Uniunea Europeana

Directive referitoare la domeniul Tehnologiei Informatiilor 

Alte acte normative ale Uniunii Europene referitoare la domeniul Tehnologiei Informatiei

Directive referitoare la comunicatiile electronice

  • Directiva 2009/140/CE din 25 noiembrie 2009 de modificare a Directivelor 2002/21/CE privind un cadru de reglementare comun pentru retelele si serviciile de comunicatii electronice, 2002/19/CE privind accesul la retelele de comunicatii electronice si la infrastructura asociata, precum si interconectarea acestora si 2002/20/CE privind autorizarea retelelor si serviciilor de comunicatii electronice - Versiunea in limba engleza
  • Directiva 2009/136/CEdin 25 noiembrie 2009 de modificare a Directivei 2002/22/CE privind serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si serviciile de comunicatii electronice, a Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale si protejarea confidentialitatii in sectorul comunicatiilor publice si a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 privind cooperarea dintre autoritatile nationale insarcinate sa asigure aplicarea legislatiei in materie de protectie a consumatorului -Versiunea in limba engleza
  • Directiva 2002/58/CE din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidentialitatii in sectorul comunicatiilor publice (Directiva asupra confidentialitatii si comunicatiilor electronice) - Versiunea in limba engleza
  • Directiva 2002/19/CEdin 7 martie 2002 privind accesul la retelele de comunicatii electronice si la infrastructura asociata, precum si interconectarea acestora (Directiva privind accesul) - Versiunea in limba engleza
  • Directiva 2002/20/CE  din 7 martie 2002 privind autorizarea retelelor si serviciilor de comunicatii electronice (Directiva privind autorizarea) - Versiunea in limba engleza
  • Directiva 2002/21/CEdin 7 martie 2002 privind un cadru de reglementare comun pentru retelele si serviciile de comunicatiielectronice (Directiva cadru) - Versiunea in limba engleza
  • Directiva 2002/22/CE  din 7 martie 2002 privind serviciile universale si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si serviciile electronice de comunicatii (Directiva privind serviciul universal) - Versiunea in limba engleza  

 

Nota : Unele dintre traducerile in limba romana ale actelor europene au fost realizate de Institutul European din Romania.

 

Documente ale institutiilor europene din domeniul protectiei datelor

Consiliul Europei

OSCE - Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa


Libertatea Media si Internet-ul - Recomandarile de la Amsterdam

Initiative de auto-reglementare