Legislatie privind comertul electronic

Legislatie privind dreptul de autor

Legislatie privind documente electronice

Legislatie privind platile electronice

Legislatie privind viata privata

Legislatie privind criminalitatea informatica

Legislatie privind pornografia pe Internet

Legislatie privind comunicatiile electronice

Pe pagina web a Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) se pot gasi si alte acte normative din domeniile comunicatiilor electronice, servicii postale si radiofrecvente, ca si legislatia secundara din domeniul comunicatiilor electronice

Legislatie privind guvernarea electronica

Alte acte normative

Proiecte de lege

Proiecte MCSI (disponibile aici)

  • Proiect de lege privind comunicatiile electronice;
  • Strategia de securitate cibernetica a Romaniei;
  • Proiect de ordonanta de urgenat privind constituirea "Infrastructurii comune de comunicatii electronice a statului roman";
  • Proiect de lege privind retinerea datelor generate sau prelucrate
    de furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului sau de retele publice de comunicatii;
  • Proiect de ordonanta de urgenta pentru modificarea și completarea Legii nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice - publicat la data de 7 octombrie 2011

Vezi si alte acte normative secundare aflate in procesul de consultare publica la Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI) si Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM)

 

Conventii sau declaratii internationale cu privire la Internet

  • Conventia privind Criminalitatea Informatica a Consiliului Europei 
  • Protocolul aditional la Conventia privind Criminalitatea Informatica a Consiliului Europei, referitor la incriminarea actelor de natura rasista si xenofoba savarsite prin intermediul sistemelor informatice
  • Declaratie privind libertatea comunicarii pe Internet - Consiliul Europei