desfasurarea unor manifestari sau programe ori spectacole cu caracter erotic, cu nerespectarea dispozitiilor art. 4;”
12. La articolul 15, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
„Art. 15. – (1) Autoritatea Nationala de Reglementare in
Comunicatii primeste sesizari cu privire la nerespectarea prevederilor art.8.”
13. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 16. – Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art.14 si 15 se fac de catre organele de politie din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.”
14. Articolul 19 se abroga.

Art. II. – Legea nr.196/2003 privind prevenirea si combaterea
pornografiei, cu modificarile si completarile aduse de prezenta lege va fi
republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor
o noua numerotare.
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei,
cu respectarea prevederilor articolului 75 si ale articolului 76 alineatul
(1) din Constitutia Romaniei, republicata.

Bucuresti, 12 noiembrie 2004
Nr. 496