Ghid de utilizare a resurselor juridice romanesti de pe Internet

Bogdan Manolea 

Ultima actualizare 27 I 2002

  DSC Lex 

De la 1 ianuarie 2009 accesul pe DSClex este gratuit si fara nici un fel de restrictii.

Baza de date cuprinde integralitatea actelor incepand cu01.01.1998 si
o colectie de acte incepand din 1858 pana in 1998.
Daca abonatul doreste o lege ce nu este in baza de date de pe site ea
este introdusa imediat ce este solicitata. Nu exista in cadrul abonamentuluilimita de nr. acte vizualizate, accese,
sau timp pe site. Abonatul poate sa isi salveze actele dorite pe calculatorulpersonal.

Modalitati de cautare : 

A. Masina decautare

Aici cautarea se face  in titlurile actelor normative dupa sirul de
caractere introdus, dupa Numarul Monitorului Oficial sau dupa Numele Actului
Normativ
Sirul trebuie sa aiba forma dupa urmatorul exemplu :
L. 1/6 ianuarie 1998 - M. Of. 7 - 12.I.1998
(Legea nr. 1 din 6 ianuarie 1998 aparuta in Monitorul Oficial nr. 7 din 12
ianuarie 1998)

S-au utilizat urmatoarele abrevieri, ce sunt obligatorii la cautarea dupa
nr. actului normativ :

D. - Decret
D.C.C. - Decizie a Curtii Constitutionale
D.C.D. - Decizie a Camerei Deputatilor
D. - L. - Decret-Lege
D.C.N.A - Decizie a Consiliului National al Audiovizualului
D.S. - Decizie a Senatului
H. - Hotarare
H.A.C. - Hotarare a Adunarii Constituante
H.A.R. - Hotarare a Academiei Romane
H.A.R.D. - Hotarare a Adunarii Deputatilor
H.C.C. - Hotarare a Curtii Constitutionale
H.C.D. - Hotarare a Camerei Deputatilor
H.G. - Hotarare a Guvernului
H.P. - Hotarare a Parlamentului
H.S. - Hotarare a Senatului
I. - Instructiuni
L. - Legi
M. Of. - Monitorul Oficial
N. - Norme
N.M. - Norme metodologice
O. - Ordin
O.G. - Ordonanta a Guvernului
O.M. - Ordin al ministrului
O.U.G. - Ordonanta de urgenta a Guvernului
R. - Regulament

B. Cautare dupadomenii 

Se prezinta legislatie esentiala pentru urmatoarele domenii :

Acte internationale
Activitate bancara 
Activitati de privatizare 
Administratie
Agricultura
Arhiva
Autoritatile publice
Cercetare-dezvoltare
Cetatenie
Comert
Comunicatii
Constructii
Contabilitate
Culte
Cultura
Fiscalitate
Geologie si geodezie
Invatamint
Medicina
Mediu
Metrologie
Munca si protectie sociala 
Ordinea publica
Proprietatea intelectuala 
Siguranta nationala 
Societati 
Resurse naturale
Statistica
Transporturi 
Turism 

C. Repertoriu legislativ indexat pe ani :
Repertoriulegislativ 1858 - 1948  -
(numai citeva acte normative din anumiti ani din perioada amintita sunt prezente)
Repertoriulegislativ 1948-1989  regasirea se face in axctele normativedisponibile in fiecare an  

Repertoriu legislativ 1989 - ANCURENT - regasirea se face dupa emitentul actului normativ

Cautarea se face dupa emitentul actului normativ

Rezulatele
Se  pastreaza principiul asezarii in pagina din Monitorul Oficial.
Adica accesarea unei legi, din repertorii, masini de cautare, etc.
arunca in Monitorul nr. xxxx , in dreptul actului respectiv,
vizitatorul avand posibilitatea de a face scroll pentru a vedea si restul
monitorului respectiv.
Modificarile si abrogarile sunt mentionate la sfarsitul actului, cu link
catre actul modificator.
Nu se fac modificari sau interventii in textul actului.